سه شنبه 21 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش سوم)، نظرات ديويد ثورو، پژوهشی از عمار ملکی

عمار ملکی
هنری ديويد ثورو: "آيا شهروند می بايد مجبور باشد وجدانش را حتی لحظه ای، يا ذره ای، به قانون‏گذاران بفروشد؟ پس وظيفه ی وجدان بشری چيست؟... فکر می کنم که قبل از هر چيز می بايد انسان بمانيم و پس از آن شهروند. خردمندانه نيست که به قانون همان احترامی را بگذاريم که به حقيقت و راستی." ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و بازآفرينی مستمر ضدفرهنگ، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
سياست‌زدگی آن بيماری سرطانی است که فرهنگ ايران‌شهر به آن گرفتار آمده است. اين چنين است که نقد فرهنگی جامعه ايران، می‌بايست از نقد سياست‌زدگی شروع کند. و اين به معنی غافل شدن از بيماری‌های ديگر نيست، بل به معنی يافتن آن آسيب اصلی فرهنگی است که موثر در ديگر آسيب‌هاست و مشدد پنهان و آشکار آن‌ها ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دو آگهی از انجمن هنر در تبعيد؛ هفتمين جشنواره سينمای ايران در تبعيد در ماه آوريل و سه روز هنر و فرهنگ در ماه مه در پاريس

به اطلاع علاقمندان ميرسانيم:

۱- انجمن هنر در تبعيد، هفتمين جشنواره سينمای ايران در تبعيد را بمدت چهار روز: از دوم تا پنجم آوريل دوهزار و نه، در پاريس برگزار می کند.
از فيلمسازان علاقمند به شرکت در اين جشنواره خواهشمنديم برای دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های:تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


۱۶ ۲۰ ۴۲ ۴۵ ۰۱ / ۰۷ ۶۸ ۱۲ ۰۹ ۰۶ (پاريس) و يا بوسيله ای ميل به آدرس :
artenexil@free.fr
تماس بگيرند. اخرين مهلت برای شرکت در جشنواره، بيست و دوم دسامبر دوهزار وهشت است.

http://www.artenexil.net/B3.htm

۲- انجمن هنر در تبعيد٬ برای پنجمين سال پياپی، سه روز هنر و فرهنگ برای بهتر زندگی کردن با هم (بر ضد تبعيض، نژاد پرستی و جنگ در منطقه ی هجده و چهارده پاريس) در روزهای سيزدهم، بيستم و بيست و هفتم ماه مه دو هزار و نه، برگزار می کند. در اين سه روز، کودکان با نقاشيها، شعرخوانی، نمايش فيلم و نمايشنامه های ضد تبعيض، خشونت، جنگ و نژاد پرستی شرکت می کنند و در ازای ارائه ی نقاشی، شعرخوانی يا نمايش هايشان، از سوی انجمن هنر در تبعيد، بازيهای آموزشی دريافت نموده و با بازيگران سيرک به پرسش و پاسخ در باره ی اين موضوعات خواهند پرداخت.

http://www.artenexil.net/B9.htm

Copyright: gooya.com 2016