Tuesday, Jul 9, 2024

صفحه نخست » این تنِ من؛ غرق در هنجارهایی که شکستید

مسیح علی نژاد در اینستاگرام نوشت: صدف باغبانی یکی از آسیب دیدگان انقلاب زن زندگی آزادی با انتشار دو تصویر از بدن تیر خورده و پر از ساچمه خود در صفحه اینستاگرامش نوشت:

pic1.jpg
«...من سالها تو کشوری زندگی کردم که برای تمام رفتارهام مجازاتم کردن و حرف‌های زیادی پشت سرم زدن اما حالا میخوام یک بار برای همیشه این خشم و فریاد بزنم بگم که " تنِ من و جنسیت من هنجار نیست که سالها با هر کاریم بهم گفتید هنجار شکنی نکن."
این من
این تنِ من
غرق در هنجارهایی که شما شکستید..»هر وقت در نقش قیم و یا از سر پند و نصیحت، از زن و از بدن زن و از هنجارهای مورد قبول خود و لزوم پوشیدگی حرف زدید، این بدن و این جملات را به یاد بیاورید.

شما قیم زنان نیستید بلکه این زنان هستند که آموزگاران شمایند. مربیان شجاعت و ایستادگی و آزادگی.

در حکومتی که بدن زن تبدیل به ابزاری برای سرکوب هر روزه‌اش شده است؛ این بدن آن فریاد بلندی ست که می‌گوید: «نه».

یک تابلوی باشکوه از مقاومت و یک پرفورمنس اعتراضی که به تنهایی تمام هنجارهای شما مدعیان اخلاق و دین را در هم می‌شکند و فرو می‌ریزد:

«جوانه می‌زنم به رویِ زخمِ بر تنم فقط به حکم بودنم که من زنم، زنم، زنم...»Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy