Monday, May 23, 2022

صفحه نخست » کمی هم غصه بخوریم! فیلمی از آبادان ۵۰ سال پیش

توانا - ریزش ساختمان متروپل در آبادان که نماد بی‌کفایتی و فساد جمهوری اسلامی بود شهروندان و کاربران را بر آن داشت تا به مقایسه وضعیت آبادان در پیش و پس از انقلاب ۵۷ بپردازند.

این ویدئو که بخشی از یک مستند از منوچهر طیاب است توسط جناب علی حمید - از خبرنگاران تلویزیون منوتو - در توییتر ایشان بارگذاری شده بود.

شکوه و خرمی آبادان در آن زمان به خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی چه بلایی سر این شهر آباد آورده است.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy