سه شنبه 24 دی 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

عباس سليمی نمين: بی بی سی به عنوان بازوی اينتليجنت سرويس عمل می کند، ايرنا

در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ اين شبکه نقش خيانت آميزی را ايفا نمود. اين شبکه با عوامل کودتا در ارتباط بود و به عوامل کودتا پيغام داد. آن ها از طريق بی بی سی اين پيغام را در ساعت ۱۲ شب بدين ترتيب دريافت کردند که گوينده پس از اعلام ساعت دوازده گفت که "الان واقعا ساعت ۱۲ است."

بنا بر اظهارات وزارت خارجه انگليس و مديران بی بی سی شبکه فارسی اين خبرگزاری روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه راه اندازی خواهد شد. دلايل اين اقدام انگليس و صرف هزين های سرسام آور برای آن مساله ايست که باعث شگفتتی تحليل گران شده است و حتی در مجلس عوام انگليس نيز مخالفت های زيادی را برانگيخته است. برای بررسی موضوع با عباس سليمی نمين کارشناس برجسته مسائل سياسی گفتگويی انجام داده ايم که متن کامل آن را در زير می خوانيد:
چنان که حضرتعالی مستحضر هستيد شبکه فارسی تلويزيونی بی بی سی سومين شبکه تلويزيونی اين کشور پس از انگليسی و عربی است، با توجه به اينکه جمعيت فارسی زبان که مجموعا سه کشور را شامل می شود و عدد بزرگی نيز نيست دليل راه اندازی اين شبکه با اين هزينه های هنگفت قابل توجيه نيست، فکر می کنيد چه چيزی اين کشور را به چنين اقدامی واداشته است؟تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


برای پاسخ به سوال شما اجازه می خواهم مختصری به سوابق انگليس در تاريخ معاصر کشور اشاره کنم. کسانی که با تاريخ ايران آشنا باشند به خوبی می دانند که انگليس چه نقشی در تاريخ ايران بازی کرده است. توجه به نقش تاريخی انگليس بسيار سودمند است و به مردم ما کمک می کند تا بهتر بتوانند اوضاع را تحليل کنند.
در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ اين شبکه نقش خيانت آميزی را ايفا کرد و به عنوان بازوی اينتليجنت سرويس عمل نمود. اين شبکه با عوامل کودتا در ارتباط بود و به آن ها پيغام داد که بايد عمليات کودتا انجام شود. آن ها از طريق بی بی سی اين پيغام را در ساعت دوازده شب بدين ترتيب دريافت کردند که گوينده پس از اعلام ساعت دوازده گفت که "الان واقعا ساعت دوازده است" . بنابراين بی بی سی فقط در خدمت وزارت خارجه انگليس نبوده است و به سرويس اطلاعاتی اين کشور؛ اينتليجنت سرويس؛ هم خدمات ارائه می کند که داخل و خارج را نيز شامل می شود.
در ماجرای سلمان رشدی که انگليسی ها به وی ۵۰۰ هزار پوند دادند تا کتابی نوهين آميز نسبت به مقدسات اسلامی بنويسد نيز بی بی سی ايفای نقش کرد. پس از آنکه حضرت امام(ره) فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کردند آن ها تبليغات زيادی به راه انداختند که مردم از فتوای امام پشتيبانی نکرده اند. بدنبال آن مسلمانان تصميم گرفتند که در يک روز جمعه جمع شده و با حضرت امام بيعت کنند. بی بی سی در اين ماجرا نيز وابستگی خود را به سرويس های امنيتی نشان داد. آن ها تصاويری را که از مساجد تهيه کرده بودند و در آن تصاوير کسانی که نقش هماهنگی مردم را بعهده داشتند وجود داشت در اختيار اينتليجنت سرويس قرار دادند و اين سازمان نيز تلاش کرد تا با روش های مختلف مشکلات زيادی را برای آن ها بوجود آورد.
چرا در اين مقطع و با اين سرعت طرح راه اندازی شبکه را به پيش بردند؟
برای پاسخ به اين سوال بايد به وضعيت رژيم صهيونيستی توجه کنيم. اين رژيم با مشکلات بسيار زيادی دست به گريبان است و وضعيت آن هر لحظه بيش از پيش رو به وخامت می رود و آن ها ايران را مقصر قلمداد می کنند. ايران ظرفيت های فرهنگی بسيار زيادی دارد. در فيلم ۳۰۰ در قالب يک موضوع تاريخی به اين موضوع يعنی فرهنگ ايران به عنوان عامل مهمی که می تواند سلطه غرب را با چالش مواجه کند پرداختند. تا پيش از پيروزی انقلاب اسلامی در ايران رژيم صهيونيستی روندی رو به گسترش داشت اما پس از پيروزی انقلاب دچار ضعف شد و در موضع عقب نشينی قرار گرفته است. تحليل گران غربی متفقا ايران را مسبب اين امر می دانند.
يعنی بی بی سی در خدمت اسرائيل قرار می گيرد؟
دقيقا، گذشته اسرائيل و شکل گيری آن همه چيز را مشخص می کند. انگليس را می توان مادر اسرائيل دانست و آمريکا را پدر آن. اين کشور می داند که اگر پايه نفوذش در منطقه که همان اسرائيل است از بين برود قدرت وی نيز از بين خواهد رفت، پس طبيعی است که مقاومت کند و براحتی ميدان را خالی نکند.
با توجه به تجارب تلخی که از نقش اين شبکه ذکر کرديد به نظر شما در مقطع فعلی چه بايد کرد و چه راهکاری برای مقابله انديشيد؟
خوشبختانه مردم ما نقش بی بی سی را به خوبی می شناسند، مردم به خوبی می دانند که آن ها در کودتای ۲۸ مرداد حاکميت ملی ما را نقض کردند. آن ها نفت ما را به غارت برده و در حقيقت می دزديدند؛ با استفاده از خط لوله ای که مخفيانه به خاک عراق کشيده بودند. ما در سال های ۱۲۹۹ و ۱۳۳۲ لطمات زيادی را از جانب آن ها متحمل شده ايم. ما بايد تحرکات دشمن را با دقت زير نظر داشته باشيم هر چند ضعيف باشد و هرگز غفلت نکنيم. آن ها می خواهند با اين پروژه زمينه اختلافات قومی را فراهم آورند و دعوای شيعه و سنی راه بياندازند. هيچ کشوری مانند انگليس در طول تاريخ به دعوای شيعه و سنی دامن نزده است.
مقامات سياسی و روحانی ما بايد سفرهای خود را به اين کشور حذف کنند و به خاطر معالجه، سفرهای پزشکی به اين کشور نداشته باشند. خوشبختانه در داخل کشور امکانات پزشکی مطلوبی وجود دارد که سفر معالجاتی به انگليس را منتفی می کند. با اين اقدامات و تحريم کالاهای انگليسی می توانيم زشتی اقداماتشان را به آن ها يادآوری کنيم. مردم آفريقای جنوبی در دوره آپارتايد با تحريم گسترده کالاها و خدمات انگليس آن ها را متوجه اقداماتشان کردند و باعث شدند که اين کشور ديگر نتواند از آپارتايد حمايت کند.

Copyright: gooya.com 2016