شنبه 12 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

براي مردي كه هرگز در خانه خود را نبست، يادداشت علي دهباشي به مناسبت درگذشت رضا سيد حسيني، ایلنا

رضا سيد حسيني بيش از نيم قرن حضور دائمي و موثر در صحنه ادبيات‏، فرهنگ و ترجمه اين سرزمين داشته است.آنچه كه رضا سيد حسيني را از ديگر اقران هم نسلش متمايز مي‌سازد كارهاي او و تداوم و پيوستگي حضورش است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
علي دهباشي مديرمسوول و صاحب امتياز مجله ادبي بخارا به مناسبت درگذشت رضا سيد حسيني يادداشتي را به دفتر خبرگزاري ايلنا ارسال كرد.

در اين يادداشت آمده است: رضا سيد حسيني بيش از نيم قرن حضور دائمي و موثر در صحنه ادبيات‏، فرهنگ و ترجمه اين سرزمين داشته است.

آنچه كه رضا سيد حسيني را از ديگر اقران هم نسلش متمايز مي‌سازد كارهاي او و تداوم و پيوستگي حضورش مي‌باشد. او از ابتدا مي‌دانست كه دست به چه كارهايي بايد بزند. او مي‌دانست ما در فقر نقد ادبي و شناخت از ادبيات غرب به سر مي‌بريم.

50 سال پيش در پاسخ به اين ضرورت كتاب «مكتب‌هاي ادبي» را تاليف كرد. كتابي كه سه نسل از نويسندگان، پژوهشگران و مترجمان ما از آن بهره‌مند شدند و هنوز «كتاب» است.

او در ادامه پاسخ به اين ضرورت 53 سال بعد سرپرستي، ترجمه و ويرايش دائره‌المعارف «فرهنگ آثار» را به عهده گرفت.كاري سترگ كه همگان نگران بوديم كه آيا استادم با اين بيماري‌ها و ضايعه سوگناك از دست دادن فرزند مي‌تواند اين كار را به پايان برساند؟

سرانجام او با همتي بلند و درخور ستايش موفق شد اين كار عظيم را به انتها برساند. او هرگز در خانه خود را نبست و «جنت مكان» نشد. صدها جوان خاطره مطالعه، راهنمايي و ويرايش آثارشان را از اين مرد بزرگوار گواهي مي‌دهند. آنچه كه او ايثارمندانه براي نسل جوان انجام داد بدون ترديد در هم نسلان او اتفاق نيفتاد.

نام رضا سيد حسيني در تاريخ فرهنگ، ادبيات و نهضت ترجمه در ايران جاودان خواهد ماند. زندگي ديگر او در ميان صفحات كتاب‌ها و مقالاتش از ديروز آغاز شده است و تا جهان، جهان است، باقي خواهد ماند.

Copyright: gooya.com 2016