یکشنبه 17 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گزارش لحظه به لحظه مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه تهران، سلام دمکرات

ساعت ۱۱:۳۰ دقيقه صبح، دانشگاه تهران - اينک ۳۰ دقيقه به ساعت اعلام شده از طرف دانشجويان دانشگاه های تهران برای برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران باقی مانده است. آغاز اين اجتماع برای ساعت ۱۲ ظهر برنامه ريزی گشته و دانشجويان تصميم گرفته اند در صورت امکان اين مراسم را تا ساعت ۵ بعدازظهر ادامه دهند.

فراخوان اين مراسم بصورت رسمی از طرف دو نهاد دانشجويی، دانشجويان کرد دانشگاه های تهران و تحکيم وحدت، اعلام گشته است. اما دانشجويان کرد اعلام داشته اند که به دليل برخوردهای ناسيوناليستی دفتر تحکيم وحدت در سال گذشته (۱۳۸۶) هيچگونه هماهنگی و همکاری ای با اين نهاد نخواهند داشت. اين در صورتی است که هر دو نهاد دانشجويی همزمان و در يک مکان، ساعت ۱۲ ظهر و روبروی دانشکده فنی دانشگاه تهران، اعلام به برگزاری تجمع روز دانشجو ۱۳۸۷ را نموده اند.

در حال حاضر شرايط امنيتی دانشگاه بسيار مضطربانه است. تحرکات حراست دانشگاه و نيروهای انتظامی و لباس شخصی، از يکطرف، و جوش و خروش و انتظار در ميان دانشجويان، شرايط دانشگاه را به شدت متشنج ساخته است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


***

ساعت ۱۱:۴۵ دقيقه با وجود جو پليسی و جلوگيری از ورود دانشجويان ديگر دانشگاه ها به محيط دانشگاه تهران، ۱۰۰۰ نفر از دانشجويان مبارز دانشگاه های تهران در اين ساعت تجمع خود را آغاز کردند. در جلوی درب خيابان ۱۶ آذر دانشگاه تهران بين حراست و دانشجويان بيرون از دانشگاه درگيری هايی صورت پذيرفته است.

حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دانشجو در مقابل دانشکده فنی گرد آمده اند. و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر ديگر، کمی پايين تر، با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم هايی مزين به شعارهای دفتر تحکيم وحدت، از جمله: "احمدی نژاد پاسخگو باش!" ، "تفکيک جنسيتی محکوم است!"، "رهايی زن برابر با رهايی جامعه است!"، "زنان و مردان برابر هستند!" و ... تجمع کرده اند.

همچنين، دانشجويان کرد نيز با در دست داشتن پلاکاردهای خود با شعارهای "فعالين قومی آزاد بايد گردند!" و ... در صف مستقلی تجمع نموده اند.

مسجد دانشگاه به منظور جلوگيری از فريادهای رسای دانشجويان مبارز، بلندگوهای خود را بلند کرده است و سرودهای فلسطينی و عربی پخش می کند. اما با اين ترفند نيز موفق به تحت الشعاع قرار دادن شعارها و سرودهای دانشجويان مبارز نشده است.

در اين لحظه دانشجويان تصميم گرفتند که به مقابل درب خيابان ۱۶ آر رفته تا دانشجويانی را که حراست دانشگاه از ورودشان جلوگيری به عمل آورده، وارد دانشگاه کنند.

***

ساعت ۱۲:۱۵ دقيقه ساعت ۱۲:۰۰ ظهر صف متحد دانشجويان به درب خيابان ۱۶ آذر رسيد. تعدادی از ايشان با حمله به درب مکور کوشش کردند تا آن را شکسته و راه را برای دانشجويان منع شده از ورود به دانشگاه باز کنند. اما به علت تراکم نيروهای حراستی و انتظامی اين امر مقدور نگشت. سپس صف دانشجويان به سمت درب دانشکده داروسازی رفته و توانستند آن درب را شکسته و حدود ۲۰۰ نفر از دانشجويان را وارد دانشگاه کنند. نيروهای انتظامی نيز با ايجاد صف متراکمی جلوی اين درب از ورود دانشجويان ديگر جلوگيری به عمل آوردند. درگيری هايی نيز ميان دانشجويان و پليس در گرفت، اما مشهود بود که نيروهای انتظامی از برخورد خشونت آميز تر اجتناب می ورزند. اينک صفوف دانشجويان در دانشگاه به حرکت در آمده اند. عده ای از دانشجويان نيز پلاکاردهايی با شعارهای "ما از مبارزات کارگران و زنان حمايت می کنيم!" و "ما از حقوق اقليت ها و قوميت ها حمايت می کنيم!" به صف دانشجويان پيوسته اند. اما به علت غيبت برگزار کنندگان کليدی، هنوز دانشجويان نتوانسته اند تريبيون آزاد را برقرار کنند.

***

ساعت ۱۲:۴۵ دقيقه صفوف دانشجويان به سمت درب شمالی دانشگاه رفته و به ساختمان حراست حمله کرده و شيشه های آن را شکستند. نيروهای انتظامی به درون دانشگاه سرازير شدن. درگيری های شديدی بين دانشجويان و نيرو های انتظامی در گرفت که نيروهای انتظامی را وادار به عقب نشينی کرد. در اين لحظه حراست دانشگاه نيز با دخالت خود، نيروهای انتظامی از را ترغيب به خروج از دانشگاه کرده و از شدت يافتن درگيری ها جلوگيری به عمل آورد و از دانشجويان خواست تا از ايجاد درگيری بيشتر خودداری کنند. صفوف دانشجويان نيز با شعار دادن "ما پليس مزدور نمی خواهيم!" به سمت دانشگاه ادبيات و مسجد حرکت کرد. دانشجويان بسيجی در مقابل درب مسجد صف کشيده اند. در اينجا شعار دانشجويان که اينک به شعار مرکزی اين تظاهرات تبديل گشته "مرگ بر ديکتاتور!" است.

***

ساعت ۱۳:۳۰ دقيقه عليرغم عدم حضور دانشجويان کليدی ترتيب دهنده ی تجمع امروز، دانشجويان که اينک صفوفشان به بيش از ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر رسيده است، توانستند تريبيون آزادی را در مقابل دانشکده ی فنی برگزار کنند که تا به حال سه نفر از دانشجويان به سخنرانی پرداخته اند. دانشجوی سخنران اول درباره حقوق دانشجويان و کارگران و زنان سخن گفت و به هم سرنوشت بودن ايشان و لزوم اتحادشان اشاره کرد. سخنران دوم در مورد جنبش کارگری سخنرانی کرده و از کارگران زندانی و معلمان زندانی نام برد و دانشجويان را به لزوم همبستگی با جنبش کارگری تشويق کرد. سخنران سوم از دانشجويان آذری بود که در مورد برخوردهای دوگانه و تبعيض آميز حکومت به اقليت ترک سخن گفت. در اين هنگام چند تن اقدام به بالا بردن پرچم حزب پان ايرانيست کردند و می خواستند شعارهايی به حمايت از ناسيوناليسم و حزب خود سر دهند که با برخورد يکپارچه دانشجويان و هو کردن ايشان مواجه شده و مجبور به پايين آوردن پرچم شدند و فعلاً سکوت اختيار کرده اند. شعارهای دانشجويان در تشويق سخنرانان "عامل تبعيض و فساد، محمود احمدی نژاد" و "مرگ بر ديکتاتور" می باشد. در حال حاضر تريبيون آزاد همچنان ادامه دارد.

***

ساعت ۱۵:۰۰ دقيقه در ادامه سخنرانی ها دانشجوی منع تحصيل و زندانی آزاد شده، مهديه گلرو، از دانشگاه علامه در مورد جنبش زنان و خاطرات زندان خود سخن گفت و مورد تشويق و پشتيبانی فراوانی از دانشجويان قرار گرفت. بعد از خانم گلرو، دانشجويان کرد، بيانيه ی خود را خواندند. و دانشجويان سوسياليست دانشگاه های ايران و دانشجويان سوسياليست پلی تکنيک بيانيه های خود را توزيع کردند. پس از پايان سخنرانی ها، صف هزاران دانشجو که صحن دانشگاه را از دانشکده حقوق تا پزشکی پر کرده بودند به سمت سر در و نرده های دانشگاه و خيابان انقلاب به حرکت در آمدند. در اين ميان شعار "سيد علی پينوشه، ايران شيلی نمی شه!" به شعارها اضافه شد. در اين مقطع اعضاء دفتر تحکيم وحدت با تشکر از دانشجويان کرد، ترک و سوسياليست، مراسم خود را پايان يافته اعلام نموده و تذکر دادند که از اين لحظه به بعد مسئوليتی ندارند. جالب اينجاست که نيروی حراست دانشگاه از ترس حمله دانشجويان به کيج های خود، آنها را از صحن دانشگاه جمع کرده بود و دانشجويان متوجه پرتابل بودن اين کيوسک ها شده و با طعنه و لبخند آنها را به عنوان هدف برای تجمعات بعدی مشخص می ساختند. خيابان انقلاب در مقابل دانشگاه کاملا بسته است و از گذر کردن اتوبوس ها نيز جلوگيری به عمل آمده. پليس سعی کرده است تا با استقرار و تراکم نيروهای خود و همچنين چندين دستگاه اتوبوس جلوی ديد دانشجويان را گرفته تا ايشان شاهد بوجود آمدن صفوف مردم و زد و خورد ايشان با نيروهای انتظامی و امنيتی در مقابل دانشگاه نشوند. اما دانشجويان شاهد اين درگيری ها و حمايت مردمی از تجمع خود بودند و با شعارهای "مزدور برو گمشو"، "مرگ بر ديکتاتور"، "مرگ بر احمدی نژاد"، و تکرار شعار "سيد علی پينوشه، ايران شيلی نمی شه!" به تقبيح برخورد سرکوبگرايانه ی نيروهای انتظامی و امنيتی و تشويق مردم حاضر در پياده روی جنوبی خيابان انقلاب پرداختند. بالاخره در ساعت ۱۴:۴۵ دقيقه دانشجويان تصميم به پايان مراسم گرفته و در گروه های بزرگ چند ده نفره به سمت دانشکده های خود حرکت کردند. خيابان های ۱۶ آذر و قدس و کوچه های اطراف دانشگاه تماماً توسط نيروهای انتظامی و امنيتی در حال قرق است. اما تا به حال گزارشی از بازداشت دانشجويان مخابره نگشته است. نيروهای انتظامی به دانشجويانی که در حال خروج از دانشگاه می باشند تذکر می دهد که به راه رفتن ادامه داده و از توقف خودداری کنند.

Copyright: gooya.com 2016