جمعه 29 آبان 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

معاون پژوهشی نهاد رهبری: جداسازی جنسيتی باعث پيشرفت تحصيلی می‌شود، ايلنا

- عصر طلايی تمدن ايرانی زمان جدا بودن تحصيل دختران و پسران بوده‌است
- دانشجويان دانشگاه‌امام‌صادق موفق‌ترين دانشجويان هستند
- اختلاط دانشجويان در دانشگاه مشکل‌ساز می‌شود


ايلنا: معاون پژوهشی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری معتقد است بايد به صورت پايلوت در يکی از دانشگاه‌های بزرگ و موفق ايران جداسازی جنسيتی صورت گيرد و يا يک دانشگاه تک‌جنسيتی شود تا اثرات آن بر ميزان موفقيت تحصيلی دانشجويان مشخص شود.
پيش فرض محمدنژاد اين است که جداسازی جنسيتی باعث پيشرفت تحصيلی می شود و عصر طلايی تمدن ايرانی را به جدا بودن تحصيل دختران و پسران نسبت می‌دهد و معتقد است برای بازگشت به آن دوران هيچ اشکالی ندارد بار ديگر اين مساله را ازمون کرد.
حبيب محمدنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با دانشگاه‌های تک‌جنسيتی به خبرنگار ايلنا گفت: مطالعه ما نشان می‌دهد که رابطه‌ای بين موفقيت دانشجوها و اختلاط جنسيتی وجود ندارد و چنين نيست که اختلاط جنسيتی باعث موفقيت تحصيلی دانشجويان شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


موفقيت دانشگاه امام‌صادق به دليل جداسازی‌جنسيتی است
او ادامه داد: در برخی از دانشگاه‌ها مانند دانشگاه امام صادق که جداسازی جنسيتی صورت گرفته است، ميزان موفقيت دانشجوها بالا است. اما در دانشگاهی مانند دانشگاه الزهرا که تک‌جنسيتی است شاهد موفقيت نبودن دانشجوها هستيم که اين موضوع در اذهان تداعی‌کننده اين است که تفکيک جنسيتی علت بروز عدم موفقيت دانشجويان است در حالی که اين موضوع صحيح نيست و مساله اين است که دانشگاه الزهرا دانشگاه ضعيفی است.
معاون پژوهشی نهاد نمايندگی مقام‌معظم‌رهبری افزود: برای اينکه اثرات جداسازی جنسيتی را بر ميزان موفقيت تحصيلی بيازماييم بايد دانشگاه‌هايی مانند دانشگاه های تهران، صنعتی‌شريف يا شهيد بهشتی که رتبه علمی مناسبی دارند و استادان موفقی در آنجا تدريس می‌کنند مورد آزمون قرار گيرند تا بتوانيم در رابطه با جداسازی جنسيتی و تاثير آن بر آموزش دانشجويان اظهارنظر کنيم.
او تصريح کرد: از آنجايی که نظام آموزشی ما به دلايل فرهنگی از ابتدای تحصيل يعنی از دوره ابتدايی تا انتهای دوره دبيرستان افراد را جداسازی جنسيتی می‌کند اختلاط دانشجويان در دانشگاه مشکل‌ساز می‌شود.

