پنجشنبه 5 شهریور 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حمايت رندانه خامنه ای از تبهکاران کهريزک، علی کشتگر

علی کشتگر
از علی خامنه ای بايد پرسيد چرا برای محاکمه جنايتکاران ومتجاوزان جنسی " قرائن و شواهد " و يا اظهارات خود قربانيان ملاک نيست، اما در مورد مخالفان و معترضان، دست نشانده وی سعيد مرتضوی می تواند بدون سند و مدرک اتهام وارد کند و صدها نفر را در سلولهای انفرادی حبس کند و صداوسيما و روزنامه کيهان حق دارند بدون سند و مدرک هر اتهامی را به مخالفان نسبت دهند و هرجنايتی را عليه آنان روا دارند؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در ديدار روز چهارشنبه (سوم شهريورماه) علی خامنه ای با دانشجويان بسيجی، دو نکته قابل توجه نهفته بود. نخست آن که او کوشيد جنايات کهريزک را ناچيز جلوه دهد، نسبت به ادامه افشای اين جنايات هشدار دهد، مجريان اين فجايع را دلگرم کند، و فکر محاکمه واقعی جنايتکاران کهريزک را از سرها بيرون کند. دوم آن که نگرانی خود را از اعتراضات احتمالی دانشجويان در هنگام گشايش دانشگاهها ابراز کرد و برای دانشجويان و دانشگاهيان پيام تهديد آميز فرستاد.
خامنه ای برای کم اهميت جلوه دادن جنايات هولناک کهريزک و حمايت از مجريان اوامرخود که اين جنايات را مرتکب شده اند چنين گفت:
" عده ای ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملتها را ناديده می گيرند و مسئله کهريزک يا کوی دانشگاه را قضيه اصلی قلمداد می کنند، اما اين نگاه خود يک ظلم آشکار است."
خامنه ای در اشاره به اعتراضاتی که نسبت به تجاوز و شکنجه، روزبه روز اوج بيشتری پيدا می کند، به معترضان هشدار داد که برای حفظ آبروی نظام که از همه چيز مهم تر است از علنی کردن و افشای اين فجايع دست بردارند. او به اين ترتيب اعتراف می کند که آبروی او و نظام او در گرو مخفی نگهداشتن فجايع و تبه کاری های هولناکی است که پايه های خودکامگی او و ايادی او برآن استوار است.اين استدلال هميشگی خودکامگان است. اما آزاديخواهان در همه جای دنيا براين عقيده اند که حفظ آبروی تبه کاری، تبه کاری است.
او در مخالفت با محاکمه جنايتکاران فجايع اخير که صدها زندانی را مورد تجاوز قرار داده و کشته اند گفت: " اما در مسايلی به اين اهميت دستگاه قضائی بايد بر اساس دلايلی محکم قضاوت کند و حتی اگر برای بسياری از شايعات، شواهد و قرينه هائی وجود داشته باشد، اين شواهد نمی تواند مبنای قضاوت قرار گيرد." پيش از خامنه ای، رئيس بسيج حسين طائب که خود متهم به شکنجه قربانيان و بسياری از فجايع ديگر است در واکنش به نامه افشاگرانه مهدی کروبی گفته بود اين حرفها ادعاهايی است که اگر اثبات نشود، مدعی را بايد شلاق زد. او گفته بود که برای اثبات اتهام تجاوز، بايد ۴ شاهد عادل شهادت بدهند. در واقع علی خامنه ای به نوعی همين حرفهای سرشکنجه گر خود حسين طائب را تکرار کرد. از علی خامنه ای بايد پرسيد چرا برای محاکمه جنايتکاران ومتجاوزان جنسی " قرائن و شواهد " و يا اظهارات خود قربانيان ملاک نيست، اما در مورد مخالفان و معترضان، دست نشانده وی سعيد مرتضوی می تواند بدون سند و مدرک اتهام وارد کند و صدها نفر را در سلولهای انفرادی حبس کند و صداوسيما و روزنامه کيهان حق دارند بدون سند و مدرک هر اتهامی را به مخالفان نسبت دهند و هرجنايتی را عليه آنان روا دارند؟ چگونه است که برای به دادگاه بردن متهمان تجاوز به دختران و پسران مردم و کسانی که جوانان را زير شکنجه های وحشيانه کشته اند شما هنوز به دنبال مدارک می گرديد، اما برای زندانی کردن و محاکمه صدها دانشجو، روزنامه نگار و اصلاح طلب هيچ مدرکی لازم نداريد؟
پاسخ البته روشن است. خامنه ای مجبور است از جنايتکاران و متجاوزان و گردانندگان سوله های کهريزک و جلادانی مثل قاضی مرتضوی و حسين طائب و سردار رادان تابه آخر دفاع کند. چرا که همه آنها مجريان اوامر خود وی بوده اند و اگر قرار باشد اين عوامل محاکمه شوند، آن وقت در صفوف مزدوران ولايت فتور و سستی ايجاد می شود، مضافا برآن که هرگونه تنبيه و مجازات اين جنايتکاران ممکن است باعث روشن تر شدن قضايا و بالا گرفتن بحث آمران جنايت شود و در نتيجه رسوارترشدن و بی آبروترشدن نظامی که خامنه ای رهبر آن است گردد.
اين سخنان علی خامنه ای برای ايجاد دلگرمی در ميان متهمان و مجريان جنايات اخير و درعين حال هشدار به کسانی بود که در قوه فقيه ممکن است برای محاکمه جنايتکاران "وسوسه" شده باشند.
علی خامنه ای که به شدت نگران اعتراضات دانشجويی در فصل گشايش دانشگاهها است پيشاپيش هرگونه اعتراض دانشجويان را به تلاشهای دشمن برای تعطيلی کلاسهای درس دانشگاهها نسبت داد که بايد با هشياری با آن مقابله نمود.
آنچه خامنه ای در درک آن از شاه هم بسيار بی استعداد تر است، آن است که راه حل تهديد و سرکوب ديگر جواب نمی دهد و فقط بحران نظام حاکم را وخيم تر می کند.

پنج شنبه ۵ شهريور ۸۸
علی کشتگر
Tel :۳۳- ۶ ۰۹ ۲۲ ۴۳ ۳۴
Mail :ali.keshtgar@yahoo.fr


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016