Wednesday, Jun 22, 2022

صفحه نخست » آیا بمب اتمی، شرارت‌های منطقه‌ای و سرسپردگی به روسیه، آغاز پایان جمهوری اسلامی را رقم زده است؟ علی اکبر امیدمهر

Aliakbar_Omidmehr_2.jpgتصویب سند مشارکت راهبردی، با شورای همکاری خلیج فارس، از سوی اتحادیه اروپا، علیه شرارت‌های جمهوری اسلامی و تشکیل پیمان منطقه‌ای دفاع هوایی خاورمیانه، با شرکت آمریکا، اعراب منطقه و اسرائیل، در مقابله با برنامه اتمی و موشک پرانی‌های رژیم، زمینه لازم را، برای باز کردن شیرهای نفت و افزایش تولید و صادرات نفت و گاز، از سوی عربستان، امارات و.. فراهم ساخته است. در حالیکه جنایات روسیه در اوکراین و رژیم تهران، در خاورمیانه، باعث افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی گردیده، این اقدام اسرائیل و متحدین عرب منطقه‌ای‌اش، به همراهی آمریکا و همکاری اروپا، زمینه را برای کاهش قیمت نفت و گاز فراهم ساخته است. که هم موجب کاهش در آمد پوتین، در بحبوحه جنگ پر خرج، با اوکراین و متقابلا کاهش تورم در اروپا و آمریکا، میگردد.

از سوی دیگر شناسائی دونتسک، بخش اشغالی روسیه در اوکراین، از سوی رژیم، به عنوان کشور مستقل و انعقاد قرارداد بازرگانی و صنعتی با آن و واگذاری بنادر و جاده‌های ایران، به صادرات و واردات روسیه و نیز جایگزین شدن روسیه، در فروش نفت تحریمی به چین و هند.. حاکی از سرسپردگی مطلق خامنه‌ای، به دو ارباب روسی و چینی خود، در مقابله با خیزش عمومی ملت ایران ونیز گستاخی‌های رژیم، در مقابل با جهان آزاد می‌باشد. باین ترتیب، وی با اربابان خود، علیه ملت ایران، متحد شده است.
اصرار و پافشاری رژیم، در عبور از خط قرمز‌های اتمی و تداوم شرارتهای منطقه‌ای و همزمان، تشدید اعدام‌ها و سرکوب مردم ایران و نقض مکرر و فاحش حقوق بشر، موجب شده، تحمل اروپا و آمریکا به سر رسیده در برنامه‌های پیشین خود تجدید نظر نموده وسرانجام، به شکل متحد طبیعی ملت ایران، با اهداف مشترک، در مقابله با این شرارت‌های رژیم، در آیند. چون میدانند ملت ایران، در فردای پیروزی، برنامه بمب اتمی امام زمانی را، تعطیل و صادرات نفت را، با ظرفیت کامل، از سر خواهد گرفت. که مجموع این مسائل و اجماع مشترک، پایه‌های قدرت و بقای رژیم را، به لرزه در آورده است.Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy