چهارشنبه 15 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تيغ سانسور صدا و سيما چه کسانی را نمی‌برد؟ تابناک

* بايد به برنامه استيضاح پخش شده از بخش‌های گوناگون خبری سازمان اشاره کرد که هيچ نشانه‌ای از اظهارات افشاگرانه کسانی چون بيژن نوباوه در آن به چشم نمی‌خورد.


اظهارات اخير سخنگوی قوه قضائيه درباره سانسور سخنانش در صداوسيما، نشان داد که برخی دست‌اندرکاران صداوسيما به معنی واقعی کلمه برای دوستان دولتی خود سنگ تمام گذاشته‌اند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، اظهارات جمشيدی که ناظر بر انتقادات وی درباره مباحث اقتصادی بود، در حالی توسط سيما و بخش‌های خبری آن در زير تيغ سانسور جان سپرد که هنوز بلوتوث‌های پخش شده از راش‌های مصاحبه‌ها و برنامه‌های صدا و سيما، اسباب خنده و مزاح را در ميان مردم کوچه و بازار فراهم کرده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
بنا بر اين گزارش، پديده نه چندان نوظهور صدا و سيما در سانسور سخنان و برنامه‌های دلخواه که حتی به قيچی کردن مواضع و سخنان رئيس مجلس خبرگان نيز انجاميد، در حالی صورت می‌گيرد که دوستان رسانه ملی در موضوع حمايت از برنامه‌های دولت و دولتمردان، سنگ تمام گذاشته، رفاقت را به آخر رسانده‌اند؛ مضاف بر اين‌ که حاميان دولت نيز هميشه نالان از آنند که سازمان رويکرد حمايتی نسبت به آنها ندارد.

برای روشن‌تر شدن موضوع، بايد به برنامه استيضاح پخش شده از بخش‌های گوناگون خبری سازمان اشاره کرد که هيچ نشانه‌ای از اظهارات افشاگرانه کسانی چون بيژن نوباوه در آن به چشم نمی‌خورد و آنچه منعکس می‌شود، تنها خبر از سخنرانی موافق استيضاح وی است. از سوی ديگر، پخش‌های تکه تکه استيضاح به صورتی بود که گويا کردان نمايندگان را استيضاح می‌کرد!

از سوی ديگر، ماجرای چک پنج ميليونی که سر و صدای نمايندگان را به خاطر رسيد پس گرفتن استيضاح - که در لوای امضای رسيد پول ارايه و امضا شده بود ـ درآورد هم سوژه خوبی بود تا بخش‌های خبری مانند ۳۰و۲۰ به گونه‌ای وانمود کنند که نمايندگان مجلس از اين ناراضی‌اند که دولت با پنج ميليون آنها را تطميع می‌کند؛ گويی که چنين کارهايی پيش از اين ابدا رخ نداده بود! انگار نه انگار که تقلب و دغل آشکاری در حال وقوع بوده است!

همچنين بايد خاطرنشان کرد که در اين اواخر و در غايله همه‌گيری مانند استيضاح کردان، هيچ نشانه‌ای از اين اعتراض‌ها در برنامه‌های سياسی و به ويژه برنامه‌های زيرمجموعه معاونت سياسی ديده نمی‌شد و کوچکترين و بی‌اهميت‌ترين مسائل، تبديل به خبر نخست و مهم اين بخش‌ها می‌شد، اما دريغ از پرداخت بموقع و سر بزنگاه به مسائل روز جامعه!

مشخص نيست، با توجه به دولتی نبودن سازمان صداوسيما، چگونه مواضع و برنامه‌هايی متشبه به يک رسانه دولتی، شب و روز در حال پخش است و توجيه آن نيز در لوای حمايت از دولت صورت می‌گيرد، در حالی که می‌توان با نقد عادلانه و پوشش بی‌طرفانه به پيشبرد هر چه بيشتر افکار و اقدامات دولت کمک کرد، نه با دوستی ...!

گفتنی است، ‌اين موارد که در همين روزهای اخير روی داده، جدای از بی‌اعتنايی و سانسوری است که تنها از روی اختلاف سليقه نسبت به برخی گروه‌ها و جناح‌های سياسی کشور اعمال می‌شود.

Copyright: gooya.com 2016