دوشنبه 18 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بازداشت عوامل خروج تحقيقات هسته‌ای از کشور، تابناک

پس از انتشار اخباری که طی آن سرويس‌های جاسوسی غربی و به ويژه آمريکا صراحتا جاسوسی و کشف اطلاعات از فعاليت‌های هسته‌ای ايران را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، تنی چند از دست‌اندرکاران مرتبط با تحقيقات هسته‌ای کشور که با کشورهای خارج در ارتباط بوده و نتايج برخی تحقيقات و برنامه‌ها را لو داده بودند، در ماه‌های گذشته دستگير شدند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


با پيگيری نهادهای مسئول، چند تن از افراد مرتبط با بيگانگان دستگير شدند.

در همين زمينه، خبرنگار «تابناک» کسب اطلاع کرد که پس از انتشار اخباری که طی آن سرويس‌های جاسوسی غربی و به ويژه آمريکا صراحتا جاسوسی و کشف اطلاعات از فعاليت‌های هسته‌ای ايران را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، تنی چند از دست‌اندرکاران مرتبط با تحقيقات هسته‌ای کشور که با کشورهای خارج در ارتباط بوده و نتايج برخی تحقيقات و برنامه‌ها را لو داده بودند، در ماه‌های گذشته دستگير شدند. اين افراد در بخش‌های تحقيقاتی و علمی در ارتباط با دانش هسته‌ای مشغول به فعاليت بوده‌اند.

اين در حالی است که به تازگی اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر فعاليت سرويس‌های جاسوسی غرب در سری‌ترين پرونده‌ها و اسناد آژانس بين‌الملل انرژی اتمی بود که بسياری از اطلاعات مربوط به ايران را خارج و مورد سوءاستفاده قرار می‌دادند.

Copyright: gooya.com 2016