پنجشنبه 12 آذر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دانشگاه‌ها در آستانه ۱۶ آذر؛ اعتراض‌ها اوج می‌گيرد، جرس

سپهر سعادت - شبکه جنبش راه سبز(جرس): موج گسترده بازداشت و احضار فعالان دانشجويی طی هفته های اخير اراده نهادهای امنيتی برای جلوگيری از برگزاری برنامه های اعتراضی در روز دانشجو را نشان می دهد اما انبوه بيانيه ها و فراخوان های تشکل های مختلف دانشجويی برای اعتراض به وضع موجود گويای آن است که فشارهای امنيتی نتوانسته جنبش دانشجويان را به عقب نشينی وادار کند.

در اغلب بيانيه صادر شده توسط تشکل های دانشجويی از واژه "کودتاچی" و "متقلب" برای خطاب کردن دولت استفاده شده و تنظيم کنندگان بيانيه ها از دانشجويان خواسته اند که در روز ۱۶ آذر به "کودتاچيان نشان دهند سرکوبها کوچکترين تاثيری در اراده و عزم برای مبارزه ندارد."

در اين حال صدها نفر از فعالان دانشجويی دانشگاه تهران برای نشان دادن پيوند خود با جنبش سبز طوماری را امضا کرده اند که در آن از ميرحسين موسوی و مهدی کروبی خواسته شده در روز ۱۶ آذر با حضور در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران همبستگی خود را با دانشجويان اعلام کنند.در بخشی از اين طومار ضمن انتقاد شديد از رفتارهای امنيتی حکومت طی ماه های پس از انتخابات رياست جمهوری آمده است که "تقلب و حمله به منزل آزادی خواهان و يورش شبانه به کوی دانشجويان و بازداشت های غيرقانونی و توقيف روزنامه ها و حمله باتوم به دستان به جمع مردم و ماه ها بازداشت در سلول های انفرادی و تجاوز به زندانيان و قتل و جنايات بی شمار ديگر نشان داد که کودتاچيان برای حفظ قدرت از هيچ رذالت و رفتار غيرانسانی ابا ندارند"تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بيانيه ها و فراخوان های ساير تشکل های دانشجويی مخالف دولت هم عباراتی با همين مضامين را در دل خود جای داده اند.تشکل دفتر تحکيم وحدت که با سابقه ترين تشکل های دانشجويی محسوب می شود در بيانيه اخير خود ضمن انتقاد شديد از رفتارهای امنيتی با جنبش دانشجويی گفته که حکومت با عملکرد خود اسباب "اعتراضات به حق مردم ايران عليه دروغ پردازی و تقلب" را فراهم آورده است.اين بيانيه همچنين با تاکيد بر بی اثر بودن فشارهای امنيتی عليه دانشجويان در دوران احمدی نژاد آورده است "راهکاری که چهار سال ترمز بريده و چشم بسته بر عليه منتقدين بکار گرفتند و روز به روز خشم ملت را انباشته تر کرد، امروز قطعا چاره ساز نخواهد بود."

سرکوب تمام عيار

بر پايه گزارشها طی پنج هفته گذشته طيف کثيری از دانشجويان شامل دانشجويان ليبرال،چپ گرا و اسلام گرا در دانشگاه های دولتی و آزاد سراسر کشور بازداشت شده يا به کميته های انضباطی فراخوانده شده اند.اين گزارشها تعداد دانشجويان بازداشتی را حدود ۶۰ نفر و تعداد دانشجويان احضار شده به کميته های انضباطی را حدود ۲۰۰ نفر ذکر کرده است.در اين حال گزارش کمپين بين المللی حقوق بشرهم نشان دهنده آن است که دستکم ۱۰ نفر از اعضای تشکل اداوار تحکيم وحدت طی ماه های پس از انتخابات بازداشت شده اند.ادوار تحکيم در بيانيه های خود پس از انتخابات رياست جمهوری، دولت احمدی نژاد را با صفاتی نظير "کودتايی" و "غيرقانونی" و "برآمده از تقلب" خطاب کرده است.

استقبال از ترافيک سبز

بنرها و پوسترها و ديوار نوشته هايی که در آن از هواداران جنبش سبز برای شرکت در تجمع های اعتراضی روز ۱۶ آذر دعوت شده را می توان به آسانی در اين سو و آن سوی تهران و ساير شهرهای بزرگ مشاهده کرد.هنوز هيچ دعوت رسمی و مشخصی برای حضور سراسری شهروندان در تهران و شهرهای بزرگ شکل انجام نشده ولی طرح های ابداعی فراوانی از سوی شبکه اجتماعی حاميان جنبش سبز در فضای مجازی قابل مشاهده است.در اين حال تشکل تازه تاسيسی که خود را جنبش سبز دانشجويی معرفی کرده ازتمام مردم درهمه شهرها دعوت کرده که "با پيوستن به فرزندان دانشجوی خود درمراسم امسال دردانشگاه ها، آنان را تنها نگذارند."اين تشکل همچنين از مردم خواسته است اگر با ممانعت نيروهای امنيتی برای ورود به دانشگاه مواجه شدند با "تجمع اتومبيل دراطراف دانشگاه ها وايجاد ترافيک، تردد سرکوب گران را با اشکال مواجه سازند وبه اين ترتيب دانشجويان را ياری دهند"طرح اين تشکل که به ترافيک سبز مشهور شده طی روزهای اخير با استقبال فراوانی از سوی شبکه اجتماعی جنبش سبز در فضای مجازی روبرو بوده است.طرح هايی مانند سردادن "الله اکبر" از پشت بام ها در شب ۱۶ آذر هم يکی ديگر از ايده های پرطرفدار روز دانشجوی امسال است.

سرود زوال استبداد

نيروی انتظامی نگران از اين فراخوان ها هشدار داده که با هر تجمع غيرقانونی در روز ۱۶ آذر برخورد خواهد کرد و سردار رجب زاده فرمانده نيروی انتظامی تهران هم به صراحت گفته که از پليسی کردن شهر هراسی ندارد.هواداران حکومت در تلاشی ديگر برای به عقب نشينی وادار کردن جنبش دانشجويی خبر از پخش فيلم اعتراف های عبدالله مومنی عضو ارشد سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی در آستانه شانزده آذر داده اند.مومنی که از تيرماه گذشته در بازداشت ماموران امنيتی به سر می برد چهل روز پس از بازداشت روبروی دوربين های تلويزيونی حاضر شد و از رفتارهای گذشته خود ابراز ندامت کرد.گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان می دهد اعتراف های وی تحت فشارهای شديد ناشی از بازجويی و شرايط سخت زندان بوده است.با اين حال در بيانيه های تشکل های دانشجويی مخالف دولت به وفور تاکيد شده که دانشجويان تحت تاثير سرکوب ها و عمليات روانی دستگاه های امنيتی قرار نخواهند گرفت.ترجمان اين ديدگاهها را می توان در بيانيه اخير انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير نيز مشاهده کرد.جايی که اين تشکل از اراده دانشجويان برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم ۱۶ آذر امسال خبر داده و گفته که دانشجويان مراسم امسال را به سرود زوال استبداد می آرايند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016