سه شنبه 29 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سخنگوی قوه قضائيه: اتهام بهاييان دستگير شده جاسوسی برای اجانب است، لايحه‌ای در قوه قضاييه برای جرايم سياسی، ايسنا

- اتهامات دستگيرشدگان مراسم بازرگان اخلال در نظم عمومی و درگيری با پليس است


عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه در نشست مطبوعاتی امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دستگيری هفت نفر از بهاييان، اظهار کرد: همانطور که بارها اعلام کردم با بهاييانی که اعمال مجرمانه انجام می‌دهند، برخورد می‌شود و اين هفت نفر به اتهام جاسوسی برای اجانب تحت تعقيب قرار گرفتند. قرار مجرميت برای اين افراد صادر شده و در هفته‌ی آينده برای آنها کيفرخواست صادر می‌شود.

به گزارش ايسنا، در اين هنگام خبرنگاری از سخنگوی قوه‌ی قضاييه سوال کرد آيا اين افراد برای دسترسی به وکيل با مانعی مواجهند که وی، گفت: در قوانين منعی برای دسترسی به وکيل ندارند، قطعا در مرحله‌ی دادگاه می‌توانند از وکيل استفاده کنند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


جمشيدی افزود: بارها گفته‌ايم هر گونه فعاليتی که اين افراد بخواهند عليه کشور، نظام و اسلام داشته باشند قطعا جرم است و جلوگيری به عمل می‌آيد؛ اما زندگی و سکونت آنها در کشور همانطور که ساليان سال زندگی کرده‌اند مشکلی ندارد.

جمشيدی در پاسخ به اين سوال که آيا منشی سابق شيرين عبادی جزو اين هفت نفر است، گفت: جزو اين موارد نيز نيست.

آخرين وضعيت دستگيرشدگان در حاشيه مراسم سالگرد بازرگان

جمشيدی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرين وضعيت دستگيرشدگان در حاشيه‌ی مراسم سالگرد مهندس بازرگان، گفت: تعداد دستگيرشدگان هفت نفر بود که برای دو نفر قرار وثيقه صادر شده که يکی از آنها با توديع وثيقه آزاد شده است و اتهامات آنها اخلال در نظم عمومی و درگيری با پليس مطرح شده است.

نمی‌توانيم با دانشجو برای دانشجو بودنش برخورد کنيم

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاييه در مورد بازداشت دانشجويان سوال کرد که وی پاسخ داد: ما با دانشجو برای دانشجو بودنش نه تمايل داريم نه می‌توانيم برخورد کنيم اگر دانشجو تخلفی انجام دهد در کميته انضباطی مورد رسيدگی قرار می‌گيرد اما اگر جرمی مرتکب شود براساس قانون با همه يکسان برخورد می‌کنيم اما قضات در رابطه با دانشجويان با توجه به وضعيتشان تسهيلاتی را در نظر می‌گيرند.

خبرنگار ديگری از جمشيدی در مورد پرونده دانشجويی به نام معصومه منصوری سوال کرد که وی پاسخ داد برای وی هنوز حکمی صادر نشده و با قرار وثيقه آزاد است.

جرايم سياسی در لايحه‌ای ذکر شده است

جمشيدی در پاسخ به اين سوال که فعاليت يک فعال سياسی در چه صورت جرم سياسی محسوب می‌شود؟ گفت: اخيرا لايحه‌ای را در قوه قضاييه در بخش تعزيرات آماده کرديم که جرايم سياسی هم در آن ذکر شده است و از جمله اين موارد فعاليت‌های تبليغی موثر عليه نظام، برگزاری راهپيمايی‌های غير قانونی، نشر اکاذيب در سطح گسترده يا تشويش اذهان عمومی از طريق سخنرانی در مجامع، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپی، تشکيل يا اداره جمعيت غير قانونی، عضويت يا همکاری موثر در آنها و تلاش موثر برای ايجاد اختلاف ميان اقوام و مذاهب است.

وی افزود: اما در يک تبصره بيان شده که صرف انتقاد از نظام سياسی يا اصول قانون اساسی يا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور يا دستگاه‌های اجرايی يا بيان عقيده در رابطه با امور سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظاير آن جرم محسوب نمی‌شود.

Copyright: gooya.com 2016