چهارشنبه 7 بهمن 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

غلامحسين الهام: رفسنجانی به دنبال استحاله نظام است، دعوا بين دو جناح نيست ابعاد وسيع‌تری دارد، اشتباه ما به ۱۸ تير ۷۸ بر می‌گردد، ايسنا

يک عضو حقوقدان شورای نگهبان هاشمی رفسنجانی را متهم کرد که با طرح مباحثی مانند «شورای فقاهت» بدنبال استحاله نظام و تغيير شرايط موجود است.

به گزارش ايسنا، غلام حسين الهام که در مسجد اهل البيت قم سخنرانی می‌کرد،با بيان اينکه بعد از رحلت امام خمينی (ره) دو جريان انقلاب و نظام را تهديد می‌کرد و اين دو نوع حرکت نيز با تاکتيک‌های متفاوت از سوی افراد و جريانات مختلفی حمايت می‌شد، گفت:« مهمترين اثر اتفاقات اخير به هم زدن اين حرکت تحريک کننده بود.»

وی ادامه داد:« يک حرکت آن بود که بتوانند نظام و انقلاب را از طريق قوه مجريه در اختيار خود قرار دهند و نگذارند قدرت از يک دايره تعريف شده‌ای خارج شود. با اينکه ضروريات قانونی چرخش قدرت را به دنبال دارد اما جوری قدرت هدايت شود تا سر نخ اصلی در حيطه اختيار آنها قرار بگيرد.»تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وی با بيان اين مطلب که مديريت اين جريان توسط هاشمی بوده است، تصريح کرد:« آنها در اواخر دوره دوم رياست جمهوری آقای هاشمی با بيان اينکه ايشان دارای شخصيت ممتازی هستند خواهان بر چيده شدن محدوديت قانون اساسی برای وی شدند. اين بحث توسط مهاجرانی با عنوان تغيير قانون اساسی مطرح شد و برخی از رسانه‌ها نظير آقای مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نيز مطرح کردند که ايشان می‌توانند از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام قدرت را دنبال کنند تا مديريت اجرايی از دست آقای هاشمی خارج نشود.»

وی تصريح کرد: « رهبری در برابر اين حرکت انحرافی ايستاد و باب اين بحث را بست تا بدعتی به وجود نيايد و ايران به سرنوشت کشورهايی چون ليبی و مصر دچار نشود.»

الهام با بيان اينکه اين طرح به شکست منتهی شد، افزود:« در ادامه، طرح مديريت غير مستقيم جايگزين شد که همان مديريت پنهان حزبی است که به صورت غيرعلنی حرکت کشور را در دست داشته باشند و هر کس که می‌خواهد مسئول شود خواسته يا ناخودآگاه بايد با اين شخص و جريان بيعت قبلی ببندد.»

وی با اشاره به اين مطلب که دوم خرداد جريانی بود برای نفی کارکردهای آقای هاشمی، افزود:« حس جوانان در آن موقع بدين گونه بود که از يک مرحله درحال گذر هستند و وارد فضای جديدی شده‌اند، اما اينطور نبود و بستر توسط همان جريان مديريت می‌شد که بعدها هم آقای هاشمی اعتراف کرد که معمار دوم خرداد من بودم.»

وی افزود:« طيفی که از دل دوم خرداد به قدرت رسيدند به دنبال حذف هاشمی بودند که بعد متوجه شدند اين کار ممکن نيست و شاخص آن نيز انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی بود که آقای تاج زاده به همراه سازمان مجاهدين وی را حذف کردند و نتيجه آن شد که آقای هاشمی انصراف داد و شورای نگهبان را در اين مورد متهم کرد.»

الهام با بيان اينکه «طرح عبور از هاشمی توسط جريان تند مشارکت دنبال می‌شد»،اظهارکرد:« بعدها اين حزب فهميد که بايد با او به وحدت برسد.»

اين حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد:« آقای هاشمی اعتقادی به سقف مشارکت نداشتند به جهت اينکه اگر افراد بخواهند تابع و مطيع اين جريان باشند اين شرايط با مشارکت حداکثری بهم می‌خورد و از طرفی هم اگر چهره مطلوب آنها در انتخابات پيروز نشد و به قدرت نرسيد طرف مقابل را با حداقل مشارکت محکوم کنند.»

وی با بيان اين مطلب که مديريت قوه مجريه در دوره اصلاحات تفاوت و تعارضی با نگرش‌های سياسی و اقتصادی هاشمی نداشت، تصريح کرد:« در دوم خرداد اين حرکت قابل پيش بينی نبود و آنها تنها برای وزن کشی آمده بودند اما نتيجه انتخابات به سود آنها شد.»

الهام با بيان اينکه «مواضع آقای هاشمی متناسب با شرايط تغيير می‌کند»، افزود:« از خطبه‌های عدالت خواهانه دهه ۶۰ ايشان تا دوران سازندگی و از دوران ۸ ساله رياست جمهوری تا حرف‌های امروز ايشان تناقض‌های فاحشی مشاهده می‌شود که حکايت از تغيير ۱۸۰ درجه مواضع ايشان در طی اين سال‌ها دارد.»

وی گفت: « بعد از پيروزی خاتمی در انتخابات رياست جمهوری سعيد حجاريان به عنوان تئوريسين اين جريان گفت خاتمی دوره گذر را طی می‌کند يعنی نظام از جمهوری اسلامی به غير اسلامی تغيير خواهد کرد؛ و به اسم فضای توسعه سياسی، فرهنگ و انديشه‌های دينی دچار مخاطره شد و دين تحت عنوان آزادی به محاق رفت.»

وی با بيان اين اعتقاد که «عدالت و شريعت در دوران دوم خرداد اصالت خود را از دست داد»، خاطرنشان کرد:« همه ما در خاطرمان اين جمله معروف آقای خاتمی را به ياد داريم که گفتند اگر دين در برابر آزادی بايستد دين از بين خواهد رفت، اگر عدالت در برابر آزادی بايستد عدالت از بين خواهد رفت، و يکی از سران اين جريان هم بيان کرد عليه خدا هم می‌توان تظاهرات کرد و شعار داد.»

الهام در ادامه افزود:« در دوران اصلاحات، دولت برای اولين بار به اپوزيسيون نظام تبديل شد و از موضع آنها با نظام برخورد کرد و رسالت خود را تغيير داد و با حاکميت دوگانه تبديل اسلاميت به جمهوريت را دنبال می‌کرد.»

وی افزود:« چگونه ممکن است شخصی مثل مهندس موسوی که دشمنان او را فردی راديکال می‌شناختند امروز مورد حمايت شديد آمريکا و انگليس قرار می‌گيرد پس آنها می‌دانند در وی ظرفيتی وجود دارد که می‌تواند نظام را تغيير دهد.»

اين عضو شورای نگهبان ادامه داد:« آقای هاشمی زمانی بحث شورای رهبری را مطرح کرد و بعدها آن را به شورای فقاهت تغيير داد که طرح مسائلی اين چنين بر خلاف قانون اساسی و نظام است و ايشان بدنبال استحاله نظام و تغيير شرايط موجود هستند.»

الهام با اشاره به قسمت‌هايی از اعترافات محمدعلی ابطحی ابراز داشت:« وی گفت در روز ۲۳ خرداد آقايان معترض پيش آقای هاشمی رفتند و ايشان به آنها گفت برويد سراغ مراجع و حوزه را وارد ميدان کنيد تا در اين زمينه مداخله کنند که خوشبختانه با هوشياری مراجع اين حرکت نيز ناکام ماند.»

وی افزود:« ايشان درنامه‌ای که قبل از انتخابات به رهبری نوشتند گفتند اگر اين مشکلات حل نشود بعد از انتخابات بحران خواهيد داشت، اين يعنی تهديد نظام و اينکه سناريوهای بعدی نيز کاملا طراحی شده است.»

الهام با بيان اينکه به چه ملاک قانونی و به چه مصلحتی و بر چه پايه‌ای نظام را تهديد می‌کنيد؟، اظهار کرد: « در مناظره آقای احمدی نژاد چيز جديد و خاصی مطرح نشد. در آنجا بيان شد مواضع و استراتژی آقای هاشمی با آقای موسوی و خاتمی فاصله‌ای ندارد و در يک راستا است.»

وی ادامه داد:« آقای هاشمی يک سال قبل با اعلام اينکه ديگر دوره مدارا با اين دولت به پايان رسيده است مرتب دولت قانونی و منتخب مردم را تهديد می‌شمرد و در ادامه برای فشار آوردن به رهبری، مجلس خبرگان را بر خلاف قواعد به خط کرد تا به خاطر حمايت رهبری از رئيس جمهور، دولت را مورد بررسی قرار دهند که بزرگان خبرگان با تدبير اين عمل را خنثی کردند.»

الهام با بيان اينکه «من با نظر برخی‌ها که می‌گويند اساس فتنه مباحث مطرح شده در مناظره است مخالفم،» ادامه داد:« فتنه را بايد در برخی آقازاده‌ها دنبال کرد.»

الهام افزود:« آقای موسوی معتقد است که در انتخابات تقلب شده است حال از شما سوال می‌کنم شما در ساعت ۱۱ شب روز انتخابات اعلام کرديد که رئيس جمهور شده‌ايد، شما چطور در يک فرايندی که معتقديد تقلب شده است خود را رئيس جمهور می‌دانيد؟»

وی با بيان اينکه امروز هيچ شبهه‌ای در مورد تقلب وجود ندارد و شورای نگهبان تمام راه‌ها را برای پيگيری‌های قانونی گشوده بود، افزود:« با اين حساب آنها آمدند کف خيابان‌ها و اين فتنه را تا روز عاشورا ادامه دادند و عنوان کردند يا قدرت را به ما می‌دهيد يا خيمه‌های امام حسين (ع) را به آتش می‌کشيم و در اين رابطه رهبری هم در ديدار با مردم استان مازندران به صراحت فرمودند که نظام به هيچ کس باج بده نيست.»

الهام افزود: « اينها عقيده‌ای به دموکراسی ندارند، حرکت توده‌ای مردم را عوامانه می‌خوانند و دموکراسی را تنها رای نخبگان و حذف مردم می‌دانند.»

وی با ريشه يابی حوادث اخير اظهار کرد:« اشتباه ما به ۱۸ تير ۷۸ که از درون کودتا کردند بر می‌گردد، اگر آن روز حوادث آن زمان ريشه يابی می‌شد ديگر خاتمی آنرا به گردن آقای مصباح نمی‌انداخت تا بگويد نتيجه ترويج خشونت چنين خواهد بود و امروز دوباره شاهد بوجود آمدن اين حوادث نبوديم.»

وی با انتقاد از قوه قضاييه در برخورد با عوامل اغتشاشگر روز عاشورا اظهار کرد:« آقای لاريجانی بعد از راهپيمايی حماسی مردم در روز ۹ دی ماه عنوان کرد صدای ملت را شنيدم و پيام آنها را دريافت کردم، اما امروز انتظار ما از محاکمه اغتشاشگران اين چنينی که برگزار شد نبوده است.»

وی ادامه داد:« قوه قضائيه استراتژی روشنی در اين زمينه ندارد و به عمق مسئله توجه کافی ندارد که اين دعوا بين دو جناح نيست بلکه ابعاد وسيع‌تری دارد.»

اين عضو شورای نگهبان با بيان اين‌که قوه قضائيه با اجرای دقيق قانون نبايد نگران بوجود آمدن بحران‌های ديگر شود، افزود:« اگر رهبری به آنها عفو بدهند مشکلی نيست اما خود ايشان بارها و بارها مطالبه قانونی را عنوان کردند.»

وی در ادامه به سوالی که در مورد وضعيت مشايی و رابطه وی احمدی نژاد پرسيده شد، چنين پاسخ داد: « هرکس علاقه و شناختی شخصی از افراد دارد که شايد در نظر ديگران اين طور نباشد و بگذاريد از اين مسائل عبور کنيم. هنوز خطرات بزرگتری هست که آنها در اولويت هستند و الان وقت پرداختن به اين مسئله نيست.»

الهام در پاسخ به سوالی در مورد اينکه چه وقت بايد به پرونده‌های پسران هاشمی رسيدگی شود، عنوان کرد:« دستگاه‌های اطلاعاتی می‌گويند که ما مدارک کافی و شفافی در اين زمينه داريم و از طرفی خود آقای هاشمی نيز بايد راه را برای شفاف سازی باز کنند و تصريح کنند که پرونده‌های آنها پيگيری شود تا وضعيت آنها برای همه روشن شود.»

وی در جواب اين سوال که هدف از برپايی کنگره مردم سالاری چه بود؟، اظهار کرد:« مردم سالاری در ظرفيتش نيست که با چند نفر از يک جناح و چند نفر از جناح ديگر بتواند آشتی ملی ايجاد کند و اصلا در جامعه قهری وجود ندارد که آشتی ملی صورت گيرد. مردم که در صحنه هستند و رهبری نيز هست و قسمت‌های قانونی نيز وجود داد و خواص هم اگر شبهه‌ای دارند بايد حل شود.»

الهام در ادامه به سوالی در پاسخ به اين سوال که چقدر احمدی نژاد را در بوجود آمدن حوادث بعد از انتخابات مقصر می‌دانيد؟ عنوان کرد:« من تعصبی روی آقای احمدی نژاد ندارم و در اين جريانات ايشان را مقصر نمی‌دانم. او حق داشت در مناظره حرف خودش را بزند و در برابر کسانی که از سال قبل رئيس جمهور قانونی کشور را دروغگو می‌خواندند از خود دفاع کند.»

وی ادامه داد:« ايشان در سخنرانی خود در ميدان وليعصر ۴۰ ميليون ايرانی را برنده انتخابات برشمردند و عده‌ای که اموال مردم را به آتش کشيدند را خس و خاشاک ناميد که در حقيقت همان کسانی بودند که در روز عاشورا آن اعمال زشت را مرتکب شدند.»

عضو شورای نگهبان در پاسخ به اين سوال که چرا شما در مصلا برای احمدی نژاد سخنرانی کرديد و آيا اين کار شما درست بوده است يا خير؟ گفت: « من خيلی جاها برای سخنرانی دعوت شده بودم اما نپذيرفتم و در ضمن آن روز من برای سخنرانی به آنجا نرفته بود. موج مردم مرا روی دست به سمت جايگاه کشاند که با نرسيدن آقای احمدی نژاد به جايگاه، ترس از آن داشتيم که کسی در آن ازدحام بميرد. در آنجا من اعلام کردم که آقای احمدی نژاد نتوانستند خودشان را به جايگاه برسانند و چند دقيقه‌ای هم در مورد مسائل کلی صحبت کردم. البته اگر آن اضطرار هم نبود بنده سخنگوی ايشان بودم و مردم مرا نيز با اين سمت می‌شناختند اما من اعتراف می‌کنم که اشتباه کردم، ولی اضطرار بود.»


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016