شنبه 16 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

شب های انتخاباتی تهران، رضا محمدی

متعاقب مناظره مير حسين موسوی و محموداحمدی نژاد بازار مبارزه انتخاباتی کانديداها و طرفداران آنان در خيابان های تهران به اوج خود رسيده .روال در اين چند شب چنين بوده که در اکثر مناطق شهر بعد از فرارسيدن تاريکی مردم به خيابانها و ميادين اصلی شهر ميآيند و در حمايت از نامزد مورد علاقه خود به هر وسيله ممکن روی می آورند . البته توضيح چند نکته ضروری به نظر می رسد:تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اولا آنکه در تمام اين مدت چند شب که بنده در نقاط مختلف شاهد قضايا بوده ام از نظر کميت در رده نخست طرفداران مهندس موسوی قرار دارند آن هم با اختلاف بسيار زياد ، در مرحله دوم دوم دوستداران احمدی نژاد و تعداد اندکی هم از شيخ اصلاحات حمايت می کردند و آقای رضايی هم تقريبا بدون حامی بودند.فاصله حاميان آقای موسوی با آقای احمدی نژاد همانگونه که در بالا رفت بسيار زياد است مثلا شايد يک به بيست البته مشخص است که طرفداران آقای موسوی از مردم عادی و بدون هيچگونه سازمان يافتگی هستند و خودانگيختگی در آنان بارز است ، اما طرفداران آقای احمدی نژاد متشکل و سازمان يافته اند و بوضوح عيان است که حتی دارای فرمانده ميدانی هستند همه تقريبا از نظر پوشش و آرايش متحدالشکل اند با شمايلی که حالا ديگر بعد از سه دهه همه متوجه می شوند که بسيجی هستند و البته خودشان هم اصراری بر انکار اين موضوع ندارند. مورد ديگر عکس العمل نيروی انتظامی می باشد ، که ظاهرا بنا را بر حفظ نظم و عدم مداخله گذارده ، در همه جا نيروی انتظامی حضوردارد اما دخالتی له يا عليه يک طرف نمی کند و فقط بعنوان نيروی حائل در نقاط تماس دو گروه قراردارد که مانع درگيری شود. مرکز تراکم جمعيت در سراسر خيابان وليعصر از ۴راه انقلاب تا تجريش می باشد که تقريبا در طول اين مسافت چندين کيلومتری تمام ميادين و خيابانهای موازی و متقاطع با وليعصر مملو از جمعيت است البته اين بدان معنا نيست که در جاهای ديگر شهر خبری نيست بلکه قلب اصلی وقايع محدوده ای است که عنوان شد .و اما گزارش مشاهدات : همانگونه که ميدانيد لگوی آقای موسوی رنگ سبز می باشد و طرفداران با هر وسيله سبزی اعلام حمايت از ايشان می کنند .از جمله پارچه های سبزی که به شکل دستبند ، شال گردن ،روسری ، کراوات ،هدبند و حتی مانتوی سبز خانمها می باشد و لگوی آقای احمدی نژاد هم پرچم ايران است . طرفداران مهندس موسوی همه جا عکسهای او و رنگ سبز را به همراه خود دارند و با کف زدن،هورا کشيدن ،آواز و سرود خواندن ،رقص و پايکوبی و بخصوص شعاردادن غوغا می کنند شعارها را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد اول شهارهايی در جهت اثبات و حمايت از ايشان همچون "يک يا حسين تا مير حسين" و يا " موسوی دوستت داريم " و دوم شعارهايی در نفی رقيب که از قضا اکثر شعارها از نوع دوم هستند همچون "ديکتاتور کوتوله نمی خوايم نمی خوايم" ،"يه هفته دو هفته احمدی حموم نرفته"،"نصر من الله و فتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب"،" احمدی بای بای – احمدی بای بای "، " احمدی کم مياره رهبری رو مياره "، "دکتر برو دکتر " * ، "اگر تقلب نشه موسوی اول ميشه"، " اگر تقلب بشه ولوله بر پا ميشه " و طرفداران آقای احمدی نژاد هم شعار می دهند "يک يا علی تا احمدی" و در پلاکاردهايی که در دست دارند نوشته اند ُ"دزدگير ۸۸ " ** ،"چيز،چيز شد" *** و غيره .
البه طرفين و بخصوص طرفداران موسوی از هيچ ابتکاری فروگذار نيستند مثلا تاجی سبز از برگهای چنار درست می کنند و بر سر می گذارند و يا چراغهايی سبز وچشمک زن با باتری به مثابه شاخ بر سر ميزنند يا در جهت تحقير کانديد رقيب پاکتهای پفک چی توز****را بر سر چوب زده و جای پوستر احمدی نژاد در منظر مخاطب قرار ميدهند.
در هر صورت شرايط عجيب و بانشاط و غير قابل باوری شبها درتهران و احتمالا شهرهای بزرگ در جريان است تا نهايتا به چه بيانجامد!!

ـــــــــــــــــــــــــ
* : آقای احمدی نژاد خيلی اصرار دارند که دکتر احمدی نژاد عنوان شوند و به اين تيتر بسيار مفتخرند به همين دليل است که به دکترای ديگران از جمله خانم رهنورد و آقای خاتمی ايراد شک ميکنند به هرحال در شعار يادشده منظور از دکتراول همين عنوانی است که قند در دل ايشان آب می کند و دکتر دوم به معنای پزشک و ترجيحا روان پزشک استُ.
** : منظور به اصطلاح افشاگری های آقای احمدی نژآد است که به زعم خودشان دزدها را معرفی کرده اند.
***: اشاره به تکيه کلام مهندس موسوی است که مابين صحبتهايش دائما تکرار ميکند "چيز" و البته در حين مناظره و حملات عجيب احمدی نژاد به ايشان تعداد چيزها زيادتر شد.
****: مقصود عکس ميمونی است که روی پاکت محصولات مارک چی توز می باشد.

رضا محمدی

Copyright: gooya.com 2016