پنجشنبه 7 آبان 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اين آمار را از کجا آورده ايد؟ اين يک و نيم ميليون گردشگر خارجی کجا هستند؟! فردا

رئيس سازمان ميراث فرهنگی در حالی از حضور ۱.۵ ميليون گردشگر خارجی در شش ماهه نخست سال خبر داده که نادرستی اين ادعا به سهولت با محاسباتی ساده در خصوص پروازهای خارجی ، وضعيت فعاليت شرکت های مسافرتی و هتلها ...
در شرايطی که شواهد و مستندات از کاهش چشمگير ميزان گردشگر خارجی در کشور در ماه های اخير به ويژه در مدت زمان پس از انتخابات خبر می دهند مسئولان سازمان ميراث فرهنگی کشور از بازی با اعداد و رقمها در اين عرصه ابايی نداشته و به ارائه آمار نادرست ازطريق رسانه ملی می پردازند.

به گزارش خبرنگاراجتماعی «فردا»، گفتگوی حميد بقايی، رييس سازمان ميراث فرهنگی با برنامه تلويزيونی که شنبه شب اتفاق افتاد در حالی بر حضور يک ميليون و ۵۰۰ نفر گردشگر خارجی در شش ماهه نخست سال جاری متمرکز شد که سال گذشته نيز مسئولان اين سازمان با ارائه آمار دو ميليون و ۵۰۰ نفری از گردشگران خارجی در کشور تعجب و اعتراض کارشناسان و خبرگان عرصه گردشگری را برانگيختند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
با اينهمه به نظر می رسد اصرار مسئولان سازمان ميراث فرهگی کشور بر ارائه آمار نادرست تمامی نداشته باشد چرا که با وجود شرايط دشوار برای حضور گردشگر در ماه های اخير بقايی از حضور يک ميليون و ۵۰۰ گردشگر در شش ماه نخست سال جاری خبر داده و اين در حالی است که صنعت گردشگری کشور تحت تاثير شرايط داخلی ، و نارسايی های موجود در زمينه گردشگری با پيچيدگی های بسياری مواجه شده و در معرض بحران قرار دارد.

چندی پيش محمد علی واقفی از اعضای هيئت مديره جامعه تورگردانان ايران به خبرگزاری ها گفته بود که تورهای خارجی تحت تاثير شرايط داخل کشور پس از انتخابات در حال لغوشدن هستند ضمن آنکه حوادث اخير ناوگان هوايی کشور نيز باعث شده که همان تعداد اندک گردشگران نيز تمايل به استفاده از مسيرهای هوايی درايران را نداشته باشند.

با اين همه بقايی در يکی از گفتگوهای اخير خود اگرچه تاثير حوادث داخلی بر صنعت گردشگری را رد نکرده اما اثرات آن را بسيار ناچيز دانسته است.

اينها همه در حالی است که آمارها از لغو شدن ۹۵ درصد تورهای خارجی در ايام پس از انتخابات حکايت داشته وآژانس داران ايرانی بر نبود گردشگر خارجی در کشور تاکيد می کنند. آنها معتقدند صنعت گردشگری ايران در زمينه ورود گردشگران خارجی با افت بسياری روبرو بوده است. به گونه ای که اسدی، رييس يکی از آ‍‍ژانس های بين المللی از افت ۹۹ درصدی وورد گردشگر به کشور می گويد و معتقد است شرايط خاص سياسی کشورمان و عدم تبليغ جاذبه های گردشگری ايران در رسانه های خارجی از مهمترين عوامل رکود ورودی گردشگر به کشور در ماه های اخير بوده است.

محمدحسن کرمانی، رييس هيات مديره انجمن صنفی دفاتر خدماتی و مسافرت هوايی نيز بر نبود گردشگر خارجی در کشور تاکيد می کند و می گويد:" اين روزها تمامی آژانس دارانی که در زمينه وارد کردن توريست فعاليت می کنند با مشکل مواجه شده و تورهای آنها در کشورهای خارجی لغو شده است."

از سوی ديگر مسيح ‌اله صفا، رئيس جامعه هتلداران کيش و عضو انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ايران نيز در گفتگو با خبرگزاری ها آمار حضور يک ميليون و پانصد هزار نفر گردشگر خارجی در هفت ماه گذشته را نادرست دانسته است .

وی با بيان استدلالی ساده تصريح کرده است: ” اگر اين تعداد گردشگر خارجی در هفت ماه گذشته را به تعداد روزها تقسيم کنيم روزانه بيش از ۷ هزار نفر را بالغ می شود و روزانه بيش از ۷ هزار نفر به معنی اين است که روزانه ۳۰ پرواز خارجی؛ آن‌هم فقط گردشگر به اين کشور بيايد. آيا اين ۳۰ پرواز عملی شده است؟!

