Sunday, May 26, 2024

صفحه نخست » ادعای مضحک احمد مروی (تولیت آستان قدس رضوی) درارتباط با رئیسی

toliat.jpgامواج کرامت مآبی و مقدس سازی؛
بعید نیست چند وقت دیگر بگویند رئیسی اصلا از دنیا نرفته و به آسمان عروج کرده روزی با حضرت عیسی به زمین باز می گردد


سلمان کدیور

اوضاع شیرتوشیری شده. بعد از درگذشت آقای رئیسی، یک موج مقدس سازی* و کرامت مآبی دارند براموج مقدس سازی و کرامت مآبیی بنده خدا می سازند بیشتر به ضرر وجه مرحوم است.

*احمد مروی، مقام تولیت آستان قدس رضوی، تعریف می کند که ابراهیم رئیسی به او گفته است که حضرت علی امام اول شیعیان، با وی گفتگو کرده است!در یک مطلب که بیشتر در بین اهالی ایتا منتشر شده، نوشته بودند که فردی خدمت فلان عارف رسیده و گلایه کرده که چرا خداوند نعمت آقای رئیسی را برای آینده انقلاب حفظ نکرد و شیخ عارف پاسخ می دهد چون آقای رئیسی شب عملیات وعده صادق با خدا معامله کرده بود که اگر طی این عملیات به مردم آسیب نرسد، جانش ستانده شود. و خدا چنان کرده و چنین شده.

دیگری رئیس جمهور فقید را در عالم پس از مرگ دیده که میان علمای بزرگ حضور دارد و دیگری می فرماید که امیرالمؤمنین در حرمش با آقای رئیسی سخن گفته!

مدیدی دیگر بعید نیست بگویند ایشان اصلا از دنیا نرفته و به آسمان عروج کرده روزی با حضرت عیسی به زمین باز می گردد.

خلاصه اینکه خدا بخیر کند. ته این ماجرا تراژدیک دارد کمدی می شود. کمدی سیاه ترسناکCopyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy