شنبه 16 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

معنایِ مهربانِ معطر، شعری از رضا مقصدی

رضا مقصدی
وقتی پرنده يی / از يار و از ديار و غزل، دور مانده است / حتا / در واپسين حرارت ِ هستی / در جستجوی ِ بوی ِ نفس های جفت ِ خويش / آغوش ِ آرزوست

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
زيبايی ِ شناور ِ شور ِ پرنده را
هم آسمانِ آينه می داند
هم جان ِ عاشقان.

وقتی پرنده يی
از مهر ِ بی قرار ِ بهارش گسسته شد
باور کن ای درخت!
يک شاخه، از جوانی ِ جانت شکسته شد.

وقتی پرنده يی
از يار و از ديار و غزل، دور مانده است
حتا
در واپسين حرارت ِ هستی
در جستجوی ِ بوی ِ نفس های جفت ِ خويش
آغوش ِ آرزوست.

يعنی
تنها نه در تغّزل ِ تابان ِ زندگی
در مرگ هم ، تمام ِ دلش خوشبوست.

۳ دسامبر ۲۰۰۸
Reza.maghsadi@gmx.de

***

گفته شده است که عکس اين دو پرنده در کشور اوکراين گرفته شده است. ميليون ها نفر در کشور آمريکا و اروپا با ديدن اين عکس ها گريه کرده اند. عکاس اين عکس ها آن ها را به بالاترين قيمت ممکن به روزنامه های فرانسه فروخته است و تمام نسخه های روزنامه در روز انتشار اين عکس به طور کامل فروخته شده است.


در تصوير اول پرنده ماده زخمی روی زمين افتاده منتظر شوهرش می باشد


در تصوير دوم پرنده نر برای همسرش با عشق و دلسوزی غذا می آورد


در تصوير سوم پرنده نر مجددا برای همسرش غذا می آورد اما متوجه بی
حرکت بودن وی می شود لذا شوکه شده و ميکوشد او را حرکت دهدمتوجه مرگ عشق خود می شود و شروع به جيغ زدن و گريه می کند


در کنار جنازه همسرش می ايستد و همچنان به شيون می پردازد


در آخر مطمئن می شود که عشق به او باز نمی گردد لذا با غم و ناراحتی
کنار جنازه وی آرام می ايستد.

Copyright: gooya.com 2016