سه شنبه 21 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


برای صلح پايدار در باختر آسيا، بهروز آرمان

بهروز آرمان
می توان سياست "دگرگونی" در رهبری نوين آمريکا را به ويژه با درجه پايبندی به رويکردهای صلح جويانه و بازگشت به دکترين خلع سلاح در پهنه جهانی و از جمله در باختر آسيا (به جای يکه تازی های جنگ افروزانه، گسترش اتحاديه های نظامی، افزايش شمار پايگاه های تسليحاتی و توليد روزافزون و پرهزينه سلاح های کشتار همگانی) به محک گرفت ... [ادامه مطلب]

از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش سوم)، نظرات ديويد ثورو، پژوهشی از عمار ملکی

عمار ملکی
هنری ديويد ثورو: "آيا شهروند می بايد مجبور باشد وجدانش را حتی لحظه ای، يا ذره ای، به قانون‏گذاران بفروشد؟ پس وظيفه ی وجدان بشری چيست؟... فکر می کنم که قبل از هر چيز می بايد انسان بمانيم و پس از آن شهروند. خردمندانه نيست که به قانون همان احترامی را بگذاريم که به حقيقت و راستی." ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

طرح تحقيق و تفحص از سفرهای استانی رئيس‌‏جمهور فردا تقديم هيات رئيسه مجلس می شود، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
به گفته نماينده ايلام، صبح فردا طرح تحقيق و تفحص از سفرهای استانی رئيس‌‏جمهور با سيزده امضا تقديم هيات رئيسه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار"ايلنا"، داريوش قنبری؛ سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار داشت: تهيه کنندگان اين طرح از هر دو فراکسيون اقليت و اکثريت مجلس هستند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وی با اشاره به سه محور اين طرح تحقيق و تفحص تشريح کرد: وعده‌‏های عملی نشده سفرهای استانی هيات دولت، بودجه مبهم اين سفرها و همچنين تقابل برخی مصوبات سفرهای استانی رئيس‌‏جمهور با مصوبات مجلس و قوانين برنامه؛ سه محور طرح تحقيق و تفحص از سفرهای استانی رئيس‌‏جمهور را تشکيل می‌‏دهد.

Copyright: gooya.com 2016