Friday, Jun 24, 2022

صفحه نخست » ویدیویی از فروش استخوان خالی در فروشگاه های ایران

یکی از شهروندان تهرانی، روز شنبه ۴ تیرماه با ارسال ویدیویی از فروش استخوان خوراکی در فروشگاه‌های تهران، گفته است افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است تا خرید گوشت قرمز و مرغ برای بسیاری از شهروندان غیرممکن باشد و ناچار به خرید استخوان برای طعم‌دار کردن غذا شوند.

***


Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy