سه شنبه 21 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


برای صلح پايدار در باختر آسيا، بهروز آرمان

بهروز آرمان
می توان سياست "دگرگونی" در رهبری نوين آمريکا را به ويژه با درجه پايبندی به رويکردهای صلح جويانه و بازگشت به دکترين خلع سلاح در پهنه جهانی و از جمله در باختر آسيا (به جای يکه تازی های جنگ افروزانه، گسترش اتحاديه های نظامی، افزايش شمار پايگاه های تسليحاتی و توليد روزافزون و پرهزينه سلاح های کشتار همگانی) به محک گرفت ... [ادامه مطلب]

از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش سوم)، نظرات ديويد ثورو، پژوهشی از عمار ملکی

عمار ملکی
هنری ديويد ثورو: "آيا شهروند می بايد مجبور باشد وجدانش را حتی لحظه ای، يا ذره ای، به قانون‏گذاران بفروشد؟ پس وظيفه ی وجدان بشری چيست؟... فکر می کنم که قبل از هر چيز می بايد انسان بمانيم و پس از آن شهروند. خردمندانه نيست که به قانون همان احترامی را بگذاريم که به حقيقت و راستی." ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

۲۰ ميليون تومان وثيقه برای جلوگيری از پناهندگی ملی پوشان کاراته، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: در حاليکه مشکلات جامعه ورزشی کشور روز به روز بيشتر می شود، برای اعزام ملی پوشان به ژاپن، سازمان تربيت بدنی از هر يک از ملی پوشان ۲۰ ميليون چک وثيقه دريافت کرده است. به نظر می رسد پناهنده شدن مهدی جعفر قلی زاده در ماه گذشته در آلمان، سازمان تربيت بدنی را برآن داشته تا با وضع محدوديت هايی مانع از تکرار پناهندگی ورزشکاران شود.

محسن آشوری، دبير فدراسيون گفت: اين مسئله مشکل خاصی نيست و معمولاً وثيقه از تيم های اعزامی دريافت می شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش خبرنامه اميرکبير، مشکلات جامعه ورزشی و فشارهای وارد بر آنان باعث شده تا برخی ورزشکاران اعزامی به مسابقات خارج کشور، اقدام به پناهندگی نمايند.

اين فشارها بر زنان ورزشکار شديدتر است تا جاييکه چند ماه پيش خبری، شهناز ميرحيدری تنها نقره ای ايران در مسابقات مراکش به اردوی تيم ملی کاراته دعوت نشد و دليل آن را عدم رعايت حجاب توسط وی عنوان شده بود. همچنين سال گذشته معاون فرهنگی سازمان تربيت بدنی از محدوديت‌های جديدی خبر داد که قرار است در مورد ورزشکاران زن اعمال شود.

پوشش زنان ورزشکار همواره مهمترين مسئله‌ی فعاليتهای ورزشی آنها بوده است. دستورالعمل‌های جديد فراتر از مسئله‌ی پوشش، حضور مربيان و مديران مرد درتيم‌های ملی زنان را نيز ممنوع کرده است.

Copyright: gooya.com 2016