چهارشنبه 22 مهر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

جايزه گلشيري دوسالانه شد، اعتماد

رمان نويس هايي که خيال بردن تنديس جايزه گلشيري را در سر دارند بايد يک سال ديگر انتظار بکشند. سال گذشته جايزه گلشيري بعد از معرفي نامزدهاي مختلف خود يکباره اعلام کرد از اهداي جايزه صرف نظر کرده است. اين تصميم را هيات داوران جايزه سال گذشته اتخاذ کردند که با انتقادهاي بسياري همراه بود. هرچند برگزار کنندگان جايزه هم توضيحي داشتند که در بيانيه امسال جايزه هم به نحو ديگري تکرار شده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
در اين بيانيه آمده است؛ «سال گذشته در ادامه روندي که چند سالي است شاهد آن هستيم، کم و کيف آثار داستاني ايراني به دليل خيل آثار مانده در مميزي و نيز افت ارزش هاي ادبي برخي از آثار مجوزيافته به دليل «حک و اصلاحات» و حذف و تغييرات بي امان و نيز خودداري برخي از نويسندگان از ارائه آثار خود به ارشاد به جايي رسيد که داوران مان از انتخاب کتاب برتر از ميان نامزدها سر باز زدند؛ در مراسم دو دوره پيشتر از آن نيز دست اندرکاران جايزه و بنياد گلشيري نگراني خود را از بابت زيانباري اين روند براي ادبيات معاصر اعلام کرده بودند.»

اما جايزه گلشيري از امسال به شکل دوسالانه برگزار مي شود. هيات مديره بنياد تصميم گرفت تا پيش از پايان سال در حوزه مجموعه داستان و مجموعه داستان اول برترين آثار منتشرشده در سال 87 را اعلام کند و از سال آينده اين جايزه را به صورت دوسالانه برگزار کند، به اين صورت که در سال 89 برترين رمان هاي منتشرشده در سال هاي 87 و 88 و در سال 90 برترين مجموعه داستان هاي منتشرشده در سال هاي 88 و 89 را معرفي کند و به همين ترتيب، تا زماني که شرايط شکلي طبيعي تر به خود بگيرد و تعداد آثاري که بدون خدشه دار شدن مجوز نشر مي گيرند به اندازه يي باشد که بتوان جايزه را چون هشت دوره پيشين به صورت سالانه و در هر دو حوزه رمان و مجموعه داستان برگزار کرد و رقابت در حد معقول امکانپذير باشد. در اين دوره بنياد به جاي نظرخواهي وسيع در مرحله اول براي تعيين نامزدها، به دليل ناخوانده ماندن بسياري از کتاب هاي اين دوره، روندي که در دو سال گذشته سيري فزاينده داشته است، کتاب ها را در حد امکان تهيه کرده و به 10 ارزياب داده است تا به کتاب ها امتياز دهند و با جمع آوري امتيازها نامزدهاي مجموعه داستان هاي منتشر شده در سال 87 معين شوند و سپس کار داوري نهايي آغاز شود.

از ناشران و نويسندگاني که مايلند در اين امر بنياد را که امکاناتش محدود است ياري دهند و تاکنون کتاب هايشان را به بنياد نرسانده اند درخواست مي کنيم پنج نسخه از مجموعه داستان هاي منتشر شده در سال 87 خود را به انتشارات نيلوفر در خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه برسانند تا کتابي از قلم نيفتد.

همچنين بنياد به زودي بررسي رمان هاي منتشرشده در سال هاي 87 و 88 را آغاز کرده و از ارسال اين آثار براي بنياد نيز استقبال مي کند. از همه ممنونيم که با ارسال آثار منتشرشده خود طي سال ما را ياري مي دهند تا اين جايزه به کار خود در اين شرايط دشوار ادامه دهد. سال گذشته دو جايزه مهرگان و گلشيري برگزار نشدند. امسال هم تاکنون امکان برگزاري مراسم پاياني جايزه روزي روزگاري فراهم نيامده است هرچند دبيرخانه اين جايزه از احتمال برگزاري آن در روز اول آبان خبر مي دهد. جايزه مهرگان هم هنوز تصميم نهايي خود را اعلام نکرده است. اما جايزه منتقدان و نويسندگان مطبوعات که برنامه هاي ويژه يي براي اين دوره دارد کار داوري خود را آغاز کرده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016