چهارشنبه 17 خرداد 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه چهار نهاد مدنی و حقوق بشری کُرد در حمايت از اعتصاب غذای محمدصديق کبودوند و حسين رونقی ملکی


سرکوب برای ما هيچوقت يک رویەی واحد نداشتە است، همانقدر کە پوزسيون (جمهوری اسلامی) بە سرکوب مستقيم کردها پرداختە اپوزسيون آن نيز بە طريق ثانویە بە تابوسازی و گفتمان سازی متوهمانە علیە کرد، بايکوت و انکار آن دست زدە است، در اين چند سال اخير همواره زندانيان سياسی و مدنی کرد در اعتراض بە شرايط زندانهای جمهوری اسلامی و تضييع ابتداييترين حقوق انسانی خويش، طی حرکاتی کاملا مدنی، اعتصاب غذا کردند اما همواره اعتصاب غذای آنان از سوی رسانەهای داخلی و خارجی مورد بايکوتی فراگير قرار گرفته است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


محمدصديق کبودوند، مؤسس سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان در روز دهم تيرماه ۸۶ دستگير و توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق تأسيس سازمان حقوق‌بشر کُردستان به ۱۰ سال زندان محکوم که بعداً نيز به اتهام تبليغ عليه نظام حاکم ايران و ارتباط با اشخاص و نهادهای بين‌المللی به ويژه کوفی عنان به يک سال حبس محکوم شد.

از طرفی ديگر حسين رونقی ملکی زندانی سياسی بيمار که در زندان اوين به‌سر می‌برد در اعتراض به شرايط خود در زندان برای چندمين بار دست به اعتصاب غذا زد.

محمد صديق کبودوند و حسين رونقی ملکی که در اعتصاب غذا به سر می برند در وضعيت نامناسب جسمی تحمل حبس می نمايند.شرايط سخت زندان و وضعيت ناگوار اين دو فعال حقوق بشر و نيز بيماری محمد صديق کبودوند که نياز به عمل جراحی دارد جان آنها را در معرض خطر جدی قرار داده است.

لذا ما به عنوان چهار نهاد مدنی در کردستان از کليه نهادهای فوق و مجامع بين امللی خواهان مداخله موثر و فعال و فوری هستيم زيرا جان اين دو زندانی در خطر جدی ميباشد. و همان گونه که روز به روز بر وخامت جسمی اين دو زندانی افزوده ميشود و دستگاه قضايی و امنيتی رژيم جمهوری اسلامی با بی توجهی کامل به اين مسئله نگاه می کنند . بر اين اساس مداخه موثر و حمايت تمامی انسانهای آزاده و مجامع بين المللی در مقطع حساس کنونی از زندانيان سياسی ومدنی ،مانع از وقوع هر فاجعه وتراژدی ديگری ميباشد.

کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی
اتحاديه خانوادهای در بند کورد
کوميته ی دانشجوی دفاع از زندانيان سياسی / سنندج
سازمان دفاع از زندانيان سياسی و مدنی ايران و کوردستان


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016