پنجشنبه 8 مهر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پاسخ خانه سينما به بيانيه شمقدری: بيانيه معاونت سينمايی سراسر کذب است، ايلنا

آنچه در جشن سينمای ايران گذشت به استناد وقايع ثبت شده در حافظه دوربين ها و خبرنگاران و اهالی فرهيخته سينمای ايران به هيچ وجه با اتهاماتی که در بيانيه معاونت سينمايی آمده همخوانی و مطابقت نداشته و ندارد.


ايلنا : به دنبال انتشار بيانيه معاونت سينمايی درباره جشن چهاردهم خانه سينما ،روابط عمومی خانه سينما بيانيه ای منتشر کرد
به گزارش ايلنا متن کامل بيانيه خانه سينما بدين شرح است :تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
بيانيه سراسر کذب معاونت سينمايی درباره جشن سينمای ايران مايه شگفتی است
با تاسف و تلخی بايد گفت شرايط جاری جامعه به گونه ای است که غلبه رفتارها و گفتارهای هيجانی، فارغ از اغراض و نيات نهفته در پس پشت آن تبديل به سکه رايج شده است.
گذشته از آن که رفتار و گفتار هيجانی و احساساتی از جانب فيلمساز يا مدير فرهنگی باشد بايد گفت که نياز کشور، جامعه و فرهنگ به تدبير و عقل و انصاف ضرورتی انکار ناپذير است.
آنچه در جشن سينمای ايران گذشت به استناد وقايع ثبت شده در حافظه دوربين ها و حضور دهها خبرنگار و صدها تن از اهالی فرهيخته سينمای ايران به هيچ وجه با اتهاماتی که در بيانيه معاونت سينمايی آمده همخوانی و مطابقت نداشته و ندارد.
قطعا اگر بپذيريم فصل الخطاب تفاسير از هر گفته و نوشته ای قوانين حقوقی کشور باشد آنگاه است که می توان با خيالی آرام و بی تشويش مهار امور را به مجرای عقلانيت سپرد.
خانه سينما بر مدار آن چه تاکنون عمل نموده است نياز امروز جامعه سينمايی کشور را در عقلانيت و آرامش می داند. لذا با رد هر نوع رفتار مبتنی بر احساسات بالاخص از ناحيه مديران فرهنگی ، ضرورت امروز سينمای ايران را کار مضاعف مديران برای نجات سينمای گرفتار بحران می داند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016