Monday, May 23, 2022

صفحه نخست » حجاب به کف پا هم رسید!

توانا - در حالیکه کشور در اوج مشکلات بسر می‌برد و مردم زیر حجم جنایت و فساد کمرشان خم شده است، جمهوری اسلامی از آزار زنان دست بر نمی‌دارد.

همچنان گشت ارشاد خود را در خیابان‌ها راه می‌اندازند و در این گرما نیز از مردم می‌خواهند که حجاب اسلامی را رعایت کنند.

بدیهی‌ترین اصول آزادی - از جمله آزادی در پوشش - را نمی‌فهمند و مدعی می‌شوند می‌توانند میزبان مسافران جام جهانی قطر نیز باشند!

حتما توریست‌های خارجی هم کف و روی پای خود را کاملا بپوشانند!

hijabpa.jpgCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy