دوشنبه 28 مرداد 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نامه ۴۶۶ تن از فعالان سياسی و مدنی به رئيس جمهور آمريکا در حمايت از نامه زندانيان سياسی ايران

آقای رييس جمهور
ما، جمعی از فعالان سياسی و حقوق بشر، اساتيد دانشگاه و دانشجويان ايرانی، بر آن شديم تا به وسيله اين نامه، حمايت خود را از نامه پنجاه و پنج زندانی سياسی ايرانی به شما اعلام نماييم.
پنجاه و پنج زندانی سياسی که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در زندان به سر می برند، در نامه خود با بر شمردن آثار نگران کننده تحريم‌ها، از شما دعوت کردند تا از فرصت به دست آمده برای حل مشکلات ميان ايران و آمريکا استفاده کنيد. ما امضا کنندگان اين نامه، با اعلام پشتيبانی خود از خواسته زندانيان سياسی، اعلام می‌کنيم رفع تحريم ها و تلاش برای تنش زدايی از سوی همه طرفين، خواسته اکثريت مردم ايران و جزء دغدغه های اصلی آنهاست.
نويسندگان آن نامه را طيف متنوعی از زندانيان سياسی از اقشار مختلف تشکيل ميدهند که بخش بزرگی از دموکراسی خواهان ايرانی را نمايندگی کرده و به بهترين شکل خواست مردم ايران را بازتاب داده اند. نويسندگان آن نامه به درستی گفته اند که: "اينک تحريم ها به مجازات دسته جمعی مردم ايران بدل شده است". از نگاه مردم ايران، تحريم ها نه تنها وجاهت و مشروعيتی ندارند، بلکه عاملی مهم در بوجود آمدن وضعيت معيشتی فعلی آنها هستند. مردم ايران خود را قربانی تنش ها ميان دو دولت ايران و آمريکا می دانند.

آقای رييس جمهور
تحريم های اقتصادی، به ويژه تحريم های يک جانبه دولت آمريکا حيات مردم ايران را به گروگان گرفته اند. کاهش چشم گير درآمدهای نفتی، نابود شدن بخش بزرگی از صنايع، افزايش سرسام آور قيمت ها و کاهش شديد اشتغال همگی در اثر سوء تدبير دولت ايران و تحريم های کمر شکن حاصل شده است. وضعيت دسترسی به دارو به طور خاص معضلی اساسی و دغدغه‌ای جدی برای مردم است. عليرغم آنکه دارو جزء موارد تحريم ها نبوده، به دليل خودداری بانک ها از انجام نقل و انتقالات مالی، قيمت دارو به طرز سرسام آوری افزايش يافته و بسياری از داروهای حياتی در بازار ايران ناياب شده اند.
در حالی هدف تحريم ها تغيير برنامه اتمی ايران اعلام شده که گستردگی و شدت تحريم ها با هدف آن نسبتی ندارند. با اين حال در هشت سال گذشته برنامه هسته ايران متوقف نشده و تنها امکان معيشت مردم عادی است که به محاق رفته است. بنابراين مردم ايران به اين باور رسيده اند که تحريم کنندگان دغدغه ای از بابت حقوق انسانی آنها ندارند و برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پذيرش خواسته های خود، مردم ايران را هدف گرفته اند.
تجربه شکست خورده محاصره اقتصادی عراق، نتيجه ای جز مرگ يک ميليون انسان بی گناه، فروپاشی جامعه عراق، رشد بنيادگرايی و تحکيم استبداد صدام حسين دربر نداشت. به زعم ما، تلاش های مدنی تحول خواهان ايرانی تنها امکان تحقق دموکراسی در کشور ماست چه آنکه ايستادگی های دموکراسی خواهان و رهبران آنها باعث به حاشيه رانده شدن تندروها و پيروزی دولتی اعتدال گرا در انتخابات اخير شد. ما عميقا نگرايم تکرار تجربه عراق اين تنها امکان مسالمت آميز تغييرات دموکراتيک در کشور ما را از بين ببرد. ما اطمينان داريم تحريم های اقتصادی جامعه مدنی ايران را تضعيف کرده و به تقويت مواضع تماميت خواهان می انجامد.

آقای رييس جمهور
در انتخابات اخير ايران، رييس جمهور منتخب با شعار تغيير سياست های دولت گذشته و تدبير در سياست خارجی توانست رای اکثريت مردم ايران را کسب نمايد. حسن روحانی در ميان مردم ايران به تعامل با جهان شهره است. بنابراين انتخاب او از سوی مردم به خوبی نشان از تمايل همگانی برای برقراری ارتباطات سازنده و دوستانه با جامعه جهانی دارد. اراده جدی رييس جمهور منتخب و نظر قاطبه مردم ايران برای برداشتن گام های عملی به سوی تنش زدايی، فرصتی بی مانند برای حل و فصل مساله هسته ای فراهم کرده است. به نظر می رسد در صورت همراهی دولت شما و ساير کشورهای غربی، امکان رفع اختلافات موجود ميسر باشد.
در اين شرايط و درست چهار روز پيش از شروع به کار قانونی رييس جمهور منتخب ايران، کنگره آمريکا جديدترين و شديدترين تحريم های خود را بر عليه مردم ما به تصويب رسانده است. بر خلاف ديد مثبت مردم ايران به انتخابات اخير و پيام های تبريک کشورهای دنيا به دولت منتخب مردم ايران، اين پيام کنگره آمريکا خصمانه و از موضعی ستيزه جويانه بود. اين اقدام به مردم ايران اين پيام را می رساند که دولت آمريکا علاقه ای به رفع اختلافات ندارد. يادآوری می نماييم که در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی، دولت ايران داوطلبانه اقدام به تعليق فعاليت های غنی سازی خود نمود اما دولت جرج بوش نه تنها تن به توافق نداد، که ايران را يکی از محورهای شرارت ناميد. ما معتقديم تغيير رويکرد حکومت جمهوری اسلامی به مذاکرات هسته ای و بی اعتمادی به غرب، ناشی از عدم موفقيت دولت اصلاح طلب در دستيابی به يک توافق جامع با کشورهای غربی بود. نگرانی ما از اين بابت است که فشارهای کنگره بر دولت شما، آثار سوئی بر مذاکرات آينده هسته ای بر جای بگذارد و شکست مذاکرات، به بلندتر شدن صدای تندروها در هر دو طرف کمک برساند. از شما دعوت می کنيم تا با ممانعت از تکرار حوادث آن دوران به گشودن مسيری جديد در حل مسائل ميان دو طرف اقدام نماييد.

آقای رييس جمهور
ما بر اين اميد هستيم که دولت جديد ايران با اتخاذ سياست‌هايی معقول و با اولويت قرار دادن منافع ملی، به سوی توافق در مذاکرات هسته ای گام بردارد. فعالان سياسی و مدنی ايرانی از هر گونه اقدام دولت روحانی در عادی سازی روابط با جامعه جهانی حمايت می کنند و اين خواسته را مصرانه از دولت جديد مطالبه می نمايند.
ايرانيان در انتخابات رياست جمهوری گذشته پيام روشنی به رهبران ايران و کشورهای طرف مذاکره ايران دادند، خواست آنها رفع تنش های فی ما بين بود. مردم ايران در شرايطی بسيار سخت، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سياسی، رييس جمهوری را انتخاب کرده اند که قول تغيير داده بود. اکنون اين بر عهده شما و ساير زمامداران کشورهای تحريم کننده است که پيام مردم را بشنويد.
در شرايط فعلی رسيدن به يک راه حل که هم متضمن شفافيت کامل برنامه هسته ای ايران، و هم شامل رفع تحريم های اقتصادی باشد، ممکن و در دسترس است. در طول سی سال گذشته، عدم ارتباط رسمی ميان ايران و آمريکا امکان هر گونه توافق بر سر مسايل مورد مناقشه را سلب کرده است. اولين گام در بهبود اين رابطه اعتماد سازی متقابل است و توقف تشديد تحريم های کمرشکن، می تواند روشن ترين گام امريکا در اين راستا باشد. تا زمينه برای آغاز گفتگو با دولت جديد و برداشتن گام های متقابل از سوی ايران فراهم گردد.

۱. آبتين غفاری (هنرمند، فعال سياسی)
۲. آذر بهاری (فعال سياسی)
۳. آرش آزرمی (فعال مدنی)
۴. آرش حسينی پژوه (روزنامه نگار و دانشجو)
۵. آرش رئيسی (فعال سياسی)
۶. آرش رئيسی نژاد ( دانشجوی دکترای علوم سياسی دانشگاه ايالتی فلوريدا)
۷. آرنگ کشاورزيان ( استاد مطالعات خاورميانه و مطالعات اسلامی، دانشگاه نيويورک)
۸. آزاده اسدی (فعال مدنی)
۹. آزاده خسروشاهی (فعال مدنی)
۱۰. آزاده طباطبايی (فعال مدنی)
۱۱. آزاده کيان (استاد و رييس مرکز تحقيقات جنسيتی دانشگاه پاريس)
۱۲. آزيتا اسکندريون (فعال سياسی)
۱۳. آسيه امينی (روزنامه نگار)
۱۴. آصف بيات ( استاد جامعه‌شناسی و مطالعات خاورميانه، دانشگاه ايلينويز)
۱۵. آنا اديب کيا (فعال مدنی)
۱۶. آيدا ابروفراخ (فعال حقوق زنان)
۱۷. آيلين اسدی نژاد (فعال دانشجويی)
۱۸. ابراهيم صفری (فعال سياسی )
۱۹. ابراهيم مهتری (فعال حقوق بشر)
۲۰. ابراهيم نبوی (نويسنده و طنز پرداز)
۲۱. ابوالفضل جعفرپور (فعال سياسی (عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران شاخه يزد))
۲۲. ابوالفضل رحيمی نژاد (فعال سياسی)
۲۳. احد فاضلی (فعال مدنی)
۲۴. احسان ابراهيمی محتشم (فعال سياسی)
۲۵. احسان امينی (دانشجو)
۲۶. احسان جليليان (مدنی)
۲۷. احسان رمضانيان (فعال سياسی ليبرال)
۲۸. احسان مجتهدی (دانشجو)
۲۹. احسان منصوری (فعال سياسی)
۳۰. احسان نوربخش (دانشجو)
۳۱. احسان يزدی (فعال مدنی)
۳۲. احمد توکلی (دانشجوی دکترای الکترونيک)
۳۳. احمد جلالی فراهانی (روزنامه نگار)
۳۴. احمد شاکری (فعال سياسی جمهوريخواه)
۳۵. احمد صدری ( استاد جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی، کالج لِيک فارِست)
۳۶. احمد قديانی (فعال دانشجويی)
۳۷. احمد نقيب زاده ( استاد علوم سياسی، دانشگاه تهران)
۳۸. احمد نوری (فعال سياسی )
۳۹. ادريس صالحی گل سفيدی (فعال دانشجويی)
۴۰. اردوان اصحابی (فعال سياسی)
۴۱. ارژنگ عليپور (فعال دانشجويی)
۴۲. ارش خان دل (فعال سياسی دانشجويی)
۴۳. ارمغان عبيری (دانشجوی دکترای حقوق بين الملل)
۴۴. اسماعيل ختائی (فعال سياسی، عضو اتحاد جمهوری خواهان)
۴۵. اسماعيل زر گريان (فعال سياسی)
۴۶. اسيه باکری (فعال مدنی)
۴۷. اﺷﻜﺎﻥ ﻣﺠﻠلی (فعال سياسی)
۴۸. اشکان ايمان خان (دانشجوی مديريت/ نيوساوت ولز استراليا)
۴۹. اشکان جيهوری (مترجم)
۵۰. اشکان رضوی (کارشناس مسائل سياسی، عضو جبهه ملی ايران)
۵۱. اعظم السادات فاطمی (فعال مدنی)
۵۲. اکبر دوستدار (فعال سياسی جمهوريخواه)
۵۳. اکرم خيرخواه (فعال مدنی )
۵۴. البرز زمانی (فعال سياسی )
۵۵. الکس شمس (فعال سياسی)
۵۶. الناز کيان (فعال سياسی)
۵۷. الهه رستمی (استاد دانشگاه سواس، لندن)
۵۸. اﻟﻬﻪ ﻣﺠﺮﺩی (عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت)
۵۹. الياس خلج (فيزيکدان)
۶۰. اﻣﻴﺮ ﺁﺭﻳﺎﺯﻧﺪ (فعال مدنی)
۶۱. امير خالقی (فعال جنبش زنان)
۶۲. امير رشيدی (فعال سياسی)
۶۳. امير اعتدالی‌ (فعال سياسی جمهوريخواه)
۶۴. امير اميرقلی (فعال چپ )
۶۵. امير راهی (تحليلگر سياسی)
۶۶. امير رضايی (فعال سياسی)
۶۷. امير سراجی (کنشگر اجتماعی)
۶۸. امين بزرگيان (نويسنده)
۶۹. اوختای حسينی (فعال مدنی)
۷۰. ايرج باقرزاده (فعال سياسی)
۷۱. ايرج واحدی پور (فعال سياسی)
۷۲. ايوب جعفری (فعالی مدنی)
۷۳. بابک احمدی (نويسنده و مترجم)
۷۴. بابک دربيکی (فعال سياسی)
۷۵. بابک زمانيان (فعال سياسی)
۷۶. باقر احمدی (فعال حقوق بشر)
۷۷. بلال مرادويسی (مسئول ادوار شعبه کرمانشاه)
۷۸. بنفشه مدنی‌نژاد (استاد دانشگاه، دانشگاه ساوث وسترن)
۷۹. بهار سعادت (فعال سياسی)
۸۰. بهار کريمی-کربلايی (پرستار، مدرس، فعال مدنی)
۸۱. بهداد بردبار (پژوهشگر)
۸۲. بهرام اسماعيل بيگی (فعال سياسی)
۸۳. بهرام عباسی (فعال مدنی)
۸۴. بهروز ذاکری (دانشجو)
۸۵. ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻧﻴﺎ (فعال سياسی)
۸۶. بهروز فتح‌علی (فعال سياسی)
۸۷. بهروز کاظمی (روزنامه نگار)
۸۸. بهزاد باقری (فعال سياسی)
۸۹. بهمن عليزاده (فعال سياسی جمهوريخواه)
۹۰. بهمن ملک (فعال سياسی جمهوريخواه)
۹۱. بهنام نيکزاد (فعال دانشجويی)
۹۲. بيتا موستوفی (وکيل و فعال اجتماعی)
۹۳. بيژن خواجه پور خويی (تحليل گر اقتصادی)
۹۴. بيژن صف سری (روزنامه نگار)
۹۵. ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮﻣﺪﻱ (فعال زنان)
۹۶. پرستو فخاريان (دانشجو - روزنامه نگار)
۹۷. ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻴﻦ ﺯاﺩﻩ (فعال سياسی)
۹۸. پروين کهزادی (فعال حقوق بشر و سياسی)
۹۹. پرويز شهپر (فعال سياسی)
۱۰۰. پروين بختيارنژاد (روزنامه نگار - فعال جنبش زنان)
۱۰۱. پريسا کاکائی (حقوق کودکان/حقوق زنان )
۱۰۲. پونه معقول (پژوهشگر اجتماعی)
۱۰۳. ﭘﻮﻳﺎ ﻗلی ﭘﻮﺭ (فعال سياسی)
۱۰۴. پويان چيتگرزاده (فعال اجتماعی)
۱۰۵. پويان فخرايی (روزنامه نگار و فعال سياسی)
۱۰۶. پويش عزيز الدين (فعال اجتماعی)
۱۰۷. پيام اولادعظيمی (فعال دانشجويی)
۱۰۸. پيمان ملاز (فعال سياسی)
۱۰۹. تارا سپهری‌فر (فعال حقوق بشر)
۱۱۰. تايماز عظيمی (دانشجويدکترای فلسفه، دانشگاه ادينبرگ)
۱۱۱. تقی رحمانی (فعال سياسی ملی مذهبی)
۱۱۲. تيرداد بنکدار (فعال سياسی)
۱۱۳. جاويد فخريان (فعال سياسی)
۱۱۴. جعفر قديم خانی (فعال مدنی)
۱۱۵. جلال خرمن بيز (فعال مدنی)
۱۱۶. ﺟﻼﻝ ﻣﺤﻤﺪﻟﻮ (فعال سياسی)
۱۱۷. جليل محمديان (فعال مدنی)
۱۱۸. جواد دردکشان (فعال سياسی)
۱۱۹. جواد عليخانی (فعال سياسی)
۱۲۰. حامد ابراهيمی نژاد (خبرنگار)
۱۲۱. حامد حقيقت نيا (دانشجو / فعال سياسی)
۱۲۲. حامد رهبری (پزشک)
۱۲۳. حامد سياسی راد (فعال دانشجويی)
۱۲۴. حامد شجاعی (فعال دانشجويی)
۱۲۵. حامد صرافپور (فعال حقوق بشر)
۱۲۶. حامد ورمزيار (فعال دانشجويی)
۱۲۷. ﺣﺒﻴﺒﻪ ﮔﻠﺮﺥ (فعال سياسی)
۱۲۸. حجت نظری (فعال سياسی)
۱۲۹. حجت‌الله مرادی (روزنامه نگار)
۱۳۰. حسن امينی (فعال دانشجويی)
۱۳۱. حسن فرشتيان (حقوقدان و پژوهشگر علوم دينی)
۱۳۲. حسن هادوی (فعال سياسی)
۱۳۳. حسن يوسفی اشکوری (پژوهشگر علوم دينی و روزنامه نگار)
۱۳۴. حسن يونسی (فعال سياسی)
۱۳۵. ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻆﻔﺮی (فعال سياسی)
۱۳۶. ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﺭانی ﻧﮋاﺩ (روزنامه‌نگار و فعال سياسی)
۱۳۷. حسين جاودانی (فعال دانشجويی)
۱۳۸. حسين رئيسی (فعال حقوق بشر)
۱۳۹. حسين رسولی (فعال دانشجويی)
۱۴۰. حسين طيب (فعال سياسی)
۱۴۱. حسين غلامی (فعال مدنی)
۱۴۲. حسين کمالی (استاد مطالعات خاورميانه، کالج برنارد، دانشگاه کلمبيا)
۱۴۳. حسين موسوی (فعال اجتماعی)
۱۴۴. حسين نقاشی (فعال سياسی)
۱۴۵. حسين يزدی (فعال سياسی)
۱۴۶. حمزه غالبی (دانشجو)
۱۴۷. حميد دباشی (استاد مطالعات ايران و ادبيات تطبيقی، دانشگاه کلمبيا)
۱۴۸. حميد هداوند (فعال سياسی)
۱۴۹. حميدرضا (ماهان) محمدی (فعال سياسی)
۱۵۰. حنيف مزروعی (روزنامه نگار)
۱۵۱. داريوش محمدپور (پژوهشگر علوم سياسی)
۱۵۲. داريوش وثوقی (فعال سياسی جمهوريخواه)
۱۵۳. داود دشتبانی (فعال سياسی و روزنامه نگار)
۱۵۴. ﺩاﻭﻭﺩ ﺭﻭﺷنی (فعال سياسی)
۱۵۵. داوود مرادی گراوند (پژوهشگر)
۱۵۶. درسا سبحانی (فعال در حيطه حق تحصيل)
۱۵۷. دنيا اکبری (فعال مدنی)
۱۵۸. راحيل عادلی (فعال دانشجويی)
۱۵۹. رادين صالحی (فعال مدنی)
۱۶۰. راز توکيلی (دانشجو)
۱۶۱. رامتين غفاری (فعال سياسی)
۱۶۲. رامين جهانبگلو (استاد فلسفه دانشگاه يورک)
۱۶۳. رامين کريميان (پژوهشگر علوم اجتماعی)
۱۶۴. رجبعلی مزروعی (نماينده سابق مجلس ششم شورای اسلامی)
۱۶۵. رشيد اسماعيلی (پژوهشگر و فعال سياسی)
۱۶۶. رضا باوفا (فعال سياسی)
۱۶۷. رضا جعفريان (فعال سياسی-مدنی)
۱۶۸. رضا جوشنی (فعال سياسی جمهوری خواه)
۱۶۹. رضا حاجی (فعال ملی مذهبی)
۱۷۰. رضا حاجی‌حسينی (روزنامه‌نگار)
۱۷۱. رضا رفيعی (روزنامه نگار)
۱۷۲. رضا عليجانی (پژوهشگر و فعال سياسی)
۱۷۳. رضا فانی يزدی (فعال سياسی)
۱۷۴. رضا کريمی (فعال سياسی)
۱۷۵. رضا مير (فعال سياسی)
۱۷۶. رهام افغانی‌خراسکانی (محقق دانشگاهی)
۱۷۷. روح الله رحيم پور (فعال مدنی )
۱۷۸. روح‌الله شهسوار (وبلاگ‌نويس/ عضو شاخه‌ی دانشجويان جبهه‌ی مشارکت ايران اسلامی)
۱۷۹. روزبه کريمی (روزنامه نگار)
۱۸۰. روزبهان اميری (فعال سياسی)
۱۸۱. روژين محمدی (فعال زنان)
۱۸۲. رويا بلوری (فعال زنان)
۱۸۳. ريحانه طباطبايی (فعال سياسی)
۱۸۴. زهرا مظفری ( فعال دانشجويی)
۱۸۵. زهره شاکری (فعال سياسی)
۱۸۶. زيبا ميرحسينی (استاد دانشگاه، دانشگاه سواس)
۱۸۷. زينت اسماييل زاده (فعال حقوق بشر)
۱۸۸. ساجده عرب سرخی (فعال مدنی)
۱۸۹. ﺳﺎﺟﺪﻩ ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﺭاﺩ (فعال سياسی)
۱۹۰. سارا به فروتن (فعال دانشجويی)
۱۹۱. ﺳﺎﺭﻧﮓ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭ (فعال سياسی)
۱۹۲. سپيده کلانتريان (حقوقدان)
۱۹۳. سپيده رجايی راد (دانشجو و فعال زنان)
۱۹۴. سردار انصاری (فعال سياسی)
۱۹۵. سروش دباغ (استاد مدعو دانشگاه تورنتو، دپارتمان مطالعات تاريخی)
۱۹۶. ﺳﻌﻴﺪﻩ اﺳﻼﻣﻴﻪ (ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ)
۱۹۷. ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻛﺮﺩی‌ﻧﮋاﺩ (فعال سياسی)
۱۹۸. سعيد آگنجی (فعال سياسی)
۱۹۹. سعيد پورحيدر (روزنامه نگار)تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


۲۰۰. سعيد دادگر (فعال فرهنگی)
۲۰۱. سعيد شريعتی (عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی)
۲۰۲. سعيد عسکرزاده (فعال سابق دانشجويی)
۲۰۳. سعيد نادری (فعال سياسی)
۲۰۴. سعيد نورمحمدی (فعال سياسی)
۲۰۵. سعيد وفا (فعال سياسی )
۲۰۶. سعيده سهرابی (حقوق دان)
۲۰۷. سلام رسولی (فعال سياسی)
۲۰۸. سمانه موسوی (فعال زنان)
۲۰۹. سميه رشيدی (فعال زنان )
۲۱۰. سهراب کريمی (فعال دانشجويی)
۲۱۱. سهند زمانی (فعال سياسی )
۲۱۲. سهيل جان‌نثاری (دانشجو)
۲۱۳. سهيل گوهری (فعال سياسی)
۲۱۴. سهيلا وحدتی (فعال مدنی)
۲۱۵. سورنا هاشمی (فعال سياسی)
۲۱۶. ﺳﻴﺪ ﻋﻼ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺰاﻳﺮی (فعال سياسی)
۲۱۷. سياوش رضائيان (فعال سياسی)
۲۱۸. سيد احمد شمس ( فعال سياسی)
۲۱۹. سيد صابر ابطحی (فعال دانشجويی)
۲۲۰. سيد عليرضا سيد حائری (فعال دانشجويی)
۲۱. سيد مصطفی رخ‌صفت ( صاحب‌ امتياز ماهنامه‌ی کيان)
۲۲۲. سيدعلی عظيمی (فعال سياسی)
۲۲۳. سيدمحمد برار (مهندس معمار - شهرساز)
۲۲۴. سيما شاخساری ( استاد مطالعات زنان و جنسيت، کالج ولسلی)
۲۲۵. شاهين زينعلی (روزنامه نگار)
۲۲۶. شاهين نوربخش (فعال سياسی)
۲۲۷. شهاب الدين شيخی (روزنامه نگار)
۲۲۸. شهاب الدين طباطبايی (روزنامه نگار/عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی)
۲۲۹. شهرام تهرانی‌ (فعال سياسی جمهوريخواه)
۲۳۰. شهرزاد عالم فتحی (فعال مدنی)
۲۳۱. شهروز فروتن کيا (فعال محيط زيست)
۲۳۲. شيرين دقيقيان (فعال سياسی جمهوريخواه)
۲۳۳. شيما هوشيار (فعال مدنی)
۲۳۴. شيوا تقوی (دانشجو)
۲۳۵. صابر ابطحی (فعال دانشجويی)
۲۳۶. صابر عباسيان (فعال سياسی)
۲۳۷. صادق زيباکلام (استاد علوم سياسی دانشگاه تهران)
۲۳۸. صادق سلطانی (مترجم)
۲۳۹. صادق شجاعی (فعال سياسی)
