چهارشنبه 2 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

لهجه و گريم ايرانی برای تلويزيون MI6، مطلب ويژه روزنامه کيهان، چاپ تهران در باره شبکه تلويزيونی بی بی سی

راه اندازی شبکه تلويزيونی بی بی سی فارسی با ۱۵ ميليون دلار بودجه دولت و هدايت MI6 و وزارت خارجه انگليس، در راستای پيگيری سياست شکستن مقاومت ايران است که طی ۵سال گذشته با وجود فشارهای شديد تبليغاتی، سياسی و اقتصادی عملی نشده است.
اين شبکه با استخدام شماری از همکاران سابق نشريات زنجيره ای و برخی افراطيون منزوی شده مدعی اصلاحات در حالی راه اندازی شد که راديو و سايت بی بی سی طی يکی دو سال اخير عملا به رکود گراييده بودند. در طراحی شبکه تلويزيونی بنا بر اين گذاشته شد که از عناصری که طی سال های اخير با نشريات زنجيره ای همکاری داشته اند در ويترين شبکه استفاده شود و عناصر ضدانقلاب سابقه دار نظير عناصر بهايی و سلطنت طلب و جاسوس های نشاندار مطبوعاتی- سياسی به پشت صحنه (اتاق فکر و طراحی) منتقل شوند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


همچنين درکنار استفاده مستقيم از عناصری نظير فرناز قاضی زاده و علی اصغر رمضان پور (معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت اصلاحات و سردبير روزنامه توقيف شده آفتاب امروز و کتاب هفته)، در پشت صحنه نيز از همفکری مهره هايی نظير شمس الواعظين و مسعود بهنود استفاده می شود.
نکته قابل تأمل تلاش مکرر برخی چهره های داخلی نظير ابطحی برای فرق قائل شدن بين بی بی سی و صدای آمريکاست به اين مفهوم که اين طيف کوشيده اند با تخطئه صدای آمريکا، چهره ای «متفاوت» و «حرفه ای» برای بی بی سی انگليس ترسيم کنند، نکته ای که شبکه رسانه انگليس با توجه به سوابق سياه خود به شدت نيازمند موصوف شدن به آن است.
در همين زمينه صادق زيباکلام که همکاری ديرين با بی بی سی دارد طی مقاله ای در سايت آفتاب مدعی موفقيت بی بی سی شد و ادعا کرد اين شبکه همزمان رقيب صدای آمريکا و تلويزيون جمهوری اسلامی است(!) وی برای جااندختن بی بی سی، به صدای آمريکا به طور مبسوط حمله کرد.
برخی گمانه ها حاکی از آن است که جريان افراطی پس از نااميد شدن از اقدامات چند سال گذشته آقايان کروبی و خاتمی در زمينه راه اندازی شبکه ماهواره ای (به خاطر غيرقانونی بودن اقدام مذکور) بی بی سی را جايگزين مناسبی برای پيشبرد پروژه مورد نظر و ناکام خود يافته اند و بدين ترتيب تلاش می شود شبکه انگليسی، لهجه و گريم ايرانی پيدا کند. به دليل همين احساس قرابت هم بود که روزنامه زنجيره ای اعتماد چند روز پيش، تيتر اول خود را به راه اندازی اين شبکه اختصاص داد.
خبر مهم ديگر که هدف اقدام اخير دولت و وزارت خارجه انگليس را تفسير می کند، اظهارات بهمن ماه سال گذشته (۱۳۸۶) دو ديپلمات ارشد لندن يعنی جان ساورز سفير انگليس در سازمان ملل و سرنيگل شينوالد سفير انگليس در آمريکاست که به فاصله چند روز تاکيد کردند طی ۱۸ ماه آينده ۲انتخابات مهم (انتخابات مجلس در اسفند سال ۸۶ و انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۸) در ايران برگزار می شود. بنابراين بايد با افزايش فشارها به مردم ايران نشان داد که مقاومت آنها بر سر فناوری اتمی هزينه دارد و بايد انتخاب کنند.
فعال کردن شبکه تلويزيونی با کادر جمع آوری شده از ميان عناصر افراطی مدعی اصلاح طلبی و تحول خواهی از چنان سناريويی ريشه می گيرد، هرچند که سپری شدن ايام روشن خواهد کرد بی بی سی به سياق گذشته خود و به روال صدها شبکه ماهواره ای و هزاران راديو و سايتی که عليه ايران فعاليت می کنند، امکان تأثيرگذاری بر افکار عمومی ندارد.

Copyright: gooya.com 2016