سه شنبه 8 تیر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پيام زهرا رهنورد در رابطه با شايعه حکم اعدام زينب جلاليان، جرس

جرس: زهرا رهنورد در رابطه با خبر حکم اعدام زينب جلاليان در پيامی اظهار اميدواری کرد که فقط اين مجازات برای زينب جلاليان شايعه باشد وگرنه بياييد يک بار برای هميشه شمشير را نه از رو ببنديد و نه از زير و به جای آن با لبخند پر محبت به روی ملت بنگريد.

متن کامل پيام زهرا رهنورد که در اختيار جرس قرار گرفت به اين شرح است:

اين روزها شايعه اعدام زينب جلاليان بر سر زبان هاست. چرا؟ آيا زينب جلاليان عضو گروههای به اصطلاح محارب بوده است؟ آيا زينب جلاليان تاکنون اسلحه در دست داشته است؟تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


آيا فقط دو سال پيش کاغذ و قلم و پوستر تبليغاتی را به عنوان يک مبلغ گروهی با خود حمل می کرد؟

آيا خدا را خوش می آيد و شايسته است يک زن را که مظهر رافت و لطافت در هستی و در هر ملتی است، نابود و از صحنه روزگار حذف کرد؟ به خصوص که
زينب يک دختر جوان است.

يک دختر جوان، چقدر از اطلاعات، آگاهی، تاريخ شناسی، قوم شناسی و نظاير آن بهره مند است؟

آيا واقعا او بی گناه است يا با گناه؟ آيا اقدام او با مجازاتش متناسب است يا نه؟ و نهايتا، آيا بهتر نيست برای همه به ويژه زنان و جوانان فرصت های جديدی را در اختيار نهاد تا بتوانند خود را و جايگاه خود را هم در نظام هستی وهم در نظامات سياسی و اجتماعی بازيابند؟

آيا بهتر نيست نظامی که به نام جمهوری اسلامی مزين است، قلب های دردمند مادران و تب و تاب جوانان را دريابد و با محبت با آنان رفتار کند؟

آيا بهتر نيست که از طريق فرهنگ و آموزش، روح و روان و انديشه ها به بالندگی دعوت شود تا اينکه به اعدام اعدام و امحاء آنان انديشيده شود؟

بايد برای زينب و زينب هايی که در انتظار مجازات مرگ هستند انديشيد.

امروز بيش از دو سوم کشورهای جهان با اين مجازات وداع کرده و مجازات ديگری جايگزين کرده اند. اين نوشته را مجال آن نيست اما می دانم که در اين خصوص انديشيده اند و بحث های فقهی و دينی آن را کارشناسان نوشته اند.

اکنون در مقام ورود به لزوم تجديد نظر در مجازات مرگ نيستم اما می دانم تجربه نشان داده است بسياری از اعدام شدگان به ارشاد احتياج داشته اند اما اعدام دريافت کرده اند.

اميد است که فقط اين مجازات برای زينب جلاليان شايعه باشد وگرنه بياييد يک بار برای هميشه شمشير را نه از رو ببنديد و نه از زير و به جای آن با لبخند پر محبت به روی ملت بنگريد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016