شنبه 28 بهمن 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حضرت آيت‌الله! شما خيلی بی‌جا فرموديد متأثر شديد! ف. م. سخن

علی خامنه ای
شما يکی ديگر از سند اثبات‌شده حرف نزنيد. همين الان در سياه‌چال‌های شما پر است از جوانانی که جز نوشتن مؤدبانه به همين اراذل و اوباشی که شما دور خودتان جمع کرده‌ايد کار ديگری نکرده‌اند. طبق کدام سند اثبات شده که اين‌ها جرمی مرتکب شده‌اند. کسی در ايران بر اساس سند دستگير نمی‌شود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ويژه خبرنامه گويا

حضرت آقا
در سايت ها خواندم که شما از عملکرد احمدی نژاد دچار ناراحتی شده ايد و فرموده ايد: "قضيه بد و نامناسبی که در مجلس پيش آمد، ملت را ناراحت کرد. بنده حقير نيز هم خود در قبال قضيه احساس تاثر کردم و ."هم به خاطر ناراحتی مردم ناراحت شدم

بميرم برای دل نازک تان که دايم به فکر ملت ايد و اين احمق هايی که بر ما حکومت می کنند مثل بچه های ناتو گه گاه به ملت لگد می زنند و خاطر مبارک را آزرده می سازند. ولی يک نکته را فراموش کرديد که بفرماييد و آن اين است که اين لقمه را خودتان برای ملت گرفته ايد. لقمه ای که ملت در اولين گازی که به آن زد آن را تف کرد ولی شما برای اثبات اين که لقمه ای که گرفته ايد خوشمزه است آن را در دهان مبارک تان قرار داديد و با ذکر اين که نظر من به نظر آقای رييس جمهور نزديک تر است آن را نجويده قورت داديد. حالا دل و روده تان در حال به هم پيچيدن است و با عرض معذرت از خوانندگان عزيزم دچار اسهال و استفراغ شديد شده ايد ولی باز از رو نمی رويد و مدام از لقمه تان تعريف می کنيد. اما شما هم مثل ديگر ديکتاتورها غذای فاسدی را که خورده ايد بالا خواهيد آورد و سايه ی منحوس تان از سر ملت کم خواهد شد.

فرموده ايد: اين که رئيس يک قوه به خاطر يک سند اثبات نشده دو قوه ديگر را متهم کند، خلاف شرع و قانون و تضييع حقوق مردم است. شما يکی ديگر از سند اثبات شده حرف نزنيد. همين الان در سياه چال های شما پر است از جوانانی که جز نوشتن مودبانه به همين اراذل و اوباشی که شما دور خودتان جمع کرده ايد کار ديگری نکرده اند. طبق کدام سند اثبات شده که اينها جرمی مرتکب شده اند. کسی در ايران بر اساس سند دستگير نمی شود. اول او را می گيرند می برند زير شکنجه بعد برای او سند درست می کنند. روسای نازنين قوه ی شما را البته کسی جرات نخواهد کرد به اتاق تمشيت ببرد لذا سندی هم جور نخواهد شد.

و اما اين که مدام به خودتان صفت حقير می دهيد الحق که چنين هستيد ولی اين صفتی ست که ملت شما را به آن متصف می کند نه خود شما. خود شما فعلا در عرش نشسته ايد و خبر نداريد روی فرش چه خبر است. شما نه تنها خودتان را حقير نمی دانيد بل که تصوير حاکمی قدرتمند که حرف و عملکردش بر کل جهان تاثير می گذارد از خودتان در ذهن داريد. اين هم متاسفانه غلط است. شما وسيله ای شده ايد برا چاپيده شدن ملت. روزی که به دست ملت به فرش کشيده شويد آن وقت معنی واقعی کلمه ی حقير را خواهيد فهميد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016