سه شنبه 29 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پيش بينى اكران فيلم ها در سال ۸۸ به روايت تهيه كنندگان، ابرار

با پايان جشنواره فيلم فجر، برخى از پخش كنندگان و تهيه كنندگان سينما اكران سال ۸۸ را پيش بينى كردند. منوچهر محمدى كه در جشنواره امسال تنها دو فيلم «درباره الى» و «بى پولى» را ديده است با بيان اين كه با اضافه شدن حدود ۱۰ فيلم ديگر اكران موفقى را خواهيم داشت، به ايسنا گفت: نيازمند فيلم هايى هستيم كه مخاطب عام قوى ترى داشته باشند تا به جهت شرايط سخت اقتصادى سينما، بهتر ادامه حيات دهند كه با ساخته شدن آن ها و با مجموع آثار موفق جشنواره آرايش اكران قابل قبولى خواهيم داشت.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
داريوش بابائيان مدير «شكوفا فيلم» هم با محمدى هم عقيده است و مطرح كرد: در جشنواره حدود ۶ فيلم مخاطب پسند وجود داشت، اما در خارج از جشنواره فيلم هاى عامه پسندى داريم كه قطعا فروش خوبى خواهند داشت كه آن ها هم مى توانند به رونق اكران ۸۸ كمك كنند. مصطفى شايسته كه مديريت پخش «هدايت فيلم» را برعهده دارد و با «بى پولى» در جشنواره حاضر بود معتقد است: سينما در حوزه اكران سال آينده وضعيت نسبتا مطلوب ترى را نسبت به سال ۸۷ خواهد داشت، كه البته خيلى هم محسوس و چشمگير نخواهد بود، به هرحال مسئولين چهارمين سال مسئوليت شان را سپرى كردند و شرايط مورد نظرشان براى خود و سينماگران استقرار پيدا كرده و بايد نتايج مشخص شود.

او اظهار اميدوارى كرد: اكران ۸۸ رشد طبيعى و قابل قبولى را داشته باشد. اما ايرج تقى پور وضعيت اكران سال آينده را مثبت ارزيابى نمى كند و به ايسنا گفت: سينما در سال ۵۵ با آن جمعيت و با حضور فيلم هاى آمريكايى و فيلمفارسى هاى مبتذل ۸۰ ميليون مخاطب داشت و در سال جارى ۱۳ ميليون كه با اين جمعيت، خجالت آور است و با اين مضامين فيلم ها سال آينده بدتر هم خواهد شد. وى افزود: متأسفانه هرم مضمونى و محتوايى سينما را بدجورى به هم زديم و ۲ فيلم خوب داريم و بقيه فيلم ها بسيار معمولى هستند كه جواب مخاطب را نمى دهند. اما سعيد سعدى پركارترين تهيه كننده جشنواره امسال اكران خوبى را براى سال ۸۸ پيش بينى كرد و بيان كرد: آثار خوبى در جشنواره به نمايش درآمد و از لحاظ كيفى بسيار بهتر از سال قبل بود و در اكثر آثار نوآورى و تنوع موضوعى ديده مى شد و فروش خوبى براى آن ها پيش بينى مى شود. على سرتيبى مدير «فيلميران» كه پخش تعدادى از فيلم هاى جشنواره را برعهده دارد در گفت وگو با ايسنا بيان كرد: اگر حمايت هايى كه امسال از تبليغات فيلم ها در شهرها، كپى هم زمان و پخش تيزر از تلويزيون شد، صورت بگيرد به لحاظ فروش وضعيت خيلى خوبى را خواهيم داشت. وى افزود: فيلم هايى مانند «درباره الى»، «وقتى همه خوابيم»، «بى پولى»، «ترديد»، «پستچى سه بار درنمى زند» و «بيست» آثارى هستند كه طيف هاى مختلف مردم را كه سال ها به سينما نمى آمدند را به سينما خواهند آورد.

Copyright: gooya.com 2016