جمعه 23 مهر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

روز جهانی کورش بزرگ، و روز صدور منشور او خجسته باد، کميته بين المللی نجات پاسارگاد

امسال به نظر می آيد که «روز جهانی کورش بزرگ»، يعنی روز صدور منشور حقوق بشر او، در ۲۹ اکتبر (هفتم آبان) شکوهی بيشتر و معنايی مهم تر از سال های گذشته دارد؛ زيرا امسال، با همه ی ترس ها و نگرانی های فرهنگ دوستان از سفر منشور به ايران، اکنون خورشيد منشور کورش در زادگاه گوينده اش طلوع کرده و دليل وجودی روز کورش را روشن تر و حقيقی تر ساخته است.
زمانی که «کميته بين المللی نجات پاسارگاد » روز ۲۹ اکتبر، يعنی روز ورود کورش بزرگ به بابل و صدور منشور حقوق بشر او، را به عنوان «روز جهانی کورش بزرگ» ناميد، از آنجايی که اين پيشنهاد با اقدام اين کميته برای نجات آرامگاه و پايتخت اين شخصيت بزرگ تاريخی، همزمان بود، استقبال ايرانيان و همراهی و همکاری کليه ی رسانه های فرهنگ دوست و علاقمند به مسايل حقوق بشر را در سراسر جهان بر انگيخت و پس از آن، تا امروز، هر ساله ايرانی ها در شهرها و کشورهای مختلف دنيا در محدوده امکانات خويش اين روز را گرامی داشته و جشن های زيادی برای اين روز بر پا داشته اند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
متأسفانه در همه ی اين سال ها، در ايران برگزاری روز جهانی کورش با محدوديت های زيادی روبرو بوده است. ايرانی ها، در سرزمين خودشان و در زادگاه کورش بزرگ، امکان داشتن حتی يک سالن مناسب برای برگزاری اين روز را نداشته و هميشه آن را در سالن های دربسته و خصوصی و يا حتی خانه های خود برگزار کرده اند. علاوه بر اين، هزاران تن از مردمانی که از چند روز مانده به روز کورش با صرف وقت و هزينه، و تحمل کيلومترها راه، خودشان را به پاسارگاد می رساندند تا متمدنانه و در کمال آرامش در اين روز برزگ مراسمی ساده را در کنار آرامگاه کورش بزرگ برگزار کنند معمولاً از سوی ماموران دولتی با انواع مشکلات و درگيری ها استقبال شده اند؛ از مشکلاتی چون بازداشت های چند ساعته و چند روزه گرفته تا کتک ردن و شکستن شيشه ی اتومبيل و گرفتن دوربين های عکاسی. و اين خشونت برای جلوگيری از ادای احترام به مردی است که در زمانه ای که دنيا جز بيداد و توحش نمی شناخت و تصوری از حقوق و کرامت انسان نداشت، اولين منشور حقوق بشر را از سوی ايرانيان به جهان هديه کرد؛ مردی که جز شادمانی و رفاه و آرامش و افتخار برای مردم سرزمين اش نداشته است.
اما امسال، مردمانی که در ايران زندگی می کنند اين شانس را دارند که در کنار منشور کورش بزرگ، که از سوی دولت ايران و با اصرار به ايران برده شده، روز صدور آن را گرامی بدارند و هر نوع ممانعتی از سوی دولت و سازمان های وابسته به آن، و دريغ داشتن حق طبيعی ملتی از ادای احترام به گوينده ی منشور، معنايی جز ستيز با مردم و افتخارات ملی و جهانی آن ها ندارد.
کميته ی بين المللی نجات پاسارگاد پيشاپيش روز کورش بزرگ را به همگان تبريک گفته و همچون سال های گذشته از هموطنان خود در سراسر جهان، و به خصوص در ايران، تقاضا دارد که با برگزاری و گراميداشت روز کورش بزرگ، و روز صدور منشور او، به جهانيان نشان دهند که ما، همچنان به ارزش های حقوق بشری پايبند هستيم و مقام رفيع پدر تفکر حقوق بشر را پاس می داريم.

با مهر و احترام
شکوه ميرزادگی
از سوی کميته بين المللی نجات پاسارگاد
اکتبر ۲۰۱۰

کميته بين المللی نجات پاسارگاد
www.savepasargad.com


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016