دوشنبه 2 دی 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دختران تحصيلکرده جمعيت جهان را کاهش مي دهند، اعتماد

کارشناسان مردم شناسان مي گويند اگر تعداد دختراني که در کشورهاي در حال توسعه موفق به اتمام تحصيلات دبيرستان مي شوند افزايش يابد، از نرخ رشد فزاينده جمعيت جهان کاسته مي شود. جول کوهن استاد جمعيت شناسي دانشگاه راکفلر نيويورک مي گويد به پايان رساندن دوره دبيرستان مادران آينده، يکي از فاکتور هاي اوليه براي کاهش توليدمثل در کشورهاي در حال توسعه است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
جمعيت جهان در حال حاضر 7/6 ميليارد نفر است و اگر همين نرخ رشد ادامه داشته باشد به 9/11 ميليارد نفر خواهد رسيد؛ «تحصيلات دبيرستاني انگيزه و ظرفيت انسان ها را براي داشتن خانواده هاي کوچک تر افزايش مي دهد. آنها به اين ترتيب مي فهمند که براي بقاي نسل و سلامت فرزندان و خانواده شان مجبورند مسائلي از قبيل کنترل جمعيت را رعايت کنند.» وي مي افزايد؛ «تحصيلات به آنها ياد مي دهد کيفيت نگهداري از فرزندان کميت و تعداد آنها مهم تر است. اين تراکنش تعداد افرادي را که در آينده از منابع زمين استفاده خواهند کرد، کاهش مي دهد و قدرت تفکر فردي و اجتماعي را در برخورد با مسائل محيطي بالا مي برد.»تشديد نرخ رشد جمعيت جهان، مي تواند تاثيرات محيطي مخربي را ايجاد کند. به خصوص اينکه رقابت انسان ها - که در برخي موارد بسيار حريصانه است - براي به دست آوردن غذايي محدود، آب و زمين مي تواند به آشوبي فراگير تبديل شود. سازمان ملل تخمين زده در 2050 جمعيت جهان به 1/9 ميليارد نفر برسد که بيشترين رشد جمعيتي متعلق به کشورهاي در حال توسعه آفريقايي و جنوب شرقي آسيا خواهد بود. اما اين پيش بيني متوسط بر اساس آمار باروري فعلي - يعني تعداد متوسط فرزندان هر زن - صورت گرفته و بدين ترتيب اگر امروز هر زن به طور متوسط 55/2 بچه داشته باشد، در 2050 اين تعداد به دو بچه کاهش مي يابد.به گفته پروفسور کوهن اگر هر زن نيم بار بيشتر از آنچه که سازمان ملل تخمين زده بچه بياورد، در 2050 جمعيت جهان به بيش از 8/10 ميليارد خواهد رسيد و اگر هر زن نيم بار کمتر بچه بياورد جهان، جمعيتي 8/7 ميليارد خواهد داشت؛ «اگر بتوان همين نرخ باروري را به يک فرزند براي هر زن کاهش داد مطابق چيزي که سازمان ملل تخمين زده، جمعيت در 2050 سه ميليارد کم مي شود و به اندازه تمامي انسان ها در سال 1960 مي رسد. نتيجه دراماتيک تحصيلات دبيرستاني و تکميلي، نفوذ بر عقيده و طرز فکر افراد است. هر چند عوامل ديگري هم در اين امر دخيل هستند، اما در بسياري از کشورهاي در حال پيشرفت، زناني که مدرک دبيرستاني دارند دست کم يک فرزند کمتر از زناني دارند که فقط مدرسه را به اتمام رسانده اند.» به عنوان مثال در نيجريه، زنان بي سواد به طور متوسط 6/4 فرزند دارند در حالي که خانم هايي که دبيرستان را تمام کرده اند، سه فرزند کمتر دارند.

اينديپندنت

Copyright: gooya.com 2016