چهارشنبه 25 آذر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پيام شيرين عبادی: برای مردانی که زن‌بودن را ننگ نمی‌‌دانند، مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی: پسران عزيزم، فرزندان دلبندم که چادر مادر و روسری خواهرتان را ننگ ندانسته و با افتخار آن را سر کرديد. نمی‌‌دانم دوست دربندتان - مجيد توکلی - با چه لباس و هياتی دستگير شد، آن قدر از خبرگزاری‌های مربوط به دولت جمهوری اسلامی ايران ، دروغ شنيده‌ام که هيچ سخن و حديث آنان را باور نکنم. مهم نيست که با لباس زنانه دستگير شده باشد يا مردانه، مهم آنست که بر خلاف قانون دستگير شد و هنگام بازداشت به جرم سخنانی که گفته بود، او را چنان مضروب کردند که تا مدتها تبديل به کابوس جوانان شود، اما نمی‌‌دانستند که شما رويا داريد نه کابوس - شما از ستمگر نمی‌‌هراسيد بل باعث هراس هر ستمگر هستيد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


فرزندانم، شما با حرکت نمادين خود نه تنها از دوست دربندتان، بلکه از "زن" بودن دفاع کرديد. شما با اين حرکت نمادين نشان داديد که مخالف قوانين تبعيض آميز هستيد. مخالف قانونی هستيد که زن را نه يک انسان بل نيمی از انسان به حساب می‌‌آورد و به همين دليل شهادت دو زن در دادگاه معادل با شهادت يک مرد است.

شما جوانان فرياد زديد که به مادرانتان احترام می‌‌گذاريد و حقوق انسانی‌ خواهرانتان را پاس می‌‌داريد. شما واژه "فمينيسم" را يک بار ديگر برای بازجويان بازداشتگاه‌ها معنی کرديد. بسياری از دخترانم در بی داد گاه‌ها به جرم "فمينيست" بودن به زندان افتادند، سالها روزی نامه‌های دولتی مرا به علت "فمينيست" بودن مورد انواع تهمت و افترأ قرار دادند و حل آنکه فمنيست از منظر من، شما و دخترانم به معنای‌ ،"زن بودن" و افتخار به زن بودن است و بس - ما از خلقت خداوندی ننگ نداريم که ما را زن آفريد - ننگ بر کسانی که زن را ناقص الخلقه و ناقص العقل می‌‌دانند. و به صرف مرد بودن، خود را از مادرانشان برترمی پندارند. ننگ بر آنانی‌ که بر دامان مادر بزرگ شدند، از شيره جان او تغذيه کردند و وقتی‌ به مسند و مقامی رسيدند وقيحانه برای خود چون مرد بودند حقوقی دو برابر مادر مقرر کردند و بی‌ شرمانه در قانون نوشتند: "اگر مردی زنی‌ را ولو عمداً به قتل برساند، خانواده زنی‌ که به قتل رسيده، برای قصاص قاتل بايد قبلا نيمی از ديه قاتل را به او بپردازد".

آنان با تصويب چنين قانونی برای مردی که زنی‌ را به قتل برساند در حقيقت پاداشی نيز در نظر گرفته اند، زيرا در نزد آنها زن بودن گناه کمی‌ نيست و نياز جامعه به زنان فقط آن است که "نشينند و زايند شيران نر" و به همين دليل است که سهميه جنسيتی در دانشگاه‌ها برقرار کردند تا سدی برای ورود خواهرانتان به دانشگاه‌ها ايجاد کنند. سعی‌ کردند صدای مساوات طلبی زنان را به جرم "اقدام عليه امنيت ملی‌" خاموش سازند، به مأمورين خود دستور بازداشت، تهديد ، ضرب و شتم زنانی را که خواهان حقوق برابر بودند، دادند.

پسران عزيزم، چون در تارخ ديرينه اين مملکت همواره حق زنان را ربوده و از سهم آنان کاسته بودند، بنابراين به تلافی گذشته‌ها می‌خواهم شما را از "جنبش دانشجويی" بربايم و با افتخار بگويم شما متعلق به جنبش تساوی طلبانه زنان ايران هستيد. ما اين حرکت نمادين را با افتخار در تاريخ جنبش خود ثبت خواهيم کرد.

شيرين عبادی


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016