پنجشنبه 24 مرداد 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

قطع همزمان آب و برق در برخی از استان ها، سرمايه

سرمايه: براساس گفته های شماری از نمايندگان مجلس در برخی از شهرستان های کشور سهميه بندی برق به همراه سهميه بندی آب اعمال می شود. اين در حالی است چندی پيش معاون وزير نيرو در امور آبفا تاکيد داشت به هيچ وجه جيره بندی و سهميه بندی آب در دستور کار وزارت نيرو قرار نخواهد گرفت.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
از سوی ديگر در بسياری از استان های کشور و حتی برخی از مناطق استان تهران به دليل عدم لوله کشی آب و استفاده از پمپ در زمان قطع برق، استفاده از آب نيز غيرممکن می شود اين در حالی است که تامين آب و برق توسط دولت جزء ضروری ترين نيازهای اوليه در هر کشور محسوب می شود.
در عين حال به گفته نمايندگان برخی از شهرستان ها بسياری از شهروندان از نبود همزمان آب و برق ابراز نارضايتی کرده اند.
در حال حاضر روزانه بيش از چهار ساعت خاموشی به همراه قطع آب در شماری از شهرستان های کشور به ويژه مناطق جنوبی کشور رخ می دهد اما به رغم وعده های وزارت نيرو برای بهبود شرايط موجود هيچ تغييری در کاهش ساعات خاموشی ها رخ نداده است.

نارضايتی شهروندان
عسکر جلاييان نماينده دير، کنگان و جم در گفت وگو با «سرمايه» در اين باره می گويد: «متاسفانه به محض اينکه برق قطع می شود به همراه آن آب نيز قطع می شود.»
وی افزود: «البته ساعات خاموشی های برق به همراه قطع آب در نقاط مختلف اين استان متفاوت است.»
به گفته وی قطعی برق در شهرستان کنگان به صورت نوبتی اعمال می شود و در کنار قطعی برق، قطعی آب نيز اتفاق می افتد که بسياری از کارهای روزمره و پيش افتاده شهروندان را دچار اختلال می کند.
وی با اشاره به وعده وزير نيرو مبنی بر کاهش حداکثری ساعات خاموشی های برق در مناطق گرمسير به ويژه استان بوشهر گفت: «متاسفانه نه تنها اين امر تاکنون محقق نشده بلکه ساعات خاموشی ها به همراه قطع آب افزايش يافته است.»
اين نماينده بوشهر به اعتراض و نارضايتی مردم اين شهرستان اشاره کرد و گفت: «با توجه به شرايط آب و هوايی اين استان، نبود آب و برق نارضايتی بسياری از مردم را از عملکرد نامطلوب مسوولان به همراه دارد.»

وابستگی به برق و نوسانات شديد
علی ديرباز نماينده بندرعباس در گفت وگو با «سرمايه» گفت: «در حال حاضر به لحاظ وابستگی اکثر مصارف به برق، اين وابستگی متوجه تامين آب هم شده چرا که هنگام خاموشی های گسترده که هر روز اتفاق می افتد بسياری از مجتمع های بزرگ که تامين آب آنان با پمپ صورت می گيرد با مشکل روبه رو می شود، مگر اينکه مجتمعی دارای برق اضطراری باشد که اين موضوع برای همه امکان پذير نيست.»
وی يکی ديگر از مشکلات بندرعباس را نوسانات شديد برق عنوان کرد و افزود: «به دليل گرما و دمای بالای هوا مصرف برق در تابستان نسبت به زمستان افزايش نسبی دارد که اين عامل سبب بروز نوسانات شديد برق در شبکه می شود.»
وی در ادامه اضافه کرد: «مشکل ديگر عدم واگذاری به موقع انشعابات برق و در نوبت های طولانی قرارگرفتن مشترکان برق است چرا که تجهيزات موردنياز به دليل تحريم های موجود وجود ندارد و اين پروسه را با تاخير مواجه ساخته است.»
ديرباز با اشاره به کيفيت نامطلوب آب شرب در بندرعباس اظهار داشت: «با توجه به اينکه در وضعيت خشکسالی هم قرار داريم قطعاً کيفيت آب نمی تواند مطلوب باشد اما از نظر سازمان آب استان کيفيت آب شرب در حد معمول استاندارد قرار دارد.»
به گفته وی فشار آب شرب ها هنگام شرايط عادی و برق دار بودن مشترکان بسيار پايين است تا جايی که به طبقات بالايی يک ساختمان آب نمی رسد.
وی افزود: «همچنين شبکه های توزيع آب و لوله ها بسيار فرسوده و قديمی بوده و قدمت تصفيه خانه های استان چندين ساله هستند که در کيفيت آب شرب بسيار تاثير گذارند.»

فشار کم آب
علی سرافرازی نماينده سابق مشهد در گفت وگو با «سرمايه» در اين باره می گويد: «خوشبختانه در مشهد و استان خراسان قطعی برق خيلی کمتر از ساير استان ها صورت می گيرد.»
به گفته وی يکی از عمده ترين مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد فشار بسيار کم آب در اين شهرستان است.
سرافرازی خاطرنشان کرد: «امسال در مشهد قطعی آب و برق همانند ساير استان ها رخ نداد و تنها دغدغه فشار کم آب در ساعات روز بوده است.»

قطع آب به همراه خاموشی ها
يک ساکن منطقه غرب تهران از قطع آب هنگام خاموشی های برق خبر داد و گفت: «متاسفانه اين شرايط خيلی بد است که هم آب نباشد و هم برق، اينطوری يعنی بايد بيکار در يک جا بنشينی و منتظر شوی که برق و آب وصل شود.»

اعتراض شهروندان جنوبی کشور به نبود آب و برق
يک شهروند اهوازی در گفت وگو با «سرمايه» در اين باره می گويد: «درحال حاضر بيش از پنج ساعت خاموشی در اهواز روزانه رخ می دهد که نه تنها فشار آب در اکثر ساعات روز کم است بلکه به دليل نبود برق، آب نيز در ساعات خاموشی قطع می شود.»
همچنين شهروند ديگر خوزستانی از خاموشی های متعدد و طولانی در اين شهرستان خبر داد و گفت: «گرمای بيش از ۴۵ درجه و خاموشی های برق از يک سو و از سوی ديگر نبود آب و قطعی آن به دليل وابستگی به برق و به دليل پمپاژ شدن مشکلات ما را صد چندان کرده است.»
وی افزود: «ما از مسوولان مربوطه تقاضا داريم به اين موضوعات رسيدگی کنند.»

Copyright: gooya.com 2016