شنبه 28 بهمن 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سلحشور: مبانی سينمای ايران را صهيونيست‌ها نوشته‌اند

• در دومين جايزه گفتمان انقلاب اسلامی از فيلم‌های رسوايی، دهليز، ۲۰/۹ در بوشهر، زيباتر از زندگی، ترنج،‌ گام‌های شيدايی و فرشتگان قصاب تقدير شد و دو فيلم سر به مهر و تنهای تنهای تنها به عنوان فيلم برتر جايزه ويژه گرفتند‌.‌


ايلنا: مراسم اختتاميه دومين جشنواره جايزه گفتمان انقلاب اسلامی باتقدير از ابراهمی حاتمی کيا و فرج الله سلحشور شب گذشته(۲۷ بهمن) در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد‌.‌ هرچند حاتمی کيا برای دريافت تنديس خود به مراسم نيامده بود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دبير جايزه گفتمان انقلاب اسلامی: برآيند جريان فکری انقلاب خلاف بعضی فيلم‌های ساخته شده است

به گزارش خبرنگار ايلنا، روح الله رجبی(دبير جايزه گفتمان انقلاب اسلامی) درباره اين جايزه گفت‌: امسال فيلم‌هايی که در جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد به چارچوب نظام و انقلاب بسيار نزديکتر از سال قبل بود و برگزاری جشنواره نيز از نظم خوبی برخوردار بود.‌

وی ادامه داد‌: هر چند ما درباره داوری‌ها نظر نمی‌دهيم زيرا برآيند جريان فکری انقلاب خلاف بعضی فيلم‌های ساخته شده و جايزه گرفته بود‌.‌

رجبی درباره ايجاد جايزه گفتمان انقلاب اسلامی گفت‌: ما دنبال ايجاد يک محول و پاتوق برای بيان مسايل انقلاب هستيم زيرا معتقديم امروز يک موج انقلاب رسانه‌ای در جامعه شکل گرفته است و برگزاری جشنواره‌هايی همچون عمار، تاسيس خانه مستندسازان انقلاب اسلامی و همچنين همين جايزه گفتمان نمونه‌های آن است‌.‌ به همين دليل به دنبال آن هستيم تا فضايی ايجاد شود که اين موج در خدمت عرصه انقلاب اسلامی باشد‌.‌

وی ادامه داد‌: امسال ۳۰ موسسه و نهاد مردمی به اين جشنواره کمک کردند و پانزده ويژه‌نامه نيز منتظر شد همچنين پيش از هزار ياداشت و نقد در سايت‌های سينمايی انقلاب منتشر شد که تمامی اينها را به رهبر انقلاب تقديم می‌کنيم که شايد لبخندی بر لب ايشان بنشيند‌.‌

ناصر هاشم زاده: بايد يک بازنگری در سينمای انقلاب صورت بگيرد

سيدناصر هاشم زاده(پژوهشگر سينما) طی سخنانی با اشاره به وضعيت سينما در انقلاب اسلامی گفت‌: از روز اول انقلاب کسانی که قصد داشتند سينما را در خدمت دين بگيرند؛ خالصانه وارد شدند و قرار بود سينما نيز مانند بقيه آرمانها در خدمت انقلاب باشد و در ذيل جمهوری اسلامی اهداف سينما محقق شود‌.‌

وی ادامه داد‌: اول انقلاب سينما جا مانده از فيلم فارسی بود. سينمايی که در آن اگر برايش روشنفکران کاری نيز می‌کردند باز هم در ذيل فيلم فارسی محو می‌شد. بعد از انقلاب هرچند حرکت‌های خوبی انجام شد اما امروز شاهد هستيم قواعد فيلم فارسی باز هم وارد سينما شده و اين بار ظاهر شرعی به خود گرفته است‌.‌

هاشم زاده با اشاره به لزوم آسيب شناسی سينمای امروز خود گفت: بايد يک بازنگری در سينمای ايران صورت بگيرد و ببينيم که آيا به اهداف خود در سينما رسيده ايم هرچند حرکت‌های خوبی در اين حوزه شده است اما تبديل به يک جريان نشده است‌.‌

وی ادامه داد‌: بسياری از آثار زنده و خوب در سينمای انقلاب حاصل تفکر دينی است اما گاه آنقدر فشارهای ضددينی به سازندگان اين آثار زياد شده که حتی آنها نيز آثارشان را نفی کردند‌.‌

هاشم زاده با اشاره به جايزه گفتمان انقلاب اسلامی گفت‌: هرچند نبايد فعاليت‌های صورت گرفته در ۳۰ سال گذشته را نفی کنيم اما حرکت امروز و برگزاری اين جايزه توسط جوانان يک تذکر است برای اينکه ببينيم در کجا هستيم زيرا امروز جهان با يک تحول روبرواست و ما بايد به اين تحولات به خصوص بحث بيداری اسلامی توجه جدی کنيم‌.‌

تقدير از رسول ملاقلی پور

از رسول ملاقلی پور با اهدای نشان به علی ملاقلی پور پسر وی تجليل شد‌.‌

علی ملاقلی پور با اشاره به کلامی از امام راحل گفت‌: امام می‌فرمودند ما همانگونه که با امپرياليسم مخالفيم با کمونيسم هم مخالفيم و اين يعنی اينکه مخالفت ما با امپرياليسم از موضع حق است نه اينکه کمونيسم دوست داشته باشيم.

وی ادامه داد‌: امسال در جشنواره فيلم فجر متاسفانه شاهد بوديم که سه فيلم ساخته شده بودند که با استفاده از بودجه دولتی تفکرات روسی و کمونيستی را القا می‌کردند و جايزه نيز گرفتند‌.‌ اما فيلم‌هايی که درباره انفاق ساخته شده بود جايزه نگرفت‌.‌

سلحشور: سينمای ايران بايد شهادتين بگويد

نادر طالب زاده در زمان اهدا تنديس به فرج الله سلحشور گفت‌: سلحشور فرهنگ انقلاب را گسترش داده و بر روی فرهنگ انقلاب در داخل و خارج تاثير زيادی داشته و کارهايی که وی در حوزه تاريخ انبياء کرده تاثير مردمی زياد داشته و بايد از ايشان تشکر کرد‌.‌

فرج الله سلحشور نيز در هنگام دريافت تنديس خود گفت‌: من غير از انجام وظيفه کار زيادی نکردم و احساس نمی‌کنم بايد کسی را برای انجام وظيفه مورد تقدير قرارداد بلکه بايد از کسانی گله کرد که وظيفه‌شان را انجام نمی‌دهند.

وی ادامه داد‌: ‌اين جشنواره قدم بلندی است ولی يک نکته را نبايد فراموش کنيم که سينمايی که امروز وجود دارد؛ دست پخت تفکر صهيونيست‌هاست. مبانی سينمای ايران و جهان را صهيونيست‌ها پی‌ريزی کردند و ما همه در زمين آنها بازی می‌کنيم و همه آثار نيز به جز چند استثناء به نفع آنهاست‌.‌

وی ادامه داد‌: بايد مبانی سينما تغيير کند زيرا اگر يک انسانی ناپاک باشد به هرچه دست بزند ناپاک می‌شود اما انسان ناپاک زمانی که ايمان آورد و شهادتين گفت پاک می‌شود. امروز سينمای ايران نيز بايد شهادتين بگويد و اصول و مبانی آن بايد اسلامی شود تا فيلم‌های ما نيز اسلامی شود‌.‌

عباسيان: بايد جبهه‌های فرهنگی در کشور يکی شوند

محمدرضا عباسيان دبير جشنواره فيلم فجر نيز به پاس حمايت از اين جايزه تقدير شد‌.‌

عباسيان در هنگام دريافت جايزه خود گفت: اينکه در حوزه فرهنگی انقلاب اسلامی فعاليت‌هايی صورت گرفته و جبهه فرهنگ انقلاب اسلامی و جبهه فکری و جبهه رسانه‌ای تشکيل شده خوب است اما نبايد اين جبهه‌ها جدا از هم باشد و بهتر است تمامی اين جبهه‌های فرهنگی و هنری يکی شود و اين گونه نبايد باشد که فقط برنامه‌ها را نقد کنيم بلکه بايد به فيلمسازان نيز خوراک بدهيم‌.‌

همچنين در بخش فيلم‌های برتر از فيلم رسوايی به کارگردانی مسعود ده نمکی، دهليز به کارگردانی بهروز شعيبی، ۲۰/۹ در بوشهر، زيباتر از زندگی به کار گردانی انسيه شاه حسينی، ترنج به کارگردانی مجتبی راعی،‌ گام‌های شيدايی به کارگردانی حميد بهمنی و فرشتگان قصاب تقدير شد و دو فيلم سر به مهر به کارگردانی هادی مقدم دوست و تنهای تنهای تنها به کارگردانی احسان عبدی پور به عنوان فيلم برتر جايزه ويژه گرفتند‌.‌

بهروز شعيبی کارگردان فيلم دهليز در هنگام دريافت تنديس خود گفت‌: سينما برای ما وسيله‌ای برای رسيدن به تعالی است و ما نسل جديدبه دنبال اين هستيم که با ارزش‌ها و آرمان‌ها به سينما پيوند جديد خورده و گره جديدی ايجاد کنيم‌.‌

انسيه شاه حسينی کارگردان فيلم زيباتر از زندگی نيز در هنگام دريافت تنديس گفتمان انقلاب اسلامی گفت‌: اين جشنواره بايد در انتخاب منتقدان توجه جدی کند و بايد کسانی انتخاب شوند که هم آدم‌های خوبی باشند و هم با سينما آشنا باشند زيرا اگر کسی آدم خوبی باشد اما با سينما آشنا نباشد نمی‌تواند درک درستی از سينما داشته باشد‌.‌

احسان عبدی کارگردان فيلم تنهای تنهای تنها نيز در هنگام دريافت تنديس خود گفت‌: اين فيلم از منتهی اليه چپ تا راست مورد توجه قرار گرفته است البته بايد بگويم هيچ فردی به من نگفت که بروم چنين فيلمی بسازم اين فيلم را ما ساختيم زيرا دغدغه من بود. من نيز معتقدم که بايد برای سينما کار کنيم و هر کاری که برای سينما کرده‌ايم برای خودمان و مملکت ما انجام داديم‌.‌

در اين مراسم از ابراهمی حاتمی کيا نيز تجليل شد اما وی در مراسم حاضر نشده بود همچنين از خسرو زينال پور، عادل پيغامی، جهانگير خسروشاهی، يعقوب توکلی به عنوان منتقدان نمونه تقدير شد‌.‌

در پايان اين مراسم فيلم تنهای تنهای تنها به نمايش درآمد‌.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016