وی پاسخ داده است : جواب منفی است ، در فرودگاه امام روزانه حتی نصف اين تعداد پرواز هم به زمين نمی‌نشيند. نکته ديگر اينکه گردشگر خارجی که يک شب در کشور مقصد اقامت نمی‌کند. اين يعنی شب اول ۷ هزار نفر، شب دوم ۱۴ هزار نفر و شب سوم اين تعداد به ۲۱ هزار نفر می رسد. اين تعداد گردشگر اگر يک هفته هم بماند ظرفيت اشغال هتلهای ما به ۴۹ هزار نفر در يک شب توسط گردشگران خارجی می رسد. حال کدام نهاد رسمی می تواند حضور ۴۹ هزار نفر توريست خارجی را در يک شب در ايران تائيد کند.”

به اين ترتيب ادعای رييس سازمان ميراث فرهنگی مبنی بر حضور يک ميليون و ۵۰۰ گردشگر در شش ماه نخست سال جاری جای بيش از پيش بحث و بررسی دارد و اين پرسش را ايجاد می کند که اصرار مسئولان سازمان ميراث فرهنگی بر ارائه آمار غلط چه مبنايی دارد؟

اصفهان با ورودی صفر برای گردشگر خارجی مواجه است

رييس هيات مديره انجمن صنفی دفاتر خدماتی و مسافرت هوايی اگرچه تاکيد می کند که درباره آمار ارائه شده توسط بقايی اظهار نظری ندارد اما معتقد است آنچه که در حوزه ملموس گردشگری اتفاق افتاده بر ادعای ريس سازمان ميراث فرهنگی درباره آمار گردشگران خارجی منطبق نيست .

او با بيان اينکه چنين ادعايی در حوزه اجرايی واقعيت ندارد به «فردا» می گويد:” ما در شش ماه نخست سال جاری که البته فصل های توريستی ما هم بودند با رکود بسياری در گردشگری خارجی مواجه بوديم. در برخی بخش ها اين رکود به بالای ۶۵ درصد می رسد. برای مثال چندی پيش رييس اتحاديه هتلداران اصفهان گفته بود ورودی توريست خارجی به اصفهان در اين مدت صفر است. با توجه به اين خبر می خواهم بگويم وقتی اصفهان که يکی از مهمترين مراکز گردشگری ما محسوب می شود با ورودی صفر برای توريست خارجی مواجه شده چطور می توانيم بگوييم آمار گردشگر خارجی در کشورما بالا بوده است؟”

وی از سوی ديگر به آمار اشغال هتل ها در ماه های اخير اشاره می کند و می افزايد:” اگر آمار مسافران خارجی هتل ها را بررسی کنيم متوجه می شويم که از گردشگر خارجی خبری نيست. به همين دليل من فکر می کنم اين ادعا که در شش ماه اخير يک ميليون و ۵۰۰ نفر گشدرگر خارجی در کشور حضور داشته اند صحيح نباشد.”

تاکيد کرمانی بر رکود شديد ورود گردشگر خارجی به کشور در ماه های اخير در حالی است که وی روند گرشگری خارجی را در ماه های بعد نيز مناسب ارزيابی نمی کند و می گويد: ”اول اينکه تقسيم فصول ورود گردشگر خارجی در ايران به دو بخش شش ماه نخست و دوم کار درستی نيست چون فصل گردشگری در کشور ما شش ماه نخست است و از اين جهت شش ماه دوم با اول قابل مقايسه نيست. يعنی چنين تقسيم بندی غيرتخصصی به نظر می رسد. اما به طور کلی اگر بخواهيم درباره وضعيت گردشگری خارجی در ماه های بعدی هم حرف بزنيم بايد بگويم درباره ورود گردشگر خارجی وضعيت خوبی نخواهيم داشت چرا که شش ماه دوم سال در کشور ما فصل ورود توريست خارجی نيست.”

در چنين شرايطی شايد بهتر باشد مسئولان سازمان ميراث فرهنگی به جای ارائه آمار نادرست درباره تعداد گردشگران خارجی و دلخوش کردن به ادعاهايی از اين دست، به برنامه ريزی و چاره انديشی برای بهبود روند ورود گردشگر خارجی به کشور بپردازند چرا که فاجعه در عرصه گردشگری خارجی در کشور بر فرض هم که اتفاق نيفتاده باشد، زمانی رقم خواهد خورد که آمارهای نادرست جای مديريت و برنامه ريزی مناسب را بيش از اين بگيرند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016