شنبه 10 دی 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مديرپيشگيري و درمان اعتياد بهزيستي به ايسنا خبر داد: زنان، همچنان درصدر تماس‌گيرندگان

مدير دفتر پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور با اشاره به افزايش آمار تماس گيرندگان با خط ملي مشاوره اعتياد (09628) مرتبط با مخدر" شيشه" در آذرماه ماه امسال گفت: سوال درباره ماده مخدر شيشه علت46.3 درصد تماس‌ها با اين خط را به خود اختصاص داده است و ترياك 23.7 و كراك با 12.4 درصد در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

فريد براتي سده در گفت‌وگو با خبرنگار«اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: آمار تماس گيرندگان در مورد مخدرهاي كراك و ترياك كاهش يافته است.

براتي با بيان اينكه 48 درصد تماس گيرندگان با خط ملي اعتياد براي دريافت خدمات ارجاع داده شدند، اظهار كرد: 17.5 درصد راهنمايي پيشگيرانه و 32 درصد هم راهنمايي درماني دريافت كردند.

وي افزود: 84درصد از تماس گيرندگان با خط ملي اعتياد ر ا"زنان" و 16 درصد را مردان تشكيل مي دهند و 16.9 درصد خود مصرف كننده مواد مخدر هستند.

به گفته ي وي 39.6از تماس گيرندگان همسر فرد معتاد و 28درصد مادر فرد معتاد هستند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
مدير دفتر پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي در ادامه ضمن اشاره به اطلاع رساني مناسب خط ملي اعتياد به خانواده‌ها، عنوان كرد: چهاده هزارو54 نفردر آذرماه با خط ملي اعتياد تماس گرفتند كه از اين تعداد ده هزار و 671نفر موفق به دريافت پاسخ شده اند و نسبت به ماه پيش 9درصد ميزان پاسخ گويي افزايش داشته است.

براتي سده در پايان گفت: تعداد كل تماس گيرندگان به نسبت افرادي كه خدمات دريافت كرده‌اند، نشان مي‌دهد اغلب كساني كه تماس گرفتند پاسخي دريافت كردند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016