یکشنبه 9 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سخنگوي شهرداري استعفاي قاليباف را تكذيب كرد، ایلنا

محمد هادي ايازي سخنگوي شهرداري تهران استعفاي محمد باقر قاليباف شهردار تهران را تكذيب كرد.

سخنگوي شهرداري كه با خبرنگار ايلنا گفت و گو مي كرد در واكنش به انتشار خبر استعفاي شهردار تهران در يكي از سايت هاي حامي دولت گفت: آقاي قاليباف تا كنون از زير بار مسئوليت و خدمت به مردم به خاطر اعتراض به ناملايمات شانه خالي نكرده است و اكنون نيز مطابق مشي گذشته خود ناملايمات و بي مهري ها را تحمل مي كند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ايازي در ادامه اظهار داشت: شهردار تهران در طول سه سال گذشته هيچ درخواستي اضافه تر از آنچه كه آقاي احمدي ن‍ژاد در دوران شهرداري خود از آقاي خاتمي درخواست مي كردند، نداشته است. هر چند پرداخت مطالبات شهرداري از سوي دولت امري شخصي نيست كه آقاي قاليباف بخواهد در اين باره كوتاه بيايد و طبيعي است آقاي قاليباف بر تحقق مطالبات شهروندان تهراني تأكيد مي كند و در اين زمينه هم كاملاً مقاوم است.

Copyright: gooya.com 2016