یکشنبه 19 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


چرا اعدام خشونت را گسترش می دهد؟ جهانگير گلزار

جهانگير گلزار
اگر ما اعدام را تنها وسيله و امکان بدانيم، همان وسيله ای را انتخاب کرده ايم که قاتل انتخاب کرده است. اين وسيله بی حقوق کردن انسان است. اين وسيله زور عريان است. اين وسيله تحقير انسانيت است. نمی شود با وسيله بد و يا با وسيله ای که قاتل به کار برده جبران خسارت کرد  ... [ادامه مطلب]

سازمان افسران حزب توده، دکترمصدّق و رويداد ۲۸ مرداد ۳۲ (بخش دوّم)، علی ميرفطروس

علی ميرفطروس
دکتر مصدّق: "بودجهء دولت، با کسری حدود چهارصد ميليون تومان روبرو است و فقر و آشوب در سراسر کشور، گسترده است. معلّمين مدارس، حقوق ماهيانه‌ای به مبلغ يکصد تومان ـ که معادل ۲۵ دلار است ـ دريافت می‌کنند، اين مبلغ به دشواری هزينهء پرداخت اجارهء يک اطاق را در ماه کفايت می‌کند، در نتيجه: بسياری از معلّمين، هوادار و متمايل به کمونيسم شده‌اند، و اين افکار را در سراسر مدارس کشور ترويج می‌دهند" ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مــا و اوبـامـا، طنزنوشته ای از الف. رفيوجی

خدا با ماست
علی با ماست
امام با ماست
او با ماست
با اينهمه، ماست ساده خيلی گران است.

نتيجه انتخابات امريکا واکنش های زيادی را در ميان ايرانيان برانگيخته است. برخی براين باورند که پيروزی برادر برکت حسين ابوماء معروف به "او باماست"، کار خداست. نامبرده عامل نفوذی حضرت قايم*، در آمريکای جهانخوار است. وی مامور شده است تا مظاهر کفر را ريشه کن کند. مثلاً استکبار امريکا را به استيک بار امريکا تبديل کند به کشورهای ديگر صادر کند و از شيکاگو، شيکاگوهردشت بسازد و مردم لاس وگاس را هم براه راست هدايت کند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


می گويند خداوند اين آخری ها هاله ای از نور دور سر برادر ابوماء تعبيه کرده بود و کاسه کوری جلوی چشم امريکاييها گذاشت تا نديده و نسنجيده به اين برادر رای بدهند و چنان بشود که شد. نه بگير و ببندی، نه گروه فشاری، نه تظاهراتی. از ميان اين همه کافر و مسيحی و يهودی، حتی جيک يک نفرهم در نيامد. اگر اين معجزه نيست، پس چيست؟ من عقيده دارم که اين کاسه هنوز هم جلوی چشم آنهاست، چرا که از اسمش معلوم است که او باماست، ولی اين خارجی ها که اين را نمی فهمند و هی با خودشان می گويند؛ چه اسم نچسب و عجيبی!؟

بعضی ديگر از هموطنان می گويند که؛ ای بابا، چه ساده ای. اين کار، کار انگليسهاست. اين فلان فلان شده ها، مثل هميشه مردم دنيا را مچل کرده اند. اين بابا، ( يعنی اوباما)، اصلش از کشور کنياست. کشوری که سالهای سال مستعمره انگليس بوده است. چرا يک ويتنامی برنده نشد؟ بله؟ يا مثلاً يک برزيلی؟ اين چيزا در سياست اتفاقی که نيست. خودشان آورده اندش، خودشان هم می برندش. اين اسم را هم برايش گذاشته اند که ما ايرانيها را گول بزنند که خيال کنيم اوباماست. نه جانم، ما ديگه از اين گولها نمی خوريم. او با خود شماهاست، نه با ما. مردم فريبی هم حد و اندازه دارد.

می گويند؛ بله، اين انگليسيها هميشه يک کاسه ای زير نيم کاسه شان دارند. حالا با اين کار چه پولتيکی می خواهند بزنند، خدا عالم است.

يکی از ناظران سياسی اين گروه در پاسخ به اين پرسش که؛ " شما بر چه اساسی رئيس جمهور امريکا را انگليسی می دانيد؟" گفت؛ يکی از اساسش اين است که او با آن که اهل آفريقاست، زبان انگليسی را مثل خود انگليسيها حرف می زند و در عوض اصلاً آفريقايی بلد نيست. چه مدرکی از اين بالاتر!؟ حالا که صحبت از مدرک شد اين را هم بگويم که به احتمال خيلی زياد مدرک اين بابا هم قلابيه و بلاخره يک روزی افتضاحش خواهند کرد. معمولاً دمب اين جور مدارک هم به انگليس وصله. البته به ما چه؟ اگه اعليحضرت فقيد زنده بودند هرگز اين گونه الم شنگه ها در دنيا بپا نمی شد.

عده ای هم در ايران شايع کرده اند که پرزيدنت اوباما قرار است که آب و گاز و برق را در امريکا مجانی کند و پول نفت را ميان مردم تقسيم کند. می گويند والا تا اينجاش که خيلی آدم خوبی بوده و گفته هرکس هرچی بخواد بهش می دم. انگار می خواهد که اين ستمی را که آن پدر و پسر ( بوشيها) در چند سال گذشته بر مردم آمريکا روا داشتند جبران کند و به خانواده های شهيدان امريکايی در افغانستان و عراق هر ماه يک حلب روغن و يک کيسه برنج امريکايی بدهد. واقعاً که! ببين وضع مردم امريکا هم داره از وضع ما بهتر می شه. يه روزی روسای جمهورامريکا هر روز و شب موس موسه می کردند که با ايران دوست بشن و خودشون را به ما نزديکتر کنند. اما حکومتی ها تکرار می کردند که؛ " امريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند." حالا انگار وضع داره طوری ميشه که ما هيچ غلطی نتونيم بکنيم.

.............................

* بله، قايم درست است چون حضرت هزار و اندی سال است که قايم شده است.اين را می نويسم که فکر نکنيد که فلانی بی سوات است.

Copyright: gooya.com 2016