یکشنبه 6 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نصب دوربینهای ثبت تخلف 2/2 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز کرده است، مهر

با نصب دوربینهای ثبت تخلفات در دو بزرگراه نیایش و صیاد شیرازی در طول 6 ماه 110 هزار تخلف سرعت ثبت شده و با احتساب نرخ جریمه 20 هزار تومانی با نصب این دوربین ها 2/2 میلیارد تومان درآمد مستقیم به خزانه دولت واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با بیان این خبر افزود: امیدواریم امکانی فراهم شود تا بخشی از درآمدهای مستقیم حاصل از به کارگیری این سیستمها صرف توسعه و نگهداری دوربینهای ثبت تخلفات شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
مهندس حجت الله بهروز همچنین بیان کرد: در حال حاضر اعتبار ایجاد، توسعه و بهره برداری از سیستم مکانیزه تشخیص و ثبت تخلف سرعت در بزرگراهها توسط شهرداری تهران تامین می شود و مکانیزمی برای تخصیص بخشی از درآمدهای مستقیم حاصل از صدور جرائم برای توسعه این سیستم شکل نگرفته است.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک افزود: این درحالیست که به عنوان مثال بهای تمام شده هربرگ جریمه صادره توسط این سیستم از مرحله تشخیص و ثبت تخلفات تا چاپ برگه جریمه به انضمام عکس خودرو، قرار گرفتن در پاکت و ارسال به منزل مالک خودروی متخلف توسط پست حدود 2 هزار و 300 تومان است، اما با توجه به اولویت ارتقا ایمنی و روانی ترافیک در شبکه معابر شهری، بدنه مدیریت شهری با تقبل تمام هزینه های بهره برداری و نگهداری و هزینه های توسعه سیستم، اولویت خود را بر مبنای آن و سیستمهای مشابه قرار داده است.

بهروز با اشاره به اینکه اگر چه توسعه و نگهداری دوربینهای ثبت تخلفات هزینه زیادی را به دنبال دارد اما به مرور باید تمام بزرگراههای شهر به این سیستم مجهز می شوند بیان کرد: با توجه به اهمیت به کارگیری سیستم دوربینهای ثبت تخلفات و مزایای آن مانند کاهش تخلفات تصادفات و حتی مصرف سوخت امیدواریم ساختاری از لحاظ مدیریتی و چارچوب قانونی توسط مجلس شورای اسلامی و دولت محترم ایجاد شود که در آن امکان تخصیص بخشی از درآمدهای مستقیم حاصل از به کارگیری این سیستمها صرف توسعه و نگهداری دوربینهای ثبت تخلفات شود و بتوانیم با سرعت تمام بزرگراهها را به این سیستم مجهز کنیم.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک خاطر نشان کرد: با تحقق این کار نه تنها بخشی از اعتبارات می توان سبب رشد و توسعه سریع سیستم و به دنبال آن کاهش تخلفات و تصادفات در سطح شهر شود بلکه سرمایه گذاری اولیه برای ایجاد و استقرار سیستم به سرعت قابل بازگشت خواهد بود.

Copyright: gooya.com 2016