۲۴۰. صدرا سمنانی رهبر (فعال سياسی)
۲۴۱. صدرا شهاب (فعال مدنی)
۲۴۲. ضيا عابدی (فعال سياسی)
۲۴۳. طاها هواخور (دانشجو)
۲۴۴. طهماسب وزيری (فعال سياسی )
۲۴۵. عارفه توانافر (فعال سياسی)
۲۴۶. ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻴﺪاﺭ (فعال سياسی)
۲۴۷. عباس زرگر (وکيل دادگستری)
۲۴۸. عبدالسلام سليمی (فعال مدنی)
۲۴۹. عبدالعلی بازرگان (پژوهشگر و فعال سياسی)
۲۵۰. عرفان شريفی (فعال سياسی)
۲۵۱. عزيز کرملو (فعال سياسی جمهوريخواه)
۲۵۲. عسل حضرتی (دانشجو)
۲۵۳. ﻋﺴﻞ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ (ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ)
۲۵۴. عطا تهرانچی (فعال سياسی)
۲۵۵. عقاب علی احمدی (ناشر)
۲۵۶. علی کمره ای (فعال در امور فرهنگی و اجتماعی)
۲۵۷. ﻋﻠﻲ ﺳﻤﻴﻊ ﺯاﺩﻩ (فعال سياسی)
۲۵۸. علی اکبر موسوی (خوئينی) (پژوهشگر دانشگاه و فعال مدنی )
۲۵۹. علی اکرمی (فعال سياسی، روزنامه نگار)
۲۶۰. ﻋﻠی اﻣﻴﺮﻱ (ﻓﻌﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳی)
۲۶۱. علی پرسان (فعال مدنی و حقوق بشر)
۲۶۲. علی تارخ (فعال سياسی)
۲۶۳. علی تقی پور (فعال سابق دانشجويی)
۲۶۴. علی حسين قاضی زاده ( فعال دانشجويی)
۲۶۵. علی رضايی (پژوهشگر سياسی)
۲۶۶. علی سرداری (فعال ملی مذهبی)
۲۶۷. علی شاکری (فعال سياسی)
۲۶۸. علی طباطبايی (فعال سياسی)
۲۶۹. علی عبدی (فعال دانشجويی - دانشجوی دکتری دانشگاه ييل)
۲۷۰. علی عبيری (دانشجو)
۲۷۱. علی عجمی (فعال سياسی)
۲۷۲. علی معينی (فعال سياسی)
۲۷۳. علی ميرسپاسی (استاد مطالعات خاورميانه و جامعه‌شناسی، دانشگاه نيويورک)
۲۷۴. علی نصرتی (دانشجو)
۲۷۵. علی نقی مشايخی (استاد مديريت، دانشگاه صنعتی شريف)
۲۷۶. علی نيکويی (فعال حقوق بشر)
۲۷۷. علی هنری (فعال سياسی)
۲۷۸. علی وفقی (فعال سياسی)
۲۷۹. عليرضا ابوفاضلی (فعال سياسی)
۲۸۰. عليرضا روشن (فعال مدنی)
۲۸۱. عليرضا غلامحسينی (فعال دانشجويی)
۲۸۲. عليرضا فيروزی (فعال دانشجويی)
۲۸۳. عليرضا کفايی (فعال سياسی)
۲۸۴. غزل حضرتی (خبرنگار)
۲۸۵. فائزه ضيائی (فعال اجتماعی)
۲۸۶. فاريا بارلاس (فعال مدنی)
۲۸۷. فاطمه حقيری (فعال سياسی)
۲۸۸. فاطمه خردمند (روزنامه نگار)
۲۸۹. فاطمه طياری (فعال سياسی )
۲۹۰. فاطمه کشاورز (استاد زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه مريلند)
۲۹۱. فخرالسادات محتشمی پور (عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی)
۲۹۲. فرزانه روستايی (روزنامه نگار)
۲۹۳. فرشاد توماج (فعال اصلاح طلب)
۲۹۴. فرشيد فاريابی (فعال ملی مذهبی)
۲۹۵. فرهاد رحمتی (استاد رياضيات، دانشگاه پلی تکنيک تهران)
۲۹۶. فرهاد روحی (فعال سياسی، عضو اتحاد جمهوريخواهان ايران)
۲۹۷. فرهاد فرجاد (فعال سياسی جمهوريخواه)
۲۹۸. فرهاد نوری (روزنامه نگار)
۲۹۹. فرهمند عليپور (روزنامه نگار)
۳۰۰. فرهنگ کاشانی (دانشجو)
۳۰۱. فريبا خاکباز (فعال سياسی)
۳۰۲. فريبا غيور (فعال مدنی)
۳۰۳. فريد هاشمی (فعال دانشجويی)
۳۰۴. فهيمه ملتی (فعال مدنی)
۳۰۵. فواد شمس (روزنامه نگار)
۳۰۶. فيروزه رمضان زاده (روزنامه نگار)
۳۰۷. کيوان فروزان (فعال مدنی)
۳۰۸. کامران رحيمی (فعال سياسی)
۳۰۹. کامران رستگار ( استاد دانشگاه، مسئول بخش عربی دانشگاه توفتس)
۳۱۰. کامليا حاج قاسم (هنرمند)
۳۱۱. کامياب گيوه کی (فعال دانشجويی)
۳۱۲. کاميار بهرنگ (فعال سياسی)
۳۱۳. کاميار گيوه کی (فعال دانشجويی)
۳۱۴. کاوش ساعی (روزنامه نگار و فعال فرهنگی)
