یکشنبه 9 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گاز گرفتگی ۵۰ نفر در مازندران، واحد مرکزی خبر

در ايام تعطيلات تا کنون ۵۰ نفر در مازندران دچار مسموميت گاز مونوکسيد کربن شدند که متاسفانه ۳ نفر فوت شدند.
واحد مرکزی خبر: رئيس مرکز فوريتهای پزشکی مازندران گفت : درايام تعطيلات تا کنون ۵۰ نفر در مازندران دچار مسموميت گاز مونوکسيد کربن شدند که متاسفانه ۳ نفر فوت شدند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
دکتر بزرگی همچنين از افزايش ۱۰ درصدی ماموريت های اين مرکز در اين مدت اشاره کرد و افزود : از اغاز طرح نوروزی تاکنون ۲ هزار و ۳۰۰ ماموريت انجام شد که ۵۰۰ مورد مربوط به تصادف بود.

وی گفت : ۱۴ نفر نيز در اثر تصادف فوت شدند.

Copyright: gooya.com 2016