چهارشنبه 16 مرداد 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

احتمال افزايش خاموشي‌ها ظرف 15 روز آينده، فارس

به پيشنهاد مدير عامل شركت برق شهر تهران، شوراي برنامه‌ريزي استان تهران با توزيع لامپ كم مصرف با قيمت يارانه‌اي بين كارمندان دولت از فردا موافقت كرد.وي نسبت به احتمال افزايش خاموشي ها ظرف 15 روز آينده در صورت عدم كاهش مصرف تذكر داد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
ترابي امروز در دقايق پاياني جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران با ارائه گزارشي از وضعيت و ميزان مصرف برق در شهر تهران خطاب به اعضاي حاضر در جلسه شوراي برنامه‌ريزي استان تهران گفت: با وجود صرفه جويي‌هاي انجام گرفته اما مصرف برق در حدي است كه اگر صرفه جويي بيشتري انجام نگيرد احتمال افزايش مدت زمان خاموشي‌ها طي 15 روز آينده در شهر تهران وجود دارد.

وي كه با پيشنهاد توزيع لامپ كم مصرف بين كاركنان دولت در سازمان‌ها در اين جلسه حضور يافته بود، در رابطه با ضرورت اجراي اين طرح تأكيد كرد: توزيع 2 ميليون لامپ كم مصرف در بين كاركنان موجب كاهش 20 درصدي مصرف برق و اجراي موفقيت آميز آن مانع افزايش خاموشي‌ها در سطح شهر تهران مي‌شود.

مدير عامل شركت برق شهر تهران كه به پيشنهاد اعضا با اجراي طرح در كليه استان تهران موافقت كرد، اظهار داشت: در اين طرح به هريك از كارمندان سازمان‌هاي دولتي و عمومي، 10 عدد لامپ كم مصرف با قيمت لامپ رشته اي (500) تومان واگذار مي‌گردد و هزينه آن از فيش حقوقي كارمندان كسر مي‌شود.

وي ادامه داد: قيمت لامپ قابل واگذاري از طرف اين شركت يارانه‌اي و به نرخ هزار و 250 ريال بوده و مابه التفاوت مبلغ فوق تا قيمت لامپ رشته‌اي (500تومان) به عنوان كمك غيرنقدي از محل اعتبارات ناشي از صرفه‌جويي سازمان متبوعه اعمال مي‌گردد.هر سازمان مي‌تواند هزينه لامپ كم مصرف تحويلي (به ازاي هر لامپ 1250 تومان ) از اين شركت را در اقساط سه ماهه پرداخت كند.

ترابي با اشاره به نتايج اجراي اين طرح در شهر تهران خاطرنشان كرد: با وجود 200 هزار كارمند بخش دولتي عمومي در شهر تهران ميزان لامپ واگذاري بالغ بر 2 ميليون شعله حداكثر طي يك ماه انجام خواهد گرفت.در صورتي كه لامپ‌هاي فوق جايگزين لامپ‌هاي رشته‌اي موجود در منازل گردد، پيش بيني مي‌شود بين 40 تا 60 مگاوات در پيك بار استان تهارن صرفه جويي شود و هزينه‌هاي برقي مصرفي كارمندان نيز تا 20 درصد كاهش يابد.

كيارشي معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران پيشنهاد يكي از اعضاي حاضر را در ارتباط با دريافت هزينه 500 توماني واگذاري هر لامپ گفت: دستگاه‌ها مي‌توانند در حد بضاعت و توانايي مالي خود همه يا بخشي از هزينه‌هاي پرداختي كارمندان خود را پرداخت كنند استانداري نيز اعتبار صرف شده توسط آنان را در بخش‌هاي بودجه‌اي دستگاه‌ها لحاظ خواهد كرد.هر چند دريافت مبلغي از كارمندان موجب توجه آنان به ارزش كالاي دريافتي توسط آنان مي‌شود كه پيشنهاد ما همان 500 تومان است.

Copyright: gooya.com 2016