۳۱۵. کاوه احسانی ( استاد مطالعات بين‌الملل، دانشگاه دوپال، شيکاگو)
۳۱۶. کاوه رضايی شيراز (فعال دانشجويی)
۳۱۷. کتايون پزشکی (فعال حقوق بشر)
۳۱۸. کمال ناصری (دانشجو)
۳۱۹. کورش جنتی (فعال فرهنگی)
۳۲۰. کورش رقاب (فعال سياسی جمهوريخواه)
۳۲۱. کوروش راد (فعال حقوق بشر)
۳۲۲. کوهزاد اسماعيلی (فعال ملی مذهبی)
۳۲۳. کوهيار گودرزی (فعال حقوق بشر)
۳۲۴. کيانوش بوستانی (دانشجوی حقوق داشنگاه شفيلد)
۳۲۵. کيومرث مرزبان (طنزپرداز)
۳۲۶. گلبرگ باشی (استاد مطالعات ايران و خاورميانه، دانشگاه راتگرز)
۳۲۷. گلنار دروديان (دانشجو)
۳۲۸. گودرز اقتداری (استاد دانشگاه)
۳۲۹. لاله خليلی ( استاد سياست خاورميانه، دانشگاه سواس)
۳۳۰. لهراسب زينالی (فعال سياسی و مدنی)
۳۳۱. ليدا حسينی نژاد (روزنامه نگار)
۳۳۲. ليلا فردادمهر (دانشجو)
۳۳۳. مانا رضاييان (دانشجو)
۳۳۴. متين مشکين (فعال سياسی)
۳۳۵. مجتبی نجفی (روزنامه نگار)
۳۳۶. ﻣﺠﻴﺪ ﺭﺳﺘمی (فعال سياسی)
۳۳۷. ﻣﺠﻴﺪ ﻛﻠﺜﻮمی (فعال سياسی)
۳۳۸. مجيد تمجيدی (فعال مدنی)
۳۳۹. مجيد سراچی (فعال حقوق بشر)
۳۴۰. مجيد نصيری نژاد (دانشجو)
۳۴۱. محسن حيدريان (فعال سياسی جمهوريخواه)
۳۴۲. محسن سهرابی (فعال دانشجويی)
۳۴۳. محسن مينوی (فعال ملی مذهبی)
۳۴۴. محمد ارسی (فعال سياسی)
۳۴۵. محمد اسماعيل صحابه تبريزی (فعال سياسی)
۳۴۶. محمد اوليايی فرد (وکيل)
۳۴۷. محمد برقعی (استاد دانشگاه و فعال سياسی)
۳۴۸. محمد پوراسماعيلی (فعال سباسی و مدنی)
۳۴۹. محمد پورعبدالله (فعال سياسی)
۳۵۰. محمد جواد دردکشان (فعال ملی مذهبی)
۳۵۱. محمد حافظ حکمی (فعال سياسی)
۳۵۲. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮﺭﺑﻚ (فعال سياسی)
۳۵۳. محمد حسين خليلی اردکانی (نماينده مجلس ششم )
۳۵۴. محمد حسين کمالی (دانشجوی علوم سياسی)
۳۵۵. محمد حسينی فر (فعال مدنی)
۳۵۶. محمد رضايی (فعال دانشجويی)
۳۵۷. محمد سهيمی ( استاد علم مواد و مهندسی شيمی، دانشگاه کاليفرنيای جنوبی)
۳۵۸. ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﭘﻮﺭﻳﺎﻥ (فعال سياسی)
۳۵۹. ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳفی (فعال سياسی)
۳۶۰. محمد شوراب (فعال سياسی)
۳۶۱. محمد صادقی (فعال سياسی)
۳۶۲. محمد صديقی (عضو سازمان ادوار تحکيم وحدت)
۳۶۳. محمد غلام ابوالفضل (روزنامه نگار)
۳۶۴. "محمد قائم‌مقامی
" (فعال سياسی)
۳۶۵. محمد محسنی (فعال مدنی)
۳۶۶. ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﺩاﻣﺎﺩی (فعال سياسی)
۳۶۷. محمد هادی مهران پور (دانشجو)
۳۶۸. محمدجواد مظفری ( عضو مشارکت جوانان و زندانی سياسی)
۳۶۹. محمدرضا سرداری (فعال مدنی و روزنامه نگار)
۳۷۰. محمدرضا شفيع زاده (فعال سياسی)
۳۷۱. محمدرضا ماله مير (دانشجو )
۳۷۲. محمدرضا معينی فيض آبادی (استاد اقتصاد)
۳۷۳. محمود صدری ( استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه تگزاس شمالی)
۳۷۴. محمود کريمی-حکاک ( استاد هنرهای خلاقانه (تئاتر)، کالج سينا)
۳۷۵. محمودرضا فرخيان (فعال سياسی)
۳۷۶. مرتضی اصلاحچی (فعال سياسی)
۳۷۷. مرتضی صادقی (فعال سياسی)
۳۷۸. مرتضی کاظميان (فعال ملی مذهبی)
۳۷۹. مرضيه آذرافزا (فعال زنان)
۳۸۰. مرضيه آريان فر (عضو سازمان دانش آموختگان ادوارتحکيم وحدت - شعبه اصفهان)
۳۸۱. مرضيه اميری (فعال مدنی)
۳۸۲. مريم خزائلی (پژوهشگر مطالعات جنسيت و مهاجرت، دانشگاه ولنگنگ، استراليا)
۳۸۳. مريم سلطانی راد (فعال دانشجويی)
