چهارشنبه 18 فروردین 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


ارزيابی "انتخابات آزاد" هم‌چون يک گفتمان، جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا

اسماعيل نوری‌علا
جای حيرت عميق است که فکر گفتمان "انتخابات آزاد" از جانب کسانی مطرح می‌شود که خود را صراحتاً "سکولار" می دانند. بنا بر هر تعريف موجود، چنين آدمی خواهان شراکت صاحب‌وار و تامه‌ی همه‌ی آحاد ملت و شهروندان يک کشور در حاکميت است و، هم‌چنين، اين هدف را بی‌جداکردن حکومت و دولت از مذاهب و مکاتب مقدور نمی‌يابد. چنين کسی نمی‌تواند هدف اعلام شده‌ای جز خواستاری انحلال حکومت مذهبی و برقراری حکومتی سکولار داشته‌باشد و نمی‌تواند تن به شرکت در "انتخابات آزاد"ی دهد که يک گزينه‌ی آن استمرار حکومت فعلی و قانون اساسی آن باشد ... [ادامه مطلب]

ژن ِخودکشی، مسعود نقره‌کار

مسعود نقره‌کار
خودکشی در ايران به مرحله‌ی هشدار و بحران رسيده‌است. آن‌چه طی سال‌های اخير بر عوامل شناخته‌شده‌ی بروز و گسترش خودکشی افزوده‌شده، پديده‌ی ژن خودکشی‌ست. پرسش اين است، اگر ژن و عامل وراثت سبب خودکشی شود باز هم قربانی خودکشی "مشمول عذاب خداوندی" خواهد شد؟! ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

شرايط ۱۷ گانه بخشودگی اضافه خدمت سربازان، ايلنا

حسن اخلاق و رفتار سرباز در حين خدمت، غيبت نداشتن منجر به فرار در طول خدمت و رضايت يگان خدمتی از عملکرد او، به عنوان شرط اصلی در بهره‌مندی سربازان از بخشودگی اضافه خدمت محسوب می‌شود


رييس سازمان وظيفه عمومی ناجا اعلام کرد: حسن اخلاق و رفتار سرباز، غيبت نداشتن منجر به فرار در طول خدمت و رضايت يگان خدمتی از عملکرد او، به عنوان شرط اصلی در بهره‌مندی سربازان از بخشودگی اضافه خدمت محسوب می‌شود.
به گزارش گروه اجتمکاعی ايلنا، سردار زاده‌کند با اشاره به اين که بخشودگی اضافه خدمت سربازان صرفا در شش ماهه آخر خدمت سربازی قابل رسيدگی و انجام خواهد بود، تصريح کرد: تاريخ اجرای اين مصوبات از ۲۰ اسفند ۸۸ است و شرايط ۱۷گانه جديد جايگزين شرايط ۱۱گانه قبلی شده است.
در اين راستا سازمان وظيفه عمومی ناجا نيز در اطلاعيه‌ای عنوان کرد: در بررسی مجدد ضوابط اجرايی بخشش اضافه خدمت ناشی از غيبت اوليه سربازان از سوی شورای هماهنگی وظيفه عمومی کشور، اصلاحاتی انجام شده و شرايط ۱۷گانه‌ای به عنوان شرايط جديد بخشودگی اضافه خدمت سربازان به تصويب اين شورا رسيده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
بر اساس اعلام سازمان وظيفه عمومی ناجا، بخشودگی اضافه خدمت سربازان صرفا در شش ماهه آخر خدمت سربازی قابل رسيدگی و انجام است. حسن اخلاق و رفتار سرباز در حين خدمت، نداشتن غيبت منجر به فرار در طول خدمت و رضايت يگان خدمتی از عملکرد او به عنوان شرط اصلی در بهره‌مندی سربازان از بخشودگی اضافه خدمت محسوب می‌شود.
نکته مهمی که مشمولان و سربازان بايد به آن توجه کنند اين است که منبعد بخشودگی اضافه خدمت مربوط به بندهای يک تا ۱۰ توسط يگان‌های خدمتی آنان و بندهای ۱۱ تا ۱۷ توسط رده‌های وظيفه عمومی در سراسر کشور بررسی و انجام خواهد گرفت.
سازمان وظيفه عمومی عنوان کرده است: سربازانی که واجد هر يک از شرايط زير هستند با در دست داشتن مدارک تعيين شده برای پيگيری بخشودگی خدمت سربازی به يگان خدمتی خود مراجعه کنند.
۱) حداقل شش ماه خدمت سربازان بومی و غيربومی در مناطق جنگی و عملياتی که به تناسب نوع منطقه ـ که از سوی ستادکل نيروهای مسلح تعيين شده است ـ، موجب يک تا سه ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نياز برای استفاده از اين بند گواهی معاونت نيروی انسانی يگان خدمتی است.
مصاديق و عناوين مناطق مذکور برابر ابلاغيه ستاد کل نيروهای مسلح است.
مدت آموزش رزم مقدماتی در اين مناطق جز خدمت قابل محاسبه نيست مگر اين‌که کل خدمت در مناطق فوق باشد.
۲) حداقل ۹ ماه خدمت سربازان غيربومی در مناطق محروم و بد آب و هوا که برابر ابلاغيه دولت در گروه هفت، هشت و ۹ هستند موجب بخشش دو ماه اضافه خدمت و در گروه چهار، پنج و شش، موجب بخشش يک ماه اضافه خدمت خواهد شد. مدارک مورد نياز برای استفاده از اين بخشودگی شامل گواهی معاونت نيروی انسانی يگان خدمتی است و محل سکونت فرد بر مبنای آدرس مندرج در برگ اعزام تعيين می‌شود.
تعيين گروه مناطق محروم و بد و آب و هوا برابر ابلاغيه دولت است.
مدت آموزش رزم مقدماتی در اين مناطق جز خدمت قابل محاسبه نيست مگر اين‌ که کل در خدمت سربازی در اين مناطق باشد.
امتياز پيش‌بينی شده در اين بند صرفا‌ شامل سربازان غيربومی (حداقل ۵۰ کيلومتر فاصله بين محل زندگی و خدمت) می‌شود.
۳) ابراز شجاعت و فداکاری قابل ملاحظه در انجام ماموريت‌های عملياتی با تاييد فرماندهان عالی‌رتبه نيروهای مسلح که موجب يک ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نياز گواهی فرماندهان نيروی مسلح است.
۴) خدمت در مشاغل سخت و زيان‌آور تعريف شده از سوی ستادکل نيروهای مسلح که موجب يک ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدارک مورد نياز برای استفاده از اين بخشودگی نياز به گواهی معاونت نيروی انسانی يگان خدمتی دارد.
۵) سربازانی که براساس دستورالعمل‌های نيروهای مسلح به عنوان سرباز نمونه انتخاب می‌شوند از يک ماه بخشودگی اضافه خدمت برخوردار خواهند شد. مدرک لازم برای استفاده از اين بخشودگی گواهی معاونت نيروی انسانی يگان خدمتی دارد.
۶) سربازانی که در حين انجام ماموريت جانباز حداقل پنج درصد و يا از کارافتاده حداقل ۱۰درصد می‌شوند از يک ماه بخشودگی اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد. مدارک مورد نياز برای استفاده از اين بخشودگی نياز به گواهی معاونت نيروی انسانی يگان خدمتی دارد.
۷) حداقل ۱۲ ماه خدمت در يگان‌ها و مراکزی که بيش از ۸۰۰ کيلومتر با محل سکونت سرباز فاصله داشته باشد موجب دو ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد و اگر فاصله محل خدمت بيش از ۴۰۰ کيلومتر باشد مدت بخشودگی يک ماه خواهد بود. مدرک مورد نياز برای استفاده از اين بند گواهی معاونت نيروی انسانی يگان خدمتی است.
مبنای محل سکونت، آدرس مندرج در برگه سبز اوليه صادره از سوی سازمان نظام وظيفه عمومی نيروی انتظامی است.
۸) نوآوری، ابتکار و خلاقيت سربازان در دوران خدمت برابر مصاديق ابلاغی از سوی ستادکل نيروهای مسلح که موجب يک‌ ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نياز گواهی فرماندهان يگان خدمتی است.
۹) حفظ حداقل ۱۰ جز و يا پنج جز قرآن کريم به ترتيب موجب بخشودگی دو ماه و يک ‌ماه اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نياز گواهی عقيدتی سياسی يگان خدمتی است.
۱۰) فوت پدر، مادر، همسر و فرزند سرباز در حين خدمت که موجب بخشودگی دو ماه از اضافه خدمت وی خواهد شد. ارائه اصل گواهی فوت ثبت احوال و اصل شناسنامه ابطال شده مدارک مود نياز برای استفاده از اين بخشودگی است.
سازمان وظيفه عمومی ناجا از سربازانی که واجد هر يک از شرايط زير هستند خواسته است تا برای پيگيری بخشودگی اضافه خدمت خود با در دست داشتن مدارک تعيين شده به معاون‌های وظيفه عمومی استان يا شهرستان مربوطه و در تهران بزرگ به سازمان وظيفه عمومی مراجعه کنند.
۱۱) فوت يکی از اعضای درجه يک سرباز در زمان مشموليت (پرر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند) که موجب سه ماه تاخير در ارسال مدارک در زمان تعيين شده و يا سه ماه تاخير در اعزام به خدمت در زمان مندرج در برگ سبز شده، موجب برخورداری از سه ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد.
مدارک مورد نياز اين بخشودگی اصل گواهی فوت ثبت احوال، اصل شناسنامه ابطال شده و تقاضای کتبی مشمول است.
۱۲) بروز بلايای طبيعی (سيل، زلزله، طوفان، صاعقه) يا حوادث قهريه (سقوط هواپيما، تصادف منجر به فوت يا جراحت که فرد به ديه يا حبس محکوم شده باشد، آتش‌سوزی، غرق شدن) که خود يا يکی از اعضای درجه يک خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند) او آسيب ديده و علت غيبت آنان (که حداکثر بيش از شش ماه نبايد باشد) در اثر اين موضوع بوده موجب بخشش سه ماه اضافه خدمت خواهد شد.
اصل گواهی فرمانداری محل، اصل گواهی فوت از ثبت احوال در صورت فوت اعضای درجه يک خانواده، تاييديه بيمارستان در صورت بستری اعضای درجه يک آسيب ديده،‌ گواهی دادسرا در صورت محکوم شدن به ديه يا حبس و گواهی وقوع تصادف از نيروی انتظامی مدارکی است که بايد برای استفاده از اين بخشودگی ارائه شود.
۱۳) اشکالات اداری وارده بر ساير دستگاه‌های مرتبط با امور مشمول که موجب تاخير در حضور مشمول در خدمت شده است (مثل پست، دانشگاه‌ها، مدارس و غيره) که با ارائه مدارک مستدل و مستند و در صورت احراز عدم قصور مشمول، سه ماه اضافه خدمت بخشيده خواهد شد.
اصل نامه دستگاه ذيربط مبنی بر علت تاخير و عدم قصور مشمول مدرک مورد نياز اين بخشودگی است.
۱۴) مشمولانی که در طول مدت غيبت يا حين خدمت شرايط معافيت پدر، مادر، برادر، خواهر بيمار يا صغار و يا يکی از معافيت‌های مقرر در قانون را تحصيل کرده باشند از دو ماه بخشش اضافه خدمت برخوردار می‌شوند. اين مشمولان بايد اصل مدارک دال بر واجد شرايط معافيت بودن را ارائه دهند.
۱۵) چنانچه مشمول در زمان غيبت شرايط استفاده از ماده ۱۲۷ را دارا بوده و به دليل آگاهی نداشتن، از اين امتياز استفاده نکرده باشد، سه ماه اضافه خدمت وی بخشيده می‌شود. مدارک مورد نياز اصل کارت پايان خدمت يا گواهی اشتغال به خدمت بردار مشمول و اصل شناسنامه پدر و برادران مشمول است.
ماده ۱۲۷: از دو يا سه برادر واجد شرايط اعزام به خدمت يکی از آنان که سن او از ديگران کمتر است به شرطی که خود و برادری که به خدمت رفته است فاقد غيبت باشند، با ارائه گواهی اشتغال به خدمت برادر يا برادران ديگر می‌تواند به تاريخ خاتمه خدمت برادر يا يکی از برادران دفترچه آماده به خدمت دريافت کند.
۱۶) مشمولانی که قبل از زمان تعيين شده برای ارسال مدارک و يا قبل از موعد اعزام، به دليل بيماری يا سانحه در بيمارستان بستری و دارای طول درمان بوده و ميزان و علت ايجاد غيبت به همين دليل باشد با ارائه مدارک مستند و قابل قبول، از سه ماه بخشودگی اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.
اصل گواهی بستری در بيمارستان با قيد دقيق زمان شروع و پايان بستری و دوران طول درمان مدرک مورد نياز اين بخشودگی است.
۱۷) سربازان متاهل که حداکثر با يک سال غيبت به خدمت اعزام شده‌اند و يا سربازان متاهل دارای فرزند که همسر آنان فوت کرده يا مطلقه باشد از دو ماه بخشودگی اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.
مدارک مورد نياز اين بخشودگی شامل اصل عقدنامه، ‌اصل شناسنامه مشمول و همسر، اصل گواهی فوت ثبت احوال در صورت فوت همسر مشمول، اصل طلاق‌نامه و شناسنامه مشمول در صورت طلاق همسر است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016