پنجشنبه 1 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نرمش و چرخش محسوس دايی در مورد مهدوی کيا و کريمی، ايلنا

* وينگادا حاضر است اطلاعات خود از عربستان را در اختيار ايران قرار دهد

تهران- خبرگزاری کار ايران
تيم ملی فوتبال ايران به منظور آمادگی بيشتر جهت رويارويی با عرستان در رقابتهای مقدماتی جام جهانی روز سوم فروردين ماه به مصاف کويت خواهد رفت.

به گزارش ايلنا، در حالی که نگرانی از بابت تيم ملی فوتبال هر روز بيش از پيش افزايش می يابد تعدادی از مربيان ليگ برتری موافقت ضمنی خود را با تعطيلی ليگ برتر به سازمان ليگ اعلام داشته اند و پيش بينی می شود تيم ملی با زمان بيشتری به اردوی شبانه روزی جهت بازی با عربستان برود.
بر همين اساس و بعد از آنکه مجلس شورای اسلامی در يک تذکر جدی به رييس جمهور نگرانی خود را از بابت تيم ملی فوتبال پس از توقف در برابر کره جنوبی در تهران اعلام کرد تعداد زيادی از کارشناسان از ضرورت استفاده بيشتر از همه نيروهای موجود در فوتبال برای بازيهای آينده تيم ملی سخن گفتند و بر اين باورند که بازيکنانی مثل علی کريمی و مهدی مهدوی کيا بايد به تيم ملی دعوت شوند .تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
در همين حال نزديکان علی دايی از نرمش و چرخش وی در خصوص برخی مسائل سخن می گويند و بر اين باورند که زمينه بازگشت علی کريمی به تيم ملی فراهم شده هرچند که هر دو طرف در ارتباط با موضوع مشترک فوق سکوت اختيار می کنند.
با اين وجود و در حالی که تيم ملی به واقع در حساس ترين مرحله خود قرار گرفته مسولين فدراسيون فوتبال هنوز هم انتخاب فدراسيون ايران را به عنوان بهترين فدراسيون آسيا به رخ منتقدين می کشند حال آنکه همه اين عنواين اگر منجر به صعود تيم ملی به جام جهانی نشود هيچ ارزش و اعتباری ندارد.
با اين وجود و در حالی که ايران در روز ۸ فروردين نياز به پيروزی حتمی برابر عربستان دارد و با توجه به اينکه وينگادای پرتغالی سرمربی فعلی پرسپوليس سالها سرمربی عربستان بوده و شناخت کاملی از فوتبال عربستان دارد گفته می شود باشگاه پرسپوليس به فدراسيون فوتبال اعلام کرده که حاضر است از وينگادا بخواهد که اطلاعات خود را در اختيار سرمربی تيم ملی ايران قرار دهد.
البته از گوشه و کنار هم زمزمه هايی به گوش می رسد مبنی براينکه وينگادا نيم نگاهی به تيم ملی ايران جايی که سالها آرزوی آن را داشته ، دارد چرا که به او گفته شده اگر ايران در بازی با عربستان نتيجه نگيرد نزديکترين گزينه برای جايگزينی علی دايی اين مرد پرتغالی خواهد بود.
البته اگر پرسپوليس با وينگادا به همين طريق دو بازی اخير گام بردارد شانس وی هر روز بيشتر خواهد شد و يکی از انگيزه های سرمربی پرسپوليس برای پذيرفتن مربيگری پرسپوليس رسيدن به تيم ملی ايران بوده است.
تيم ملی فوتبال ايران روز سوم فروردين ماه يک بازی تدارکاتی با تيم ملی کويت در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد کرد تا با آمادگی کامل در روز ۸ فروردين ماه به مصاف عربستان برود ضمن اينکه در روز ۱۲ فروردين نيز که روز فيفاست يک بازی تدارکاتی ديگر خواهد داشت که هنوز حريف ايران برای اين بازی مشخص نشده است.
با تمامی اين مسائل بايد بپذيريم که تيم ملی در يک وضعيت بسيار دشوار قرار گرفته و اميدواريم علی دايی برای حفظ جايگاه خود با واقعيات بهتر کنار بيايد و با دعوت از تمامی بازيکنانی که می توانند به تيم ملی کمک کنند فوتبال ملی ما را از بازی ۸ فروردين ماه با عربستان سربلند خارج کنند.
مطمئن هستيم که علی دايی اين توانايی را دارد و همانگونه که در زمان بازيگری هر زمان تيم ملی در تنگنا قرار می گرفت دايی با غيرت مثال زدنی اش ناجی ما می شد اينبار هم قادر است تيم ملی را از اين مرحله سخت عبور دهد و ايران را به جام جهانی برساند.

Copyright: gooya.com 2016