۳۸۴. مريم شربتدارقدس (فعال مدنی)
۳۸۵. مريم قربانی فر (روزنامه نگار)
۳۸۶. مزدک نصيری (فعال مدنی)
۳۸۷. مژگان مدرس علوم (روزنامه نگار)
۳۸۸. مسعود آذری (فعال سياسی جمهوريخواه)
۳۸۹. مسعود بهنود (روزنامه نگار)
۳۹۰. مسعود حبيبی (فعال دانشجويی)
۳۹۱. مسعود دباغی (روزنامه نگار)
۳۹۲. مسعود قريشی (فعال مدنی)
۳۹۳. مسعود لواسانی (روزنامه نگار)
۳۹۴. مسلم کرخی (فعال مدنی)
۳۹۵. مصطفی خسروی (عضو شورای سياست گذاری سازمان دانش آموختکان ايران)
۳۹۶. ﻣﺼﻂﻔی ﺭﺳﺘﻪ ﻣﻘﺪﻡ (فعال سياسی)
۳۹۷. مصطفی غفوری (فعال سابق دانشجويی)
۳۹۸. مصطفی نبی زاده (فعال مدنی )
۳۹۹. مقصود فراستخواه (استاد دانشگاه)
۴۰۰. مليحه زهتاب (فعال سياسی جمهوريخواه)
۴۰۱. مليحه محمدی (فعال سياسی جمهوريخواه)
۴۰۲. مهدی مظفری ( فعال اجتماعی)
۴۰۳. مهدی آذری (فعال سياسی)
۴۰۴. مهدی اصل زعيم (فعال سياسی)
۴۰۵. مهدی الياسی (روزنامه نگار)
۴۰۶. مهدی امينی زاده (فعال ملی مذهبی)
۴۰۷. مهدی بلخاری (فعال دانشجويی)
۴۰۸. مهدی تلغری زاده (فعال ملی مذهبی)
۴۰۹. مهدی حاجتی (فعال مدنی )
۴۱۰. مهدی روحانی (فعال دانشجويی)
۴۱۱. مهدی سحرخيز (فعال مدنی)
۴۱۲. مهدی صفاريان (دانشجو)
۴۱۳. مهدی ممکن (فعال ملی مذهبی)
۴۱۴. مهدی موجی (دانشجو)
۴۱۵. مهدی نخل احمدی (فعال حقوق بشر)
۴۱۶. مهدی نوذر (فعال سياسی)
۴۱۸. مهدی نوربخش (استاد دانشگاه هاريسبورگ)
۴۱۹. مهدی يار محمدی (فعال سياسی)
۴۲۰. مهديه گلرو (فعال سياسی)
۴۲۱. مهران فرجی (روزنامه نگار )
۴۲۲. مهرداد احسانی پور (فعال سياسی)
۴۲۳. مهرداد احمدزاده (فعال ملی مذهبی)
۴۲۴. مهرداد اصلانی (فعال مدنی)
۴۲۵. مهرداد اعظمی (دانشجو)
۴۲۶. مهرزاد محموديان (مدرس)
۴۲۷. مهوش محمدی (فعال سياسی )
۴۲۸. موسی ساکت (مسوول شعبه آذربايجان شرقی سازمان دانش آموختگان ايران)
۴۲۹. ميثاق جوادپور (فعال دانشجويی)
۴۳۰. ميثم معتمدنيا (فعال حقوق بشر)
۴۳۱. ميثم وره چهر (فعال سياسی)
۴۳۲. ميراردوان اسدی (فعال مدنی)
۴۳۳. ميلاد حسينی کشتان (فعال دانشجويی)
۴۳۴. ميلاد شويکلو (فعال سياسی)
۴۳۵. نادر هاشمی (استاد دانشگاه دنور)
۴۳۶. ﻧﺎﺩﺭﻩ ﺭﺿﺎيی (فعال سياسی)
۴۳۷. ناصر ليوانی (فعال ملی مذهبی)
۴۳۸. ناهيد مولوی (فعال سياسی)
۴۳۹. نجات بهرامی (فعال سياسی )
۴۴۰. نرمين حيدرزاده (هنرمند)
۴۴۱. ﻧﺴﻴﻢ ﭼﺎﻻکی (فعال سياسی)
۴۴۲. نسيم خسروی (فعال حقوق زنان)
۴۴۳. نسيم سلطانی بيگی (روزنامه نگار)
۴۴۴. نعيمه دوستدار (روزنامه نگار و فعال زنان)
۴۴۵. نفيسه شريفی (دانشجو)
۴۴۶. نفيسه نعمتی (فعال مدنی)
۴۴۷. نگين بانک (فعال مدنی)
۴۴۸. نويد يوسفيان (دانشجو)
۴۴۹. نياز سليمی (فعال مدنی)
۴۵۰. نيکی اخوان ( استاد مطالعات رسانه، دانشگاه کاتوليک امريکا)
۴۵۱. نيما دهقانی (روزنامه نگار)
۴۵۲. نيما سمکنژاد (دانشجو)
۴۵۳. نينا بيک (فعال سياسی)
۴۵۴. هادی مظفری (دانشجو)
۴۵۵. هادی باقری (فعال مدنی)
۴۵۶. هادی کحال زاده (فعال سياسی)
۴۵۷. هادی کيکاووسی (نويسنده)
۴۵۸. هرمز زمانی (فعال سياسی جمهوريخواه)
۴۵۹. هژير شريفی (روزنامه نگار)
۴۶۰. هنگامه هويدا (شاعر)
۴۶۱. وحيد کريمی پور (استاد دانشگاه شريف دانشکده فيزيک)
۴۶۲. يادی قربانی (فعال سياسی)
۴۶۳. ياسر معصومی (فعال ملی مذهبی)
۴۶۴. يدالله قربانی (فعال سياسی جمهوريخواه)
۴۶۵. يرواند آبراهاميان (استاد تاريخ و سياست ايران و خاورميانه، کالج باروک)
۴۶۶. يسنا رضاييان (دانشجو)


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016