دوشنبه 21 تیر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

"ديوارهای" کيارستمی در "گالری دو فرانس"، راديو بين المللی فرانسه

شهلا رستمی - تا روز ۱۰ ژوئيه، ۲۲ عکس عباس کيارستمی، سينماگر ايرانی، عکس هائی که از ديوارهائی گرفته شده که اکثرأ حکايت از گذشت زمان برخود دارند اما سايه درخت و يا شاخه ها به آن ها به گونه ای زندگی می بخشند، در"گالری دو فرانس" به نمايش گذاشته شده است. اين عکس ها بار ديگر حکايت از علاقه عباس کيا رستمی به طبيعت می کنند. طبيعتی که در"جاده های" او نيز جای خاصی داشت.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
تا روز ۱۰ ژوئيه، ۲۲ عکس عباس کيا رستمی، سينماگر ايرانی، عکس هائی که از ديوارهائی گرفته شده که اکثرأ حکايت از گذشت زمان برخود دارند اما سايه درخت و يا شاخه ها به آن ها به گونه زندگی می بخشند، در "گالری دو فرانس" به نمايش گذاشته شده است. اين عکس ها بار ديگر حکايت از علاقه عباس کيا رستمی به طبيعت می کنند. طبيعتی که در "جاده های" او نيز جای خاصی داشت. اين بار رکود ديوار را حرکت نا ملموس درخت زنده ويا برگ جبران می کند. آن چه در اين عکس ها مهم است، حالتی است که عکاس به آن می دهد. بدين معنا که کيارستمی نقش کسی را ايفا می کند که در کمين شکاری نشسته است. اين عکسها بيشتر معرف انتظار يک لحظه هستند تا عکسی که به هنگام گذر لحظه ای گرفته می شود. در نتيجه در بيننده انتظار رسيدن کسی يا جهش يک موجود زنده را ايجاد می کند.

به احتمال زياد منطق گزينش و کنار هم قرار دادن آنهاست که اين انتظار را به وجود می آورد.

اين چهارمين بار است که "گالری دو فرانس" آثار کيارستمی را به نمايش می گذارد. بار اول در سال ۱۹۹۹ بود.

http://galeriedefrance.collectio.beta.tangane.org/exposition/list


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016