شنبه 10 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سردار رادان: وضعيت حجاب هنوز در کشور قابل قبول نيست، ايسنا

جانشين فرمانده نيروي انتظامي در تازه ترين واکنش ها نسبت به اخبار اختلافات دروني دولت و پليس بر سر اجراي طرح امنيت اجتماعي از وضعيت موجود ابراز نارضايتي کرد و گفت؛ امروز ديگر شلوارهاي کوتاه و نابهنجار گذشته ديده نمي شود، اما وضعيت موجود هم براي من پليس قابل قبول نيست. با اين وصف به نظر مي رسد با وجود همه انتقادهايي که به اجراي اين طرح وارد است، پليس قصد دارد طي سال آينده نيز بر همان رويه و سياق دو سال پيش طرح را در کشور و به خصوص پايتخت اجرا کند اما در اين ميان از نظرات ارشادي کارشناسان حوزه هاي فرهنگي نيز مدد گيرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
سردار رادان در گفت وگو با ايسنا گفت؛ اجراي طرح امنيت اجتماعي در زمان بازنگري از سوي وزارت کشور متوقف نخواهد شد و گشت هاي ارشاد به وظايف و اقداماتشان ادامه خواهند داد.

رادان گفت؛ طرح امنيت اجتماعي مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي است و پليس دستورالعمل و ابلاغيه راهکارهاي اجراي طرح عفاف و حجاب را اجرا کرده و اين طرح با هماهنگي کامل با دستگاه هاي قضايي و همچنين براساس وظايف قانوني نيروي انتظامي اجرا شده است.

اين طرح که از فروردين سال 86 در تهران اجرا شد طي يک ماه گذشته با مخالفت هايي از سوي وزير کشور و شخص رئيس جمهور روبه رو شد. شدت اين مخالفت ها نسبت به چگونگي اجراي طرح به قدري بود که احمدي نژاد حدود دو هفته پيش در نامه يي به وزير کشور خواستار حفظ و رعايت شأن شهروندان شد.

اما سردار رادان درباره انتقادهاي وارد بر اجراي اين طرح گفت؛ ممکن است در زمان اجراي ماموريت، مشکلي در عملکرد فردي وجود داشته باشد و دستگاه قضايي نيز رسيدگي کند، اما در اجراي مراحل مختلف طرح امنيت اجتماعي، همکاري کاملي بين پليس و دستگاه هاي قضايي وجود داشته است.

وي با بيان اينکه از زمان آغاز اين طرح پليس با برگزاري کارگروه هاي آموزشي و جلساتي، عملکرد خود را مورد بررسي قرار داده و اولين دستگاهي بوده که کارگاه هاي تقويت و تعالي رفتار را براي کارکنانش برگزار کرده است، گفت؛ تعداد نقص هاي عملکردي پرسنل پليس، محدود و در مقابل عمليات سنگين طرح قابل توجه نبود، اما اين تعداد هم از ديد ما پنهان نمانده است.

به گفته سردار رادان، در زمان آغاز طرح امنيت اجتماعي، دستگاه هاي فرهنگي اظهار مي کردند به واسطه وضعيت موجود در جامعه قادر به انجام فعاليت مناسبي نيستند، در نتيجه پليس بايد بسترهاي مناسب را در اين رابطه ايجاد مي کرد که با اجراي اين طرح بسترها فراهم شد، اما اقداماتي که دوستان انجام مي دادند يا کم بود يا کافي نبود و اين موضوع يکي از دغدغه هاي پليس محسوب مي شد.

وي با اشاره به اينکه از مجموع دستگاه هاي متولي در اين طرح تنها نيروي انتظامي، صدا و سيما و دستگاه قضايي حاضر شدند، گفت؛ حضور نداشتن دستگاه هاي فرهنگي در اين طرح مورد توجه رئيس جمهوري واقع شد و رئيس جمهوري ابلاغ کرد دستگاه هاي ديگر از جمله دستگاه هاي فرهنگي نيز در اين طرح پاي کار آيند که نتيجه آن، قوت گرفتن طرح امنيت اجتماعي و ادامه يافتن اين طرح تا پايان دغدغه هاي مردم است.

سردار رادان بر اينکه بين پليس و دولت اختلافي در رابطه با اجراي طرح امنيت اجتماعي وجود ندارد، تاکيد کرد و با اشاره به اينکه طرح امنيت اجتماعي در زمان بازنگري از سوي وزارت کشور متوقف نخواهد شد و گشت هاي ارشاد به اقداماتشان خواهند پرداخت، گفت؛ اميدواريم دستگاه هاي فرهنگي تلاش کنند يک روز مثل موضوع اراذل و اوباش در موضوعات ديگر هم نيازي به وجود پليس نباشد.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي در اين باره که آيا بازنگري در رابطه با بحث بدپوششي در طرح امنيت اجتماعي نيز انجام خواهد شد، با اشاره به اينکه مصاديق بدپوششي تغييري نيافته است، اظهار کرد؛ در اين طرح تنها موضوع بدپوششي مدنظر نبود، بلکه موضوع مزاحمان نواميس نيز مورد توجه قرار گرفت، به طوري که در حال حاضر مزاحمت هاي نواميس 80 درصد کاهش يافته است.

وي با اشاره به اينکه افراد بدپوشش، چهار برابر ديگران مورد مزاحمت هاي نواميس قرار مي گيرند، گفت؛ با اجراي طرح امنيت اجتماعي تغييراتي در توليد و توزيع لباس انجام شد که اگر وزارت بازرگاني پاي کار مي آمد، امروز شاهد وضعيت بهتري بوديم.

سردار رادان افزود؛ با اجراي اين طرح وضعيت جامعه عوض شد و ذائقه ها نيز تغيير پيدا کرد، به طوري که امروز ديگر شلوارهاي کوتاه و نابهنجار گذشته ديده نمي شود، اما وضعيت موجود هم براي من پليس قابل قبول نيست.

Copyright: gooya.com 2016