Sunday, Oct 2, 2022

صفحه نخست » هر دو پای حسین رونقی را شکستند

ronaghi_banner.jpgصدای آمریکا - والدین حسین رونقی می‌گویند ضابطان قوه قضاییه هر دو پای پسر آنها را شکسته‌اند و در اداره «اطلاعات تبریز» گفته‌اند که «اگر مصاحبه کنید کل خانواده‌تان را نابود می‌کنیم.»

پدر و مادر حسین رونقی در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا تأکید کردند با وجود این که این فعال حقوق بشر شنبه دوم مهر داوطلبانه و با اعلام قبلی به دادسرای ۳۳ اوین مراجعه کرده بود، اما مأموران امنیتی در مقابل دادسرا او را کتک زدند به طوری که با ضربه به سرش بیهوش شد و سپس با آمبولانس او را به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

زلیخا موسوی و احمد رونقی، هر دو روز شنبه ۹ مهر عنوان کردند که حسین رونقی دو روز بعد از بازداشت، یعنی دوشنبه چهارم مهر در تماسی از یک شماره ناشناس، تأیید کرده که پاهایش را شکسته‌اند.

زلیخا موسوی با بیان این که مقامات امنیتی به همسرش گفته‌اند «به مادر حسین بگو سر و صدا نکند»، گفت که فرزندش دو روز پس از بازداشت از شماره‌ای ناشناس و نه شماره‌های معمول زندان، تماس گرفته «و معلوم نیست او را کجا برده‌اند.»

او با تأکید بر این که «هشت روز است نمی‌دانیم حسین را کجا نگه داشته‌اند»، اضافه کرد: «لااقل پسرم را بدهند ببریم خودمان درمان کنیم یا ببرند درمانش کنند، پولش را خودمان بدهیم.»

  • احمد رونقی: «قلدرهای امنیتی» پسرم را مقابل دادسرا کتک زدند

احمد رونقی نیز با بیان این که «قلدرهای امنیتی» پسرش را مقابل دادسرا کتک زده‌اند، تأکید کرد که صدای حسین رونقی را وقتی به مادرش گفته «پاهایم را شکستند» شنیده است.

آقای رونقی افزود، «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نه قانون وجود دارد و نه عدالت اجتماعی» و مردم «حرفی که می‌زنند، یا بازداشت می‌شوند، یا کتک می‌زنند یا کشته می‌شوند.»

پدر حسین رونقی گفت: «قانون اساسی می‌گوید هیچ کسی حق ندارد کسی را که اعتراض می‌کند ببرند شکنجه کنند، بکشند یا بدزدند. با کشتن و ربودن مردم نمی‌توانند کشور را آرام کنند و روز به روز هم بدتر خواهد شد.»Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy