چهارشنبه 29 اردیبهشت 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

انتشار کتاب "سرگذشت شعر پارسی، از سنگ تا چاپ سنگی" نوشته محمود کوير

انتشارات آيدا. آلمان
"سرگذشت شعر پارسی از سنگ تا چاپ سنگی" نام کتابی است تازه از محمود کوير که به وسيله انتشارات آيدا منتشر شده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
اين کتاب به تاريخ تحولات شعر پارسی و چگونگی پيدايش دبستان های ادبی در ايران، از چند هزار سال پيش تا مشروطيت می پردازد.

شعر پارسی بلوچ و کُرد و لُر و گيل و ديلم، شعر زنان، شعر پارسی در سرزمين های ديگر، شعر پارسی و آيين های ديگر، طنز و حماسه سرايی در ايران، بخش هايی از اين کتاب هستند.

اين پژوهش در ششصد و پنجاه صفحه نشر يافته است.

خواهندگان می توانند با انتشارات آيدا تماس بگيرند.

aidabook@freenet.de
۲۳۴۹۷۰۴۸۰۴(۰)۰۰۴۹


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016