چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

شهلا لاهيجی: نقطه نظرات ما به گوش نامزدهای انتخابات رياست جمهوری رسيده است، ايلنا

* هيچ جناح‌گيری سياسی نسبت به کانديدای خاصی نمی کنيم اما فعلا به بيان خواسته هايمان می‌پردازيم و در زمان تبليغات انتخاباتی هم نتايج تعاملات خود را با نامزدها به مردم اعلام می‌کنيم تا در انتخابات خود آگاهانه ظاهرشوند.


ايلنا: برنامه های اين دولت در حوزه وزارت فرهنگ و هنر طوری بود که متاسفانه اجرای آن ها باعث از بين رفتن بخش خصوصی می شود.
شهلا لاهيجی در گفتگو با خبرنگار ايلنا افزود: بر اساس چه قانونی در نمايشگاه امسال فقط ۱۵ متر غرفه در اختيار ما قرار گرفت؟ آيا از من خطايی سر زده و قانونی را نقض کرده ام؟ من بين ناشران به اجرای قانون مشهورم زيرا جنگ من جای ديگری است و مهمترين چيز برای من نشر است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


لاهيجی ادامه داد: چهار سال است که يک کتاب هم از سوی وزارت ارشاد از ما خريداری نشده است يعنی هيچ يک از کتاب های ما شايسته حضور در کتابخانه ها را نداشته است؟ متاسفانه خريد های کتاب به افراد خاص و مورد عنايت مسوولان اختصاص يافته و تبعيض های زيادی در اين مقوله اتفاق می افتد.
مدير انتشارات روشنگران مطالعات زنان اضافه کرد: وزارت ارشاد به چه جرمی از حضور کتاب چاپ هفتمی ما در نمايشگاه کتاب جلوگيری می کند؟ مگر نه اين است که مجوز چاپ را خودشان صادر کرده اند و اين کتاب بر اساس تاييد خودشان منتشر شده است؟
وی گفت: اگر روزی مسوولان حوزه فرهنگ بخواهند خارج از حالت رييس و مرئوسی رو در رو دور يک ميز با ما بنشينند و مشکلات فرهنگی کشور را بشنوند‏ًٌَُ‏‎ْ، آن روز ما تجربيات خود را در اختيار قرار می دهيم اما مشکل اين است که کسی حرف های ما را گوش نمی دهد.
لاهيجی ادامه داد: چرا در نمايشگاهی که متعلق به ناشران است،‌مسوولان برگزاری آن اصلا نظر ناشران را نخواستند و اتحاديه ناشران را در تصميم گيری های خود دخالت ندادند؟ و به نظر من با اين وضعيت که برای ناشران پيش آورده اند بايد جوابگوی نسل های آينده باشند.
لاهيجی با اشاره به دهمين انتخابات رياست جمهوری گفت: به نظر می‌رسد نقطه نظرات ما به گوش کانديداتور ها رسيده است و مورد توجه آن ها قرار گرفته است ؛مسايل کنوانسيون رفع تبعيض جنسيتی و مشاغل زنان از جمله مباحث عنوان شده توسط ما بوده که تعدادی از کانديداهای احتمالی درصحبت های روز های گذشته خود به آن ها اشاره کرده است.
مدير انتشارات روشنگران مطالعات زنان گفت: ما هيچ جناح‌گيری سياسی نسبت به کانديداتور خاصی نمی کنيم و فعلا به بيان خواسته هايمان می‌پردازيم ، سپس در زمان تبليغات انتخابات نتايج تعاملات خود را با کانديداتور ها را به مردم اعلام می‌کنيم تا در انتخواب خود آگاهانه ظاهر شوند.

Copyright: gooya.com 2016