در دوره دانشگاه محرک‌های جنسی در جوانان به حد اعلای خود می‌رسد
محمدنژاد توضيح داد:جوان‌های ما در سنينی که می‌توانند بدون هيچ تحريک‌کننده‌ای در فضاهای علمی با هم ارتباط داشته باشند يعنی در دوره ابتدايی تا دبيرستان از هم جدا هستند و مهارت‌های با هم بودن را فرا نگرفته‌اند اما در سيستم دانشگاهی زمانی که تحريک‌کننده‌های جنسی بسيار زيادی برای يک جوان وجود دارد، دختران و پسران را با هم مختلط می‌کنيم و در يک فضای آموزشی قرار می‌دهيم بنابراين به طور طبيعی شاهد افت تحصيلی دانشجويان مجرد هستيم.
معاون پژوهشی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری ادامه داد: تحقيقات نشان داده است که دانشجويان متاهل در طول تحصيل خود از يک نوع يک‌نواختی برخوردارند و از ابتدای ورود به دانشگاه تا زمان فارغ‌التحصيلی افت تحصيلی خاصی ندارند اما دانشجويان مجرد بعد از قبولی در کنکور و ورود به دانشگاه، نوسانات تحصيلی فراوانی را تجربه می‌کنند که روانشناسان معتقدند اين نوسانات به دليل وجود روابط غيرعلمی در بين دانشجويان است.
او افزود: بنابراين اگر بتوانيم محيطی آرام و دنج برای هر جنس ايجاد و محيط علمی‌تری را برای آنها فراهم کنيم گمان می‌رود پيشرفت‌های تحصيلی فراوانی را شاهد باشيم البته اين مسئله هنوز آزمون نشده است و آنچه گفته می‌شود فقط يک تئوری است و پيشنهاد می‌کنيم اين طرح به صورت پايلوت اجرا شود تا بر اساس نتايج طرح تصميم‌گيری‌های لازم در رابطه با دانشگاه‌ها صورت گيرد.
او در پاسخ به اين سئوال که اگر مشکل اختلاط دانشجويان، با هم نبودن دختران و پسران در دوره‌های تحصيلی پيش‌تر يعنی دبستان تا دبيرستان است، گمان نمی کنيد تحصيل دختران و پسران با هم از همان ابتدا چاره اين مشکل باشد ، گفت:‌ اختلاط دختران و پسران در دوره دبستان تا دبيرستان راه‌حل اين مسئله نيست چون مسئله جداسازی دختران و پسران در اين مقاطع تحصيلی بر اساس الزامات فرهنگی صورت گرفته و در دوره دانشگاه نيز زمانی که محرک‌های جنسی در جوانان به حد اعلای خود رسيده است اختلاط آنها در دانشگاه‌ها باعث افت تحصيلی دانشجويان شده است.
او در پاسخ به اين سئوال که اگر اختلاط در زمان تحصيل در دانشگاه نيز صورت نگيرد اين جوانان بالاخره در محيط‌کار بايد با يکديگر روبرو شوند و مشکلات ناشی از اختلاط بالاخره در جايی ظهور خواهد کرد، گفت: هر کسی که در موضوع جداسازی دانشگاه‌ها، تک‌جنسيتی شدن دانشگاه‌ها يا اختلاط دانشجويان صحبت می‌کند به نظر من غيرعلمی حرف می‌زند چون هنوز در کشور مسئله دانشجوهای دانشگاه‌های تک‌جنسيتی و جداسازی جنسيتی آزمون نشده است بنابراين نمی‌توان پيش‌بينی کرد که چه اتفاقی بعد از جداسازی جنسيتی صورت می‌پذيرد.
او ادامه داد: نمونه‌هايی که در حال حاضر از دانشگاه‌های تک‌جنسيتی در کشور وجود دارد مانند دانشگاه الزهرا نمونه مناسبی نيست بنابراين نمی‌توان در رابطه با اثرات تشکيل اين دانشگاه‌ها نظر داد و به طور قطع نمی‌توان در رابطه با اينکه بعد از جداسازی جنسيتی در دانشگاه‌ها چه اتفاقی برای اين دانشجويان در جامعه يا محيط کار می‌افتد پيش‌بينی کرد.
معاون پژوهشی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در پاسخ به اين سئوال که آيا دانشگاه را محيط مناسبی برای آشنا شدن جوان‌ها بايکديگر برای امر ازدواج می‌داند يا خير گفت: من خود متولی جشن‌های ازدواج دانشجويی هستم و معتقدم اگر در دانشگاه شرايط معقول و منطقی برای ازدواج دانشجويان صورت گيرد اين افراد زندگی موفقی خواهند داشت.
او ادامه داد: البته بر اساس مطالعاتی که انجام شده است جوان‌ها هر چقدر آشنايی‌شان به شکل سنتی انجام شود و از مراحل اوليه آشنايی خانواده‌ها حضور داشته باشند ازدواج موفق‌تر و محکم‌تر است.

دانشگاه‌های تک‌جنسيتی حتی در غرب و آمريکا نيز وجود دارد
او ادامه داد: ازدواج‌هايی که بر اساس دوستی‌های يک ترم دانشگاهی انجام می‌شود و همچنين در محيط کار صورت می‌گيرد در بيشتر موارد به طلاق منجر می‌شود، چون محيط علم و محيط کار فضای مناسبی برای يافتن همسر نيست.
او ادامه داد: پيشنهاد من اين است که در دانشگاه‌های تک‌جنسيتی ثبت‌نام دانشجويان اختياری باشد و اينگونه نباشد که دانشجويان غيرعلاقه‌مند به تفکيک جنسيتی مجبور به تحصيل در اين دانشگاه‌ها شوند تا بتوانيم نتايج درستی از ميزان موفقيت تحصيلی در دانشگاه‌های تک‌جنسيتی به دست آوريم.
محمد نژاد گفت: دانشگاه‌های تک‌جنسيتی حتی در غرب و آمريکا نيز وجود دارد و دانشجويان اين دانشگاه‌ها تمايل دارند در بعضی‌ها از رشته‌ها به صورت جداگانه تحصيل کنند بنابراين چه اشکالی دارد که ما در يک جامعه اسلامی زندگی می‌کنيم نيز يک دانشگاه تک‌جنسيتی را تجربه کنيم نبايد بر روی تشکيل دانشگاه‌های تک‌جنسيتی حساسيت نشان داد.
محمدنژاد تصريح کرد: زمانی ايران تمدن بسيار ديرينی داشت و اين تمدن عظيم دقيقا در زمانی اتفاق افتاد که دختر و پسر به صورت منفک و جدا از هم تحصيل می‌کردند حال چه اشکالی دارد که يک بار ديگر مسئله جداسازی جنسيتی در تحصيل را به شکل پايلوت آزمون کنيم‏ شايد دوباره به آن عصر طلايی برسيم.
او در پاسخ به اين سئوال که امام خمينی در زمانی که مسئله ديوارکشيدن بين دختران و پسران در دانشگاه‌های اول انقلاب مطرح شد گفت، اگر می‌خواهيد جداسازی جنسيتی کنيد، دانشگاه‌ها را تعطيل کنيد، گفت: من هم نمی‌گويم بايد جداسازی جنسيتی انجام شود و از طرفی نمی‌گويم نبايد جداسازی جنسيتی انجام شود بلکه من معتقدم که مسئله جداسازی جنسيتی قابليت پژوهش دارد و بايد با فراهم کردن يک محيط بيرونی تاثير دانشگاه تک‌جنسيتی را بر ميزان موفقيت تحصيلی آزمون کرد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016