دوشنبه 28 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

برنامه‌ کامل جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰، ايسنا

فدراسيون بين المللی فوتبال در آخرين شماره از نشريه فيفا، برنامه‌ی کامل رقابت‌های جام جهانی را اعلام کرد.

به گزارش ايسنا، اين رقابتها از روز ۲۱ خرداد با ديدار تيم های ملی آفريقای جنوبی و مکزيک آغاز خواهد شد و يکشنبه شب ۲۰ تير با انجام ديدار فينال به پايان می رسد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
گروه A. آفريقای جنوبی. مکزيک. اروگوئه. فرانسه
آفريقای جنوبی - مکزيک ؛ ژوهانسبورگ، جمعه ۲۱ خرداد ۸۹ ،ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران (بازی افتتاحيه)
اروگوئه - فرانسه ؛ کيپ تاون، جمعه ۲۱خرداد ۸۹ ،ساعت ۲۲ به وقت ايران
آفريقای جنوبی - اروگوئه ؛ پرتوريا، چهارشنبه ۲۶ خرداد ۸۹ ، ساعت ۲۲ به وقت ايران
فرانسه - مکزيک ؛ پولوکوانه ، پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۸۹ ، ساعت ۱۵ به وقت ايران
مکزيک - اروگوئه ؛ روشتنبرگ، سه‌شنبه ۱ تير ۸۹ ، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
فرانسه - آفريقای جنوبی ؛ مانگوئانگ، سه‌شنبه ۱ تير ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران

گروه B. آرژانتين. نيجريه. کره جنوبی. يونان
آرژانتين - نيجريه ؛ ژوهانسبورگ، شنبه ۲۲ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ايران
کره جنوبی - يونان ؛ بندر اليزابت، شنبه ۲۲ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
يونان - نيجريه ؛ مانگوئانگ، پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
آرژانتين - کره جنوبی ؛ ژوهانسبورگ، پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
نيجريه - کره جنوبی ؛ دوربان، سه‌شنبه ۱ تير ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
يونان - آرژانتين ؛ پولوکوانه، سه‌شنبه ۱ تير ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران

گروه C. انگليس. آمريکا. الجزاير. اسلونی
انگليس - آمريکا ؛ روشتنبورگ، شنبه ۲۲ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
الجزاير - اسلونی ؛ پولوکوانه، يک‌شنبه ۲۳ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ايران
اسلونی - آمريکا ؛ ژوهانسبورگ، جمعه ۲۸ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
انگلستان - الجزاير ؛ کيپ‌تاون، جمعه ۲۸ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
اسلونی - انگلستان ؛ بندر اليزابت، چهارشنبه ۲ تير ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
آمريکا - الجزاير ؛ پرتوريا، چهارشنبه ۲ تير ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران

گروه D. آلمان. استراليا. صربستان. غنا
آلمان - استراليا ؛ دوربان، يک‌شنبه ۲۳ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
صربستان - غنا ؛ پرتوريا، يک‌شنبه ۲۳ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
آلمان - صربستان ؛ بندر اليزابت، جمعه ۲۸ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ايران
غنا - استراليا ؛ روشتنبورگ، شنبه ۲۹ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ايران
غنا - آلمان ؛ ژوهانسبورگ، چهارشنبه ۲ تير ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
استراليا - صربستان ؛ نلسپروئيت، چهارشنبه ۲ تير ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران

گروه E. هلند. دانمارک. ژاپن. کامرون
هلند - دانمارک ؛ ژوهانسبورگ، دو‌شنبه ۲۴ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ايران
ژاپن - کامرون ؛ مانگوئانگ ، دوشنبه ۲۴ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
هلند - ژاپن ؛ دوربان، شنبه ۲۹ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
کامرون - دانمارک ؛ پرتوريا، شنبه ۲۹خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
دانمارک - ژاپن ؛ روشتنبرگ، پنج‌شنبه ۳ تير ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
کامرون - هلند ؛ کيپ تاون، پنج‌شنبه ۳ تير ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران

گروه F. ايتاليا. پاراگوئه. نيوزيلند. اسلواکی
ايتاليا - پاراگوئه ؛ کيپ تاون، دوشنبه ۲۴ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
نيوزيلند - اسلواکی ؛ روشتنبرگ، سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ايران
اسلواکی - پاراگوئه ؛ مانگوائنگ، يک‌شنبه ۳۰ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ايران
ايتاليا - نيوزيلند ؛ نلسپروئيت، يک‌شنبه ۳۰ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
اسلواکی - ايتاليا ؛ ژوهانسبورگ، پنج‌شنبه ۳ تير ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
پاراگوئه - نيوزيلند ؛ پولوکوانه، پنج‌شنبه ۳ تير ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران

گروه G. برزيل. کره شمالی. ساحل عاج. پرتغال
ساحل عاج - پرتغال ؛ بندر اليزابت، سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
برزيل - کره شمالی ؛ ژوهانسبورگ، سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
برزيل - ساحل عاج؛ ژوهانسبورگ، يک‌شنبه ۳۰ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
پرتغال - کره شمالی ؛ کيپ تاون، دوشنبه ۳۱ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ايران
پرتغال - برزيل ؛ دوربان، جمعه ۴ تير ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
کره شمالی - ساحل عاج ؛ نلسپروئيت، جمعه ۴ تير ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران

گروه H. اسپانيا. سوئيس. هندوراس. شيلی
هندوراس - شيلی ؛ نلسپروئيت، چهارشنبه ۲۶ خرداد ۸۹، ساعت ۱۵ به وقت ايران
اسپانيا - سوئيس ؛ دوربان، چهارشنبه ۲۶ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
شيلی - سوئيس؛ بندر اليزابت، دوشنبه ۳۱ خرداد ۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
اسپانيا - هندوراس ؛ ژوهانسبورگ، دوشنبه ۳۱ خرداد ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
شيلی - اسپانيا ؛ پرتوريا، جمعه ۴ تير ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
سوئيس - هندوراس؛ مانگوئانگ، جمعه ۴ تير ۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران

دور يک هشتم نهايی
۱-تيم اول گروه A-تيم دوم گروه B، بندر اليزابت، شنبه ۵ تير ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
۲-تيم اول گروه C –تيم دوم گروه D، روشتنبورگ ،شنبه ۵ تير ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
۳-تيم اول گروه D-تيم دوم گروه C، مانگوئانگ، يکشنبه ۶ تير ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
۴-تيم اول گروه B-تيم دوم گروه A، ژوهانسبورگ ، يکشنبه ۶ تير ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
۵-تيم اول گروه E-تيم دوم گروه F، دوربان ،دوشنبه ۷ تير ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
۶-تيم اول گروه G-تيم دوم گروه H، ژوهانسبورگ ،دوشنبه ۷ تير ۱۳۸۹ ، ساعت ۲۲ به وقت ايران
۷-تيم اول گروه F-تيم دوم گروه E،پرتوريا ،سه شنبه ۸ تير ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
۸-تيم اول گروه H-تيم دوم گروه G،کيپ تاون ،سه شنبه ۸ تير ۱۳۸۹ ، ساعت ۲۲ به وقت ايران

دور يک چهارم نهايی
A-برنده بازی ۵ –برنده بازی ۶ ،بندر اليزابت-جمعه ۱۱ تير ۱۳۸۹ ، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
B-برنده بازی ۱ –برنده بازی ۲ ،ژوهانسبورگ ،جمعه ۱۱ تير ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
C-برنده بازی ۳-برنده بازی ۴ ،کيپ تاون،شنبه ۱۲ تير ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ايران
D-برنده بازی ۷-برنده بازی ۸ ، ژوهانسبورگ،شنبه ۱۲ تير ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران

دور نيمه نهايی
برنده بازی A و B،کيپ تاون ،سه شنبه ۱۵ تير ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
برنده بازی C و D،دوربان ،چهار شنبه ۱۶ تير ۱۳۸۹، ساعت ۲۲ به وقت ايران
ديدار رده بندی ،بندر اليزابت،شنبه ۱۹ تير ۱۳۸۹ ،،ساعت ۲۲ به وقت ايران

ديدار نهايی، ژوهانسبورگ، يکشنبه ۲۰ تير ۱۳۸۹ ، ساعت ۲۲ به وقت ايران


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016