دوشنبه 9 دی 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فرصتی مناسب برای آغاز تغييرات سازنده در روابط بين‌الملل، پيام شورای ملی صلح به مردم آمريکا

با تبريک کريسمس و سال‌نو
مردم صلح‌طلب ايالات متحده آمريکا

جهان در پانزدهم آبان‌ماه ۱۳۸۷ شاهد اقدامی مردمسالارانه بود که در آن شما مردم آمريکا با نفی رفتار و گفتار دخالت جويانه و جنگ‌طلبانه دولتِ وقت، به شعار "تغيير" پاسخ مثبت داديد تا رويکرد صلح جويانه خويش را با تأکيد بر آزادی، حقوق‌بشر، و حفظ جنبه‌های برابری‌طلبانه و ضد تبعيض به نمايش بگذاريد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


رأی شما به شعار "تغيير" در واقع پاسخی منفی به ادامه‌ی خط مشی‌های مبتنی بر جنگ و ستيز، قربانی شدن جوانان امريکايی در باتلاق‌های خونين، سقوط جايگاه ايالات متحده آمريکا در افکار عمومی و فرو ريختن اعتبار مالی اين کشور در سطح جهانی است.
شورای ملی صلح به واکنش آگاهانه‌ی تغيير با ديده احترام می‌نگرد و آن را فرصتی مناسب برای آغاز تغييرات سازنده به‌ويژه در روابط بين‌الملل (با رويکردی صلح‌طلبانه) ارزيابی می‌کند. اين فرصت در صورت تداوم و نظارت مستقيم نهادهای مدنی، می‌تواند به صيانت بيشتر از کرامت انسان‌ها، آزادی‌های اساسی، حفظ حقوق شهروندی، صلح، امنيت، سلامتی محيط زيست و توسعه پايدار در سراسر اين سياره که همواره خواست خِرد جمعی و تاريخی ايرانيان نيز بوده است، ياری رساند.
مردم ايران به‌دلايل تاريخی، به‌ويژه بعد از تجربه‌ی تلخ هشت سال جنگ، ويرانی و کشتار، از بروز درگيری و جنگ ديگری در کشور خود و منطقه بيزاری می‌جويند. ايرانيان صلح‌طلب در همسايگی خود، رنج مردم عراق، افغانستان و پاکستان را طی سال‌های اخير عميقاً درک می‌کنند و از ستم عليه مردم خاورميانه، به‌ويژه مردم فلسطين اندوهگين‌اند.
شورای ملی صلح از نقش آمريکا به‌عنوان يکی از عوامل بروز خشونت‌ها در اين مناطق متأسف است و اعتقاد دارد که اشغال نظامی کشورها به بهانه مبارزه با تروريسم، به ريشه کنی و يا حتی کاهش عمليات تروريستی منجر نشده است. ادامه حضور نيروهای نظامی خارجی در منطقه، دستاويزی برای حکومت‌های اقتدارگرا خواهد بود تا به بهانه جنگ و نا امنی، به حفظ شرايط نه جنگ – نه صلح و محدودتر کردن تلاش جنبش‌های صلح‌طلب بپردازند.
براين مبنا، شورای ملی‌صلح با تأکيد بر ميراث تاريخی و فرهنگ صلح‌خواهی و نوعدوستی ايرانيان، از صلح‌طلبان جهان، به‌ويژه مردم ايالات متحده آمريکا انتظار دارد:
۱- با استمرار اشغال نظامی عراق و افغانستان مخالفت کرده و تلاشِ جهانی شود تا زمينه برای استقرار حاکميت ملی در اين کشورها مهيا گردد.
۲- با نفی رفتار تجاوز‌گرانه دولت اسرائيل، خواسته شود تا صلح و ثبات به خاورميانه بازگردد. تأکيد می‌کنيم اين صلح در گرو تشکيل دولت مستقل فلسطينی است.
۳- از دولت‌های آمريکا و ايران درخواست شود تا بر اساس ميثاق‌ها و قوانين بين‌المللی، منازعه‌ی دراز‌مدت و زيانبار فی‌مابين را کنار گذارده و هر نوع زمينه ظهور تنش و وقوع جنگ احتمالی را بر طرف کنند تا راه مردم ايران برای تقويت و نهادينه شدن مردمسالاری هموار شود.

با احترام
شورای ملی صلح
۵/۱۰/۱۳۸۷

E-mail: sh.m.solh@gmail.com

Copyright: gooya.com 2016